İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 217 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
San görme. Bk. xanthanopsia.
Güney Afrika tırnaklı kara kurbağası (Bu kurbağanın dişisi, eskiden gebeliği belirleme amacıyla yapılan Hogben testinde, test hayvanı olarak kullanılmıştır).
Vulvizmus. Bk. vaginismus.
tıbbi çeviri
Araştırma amacıyla canlı hayvanı kesme; deney amacıyla canlı hayvanlar üzerinde, anestezi altında ameliyat yapma; viviseksiyon.
Görme ve işitme duyularına yönelik; görsel ve işitsel.
1- Görülebilir cisimlerden göze gelen ışık uyartılarınm, retina’da görüntü oluşturması ve beyindeki görme merkezinde görüntünün anlam kazanması; görsel uyartının algılanması; vizüalizasyon. 2- Görülebilir hale gelme vey
Işığın rhodopsin üzerine etkisi ile oluşan sarı renge duyarlı bir görme pigmenti.ksantopsin
Bk. iodopsin.
Retina’daki, ışığa duyarlı hücrelerden her biri (çomak hücre ya da koni hücresi); fotoreseptör; görsel reseptör,
Retina’da çomak hücreleri (rod’lar) içinde bulunan, ışığa duyarlı morumsu kırmızı pigment; rodopsin.
Retina’da koni ve çomak hiicrelerindeki ışığa duyarlı pigmentler; görme pigmentleri; vizüel pigmentler (rhodopsin vb.),
Göz küresi ve görme sinirinden oluşan organ; görme organı; göz
Olmadığı halde bazı şeyler görme; görsel hallüsinasyon.
Görme alanında patolojik değişim (darlık, yan kapanma, skotom vb.) oluşu; görme alanı defekti.
Göz hareket ettirilmeksizin, önündeki cismin ya da cisimlerin aynı anda net olarak görüldüğü alan; görme alanı.
Bk. visual area.
Görme merkezi. Bk. visual area
Bakılan nokta ile retinada fovea centralis’i birleştiren çizgi; gözün görme ekseni.
Beyin korteksi’ndeki görme ile ilgili alan; oksipital lob korteksi üzerindeki, görsel algının oluştuğu bölüm; görsel korteks; görsel alan.
1- Yazılı sözcüklerin anlamını kavrayamama; kelime körlüğü. 2- Gördüğü şeylerin ismini hatırlayamama; anomia
1 2 3 4 .. 9 10 11
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1245 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
AİDS virüsü (HIV) taşıyanlarda ve AİDS tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, timidin (thymidine) analoğu antiviral bir ilaç; zidovudin [Sonradan gelişen immün yetersizlik sendromu (AIDS)'nu tedavi etmeksizin, yavaş
Özellikle göğüs ve prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
Tümör, lezyon vb. patolojik oluşumun dışardan uygulanan x ışınları ile tedavisi; röntgen tedavisi; x ışını tedavisi,
tıbbi çeviri
X ışınları etkisinde kalan deri bölgesinde kılların dökülmesi; röntgen tedavisine bağlı alopesi.
Kan yaymalarını boyamada kullanılan, metilen mavisi ve eozin karışımı bir boya; Wright boyası
Uğraş tedavisi. Bk. occupational therapy
Önde symphysis pubis’in arka yüzünün ortasından, arkada 2. ve 3. sakral omurların birleşme sınırından geçen düzlem; pelvis’in en geniş düzlemi
Şahsilik ve benzoik asit karışımından ibaret, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir merhem; Whitfıeld merhemi,
Akciğer embolisi, derin ven trombozu ve miyokard enfarktüsü tedavisinde ağızdan (tablet şeklinde) ya da intravenöz kullanılan antiakogülan ilaç; varfarin sodyum [Pıhtılaşma faktörlerinden faktör II (2) (protrombin), VII (7),
Araştırma amacıyla canlı hayvanı kesme; deney amacıyla canlı hayvanlar üzerinde, anestezi altında ameliyat yapma; viviseksiyon.
Karaciğerde protrombin oluşmasında rol oynayan, kanamayı durdurucu özelliği nedeniyle hemorajik bozuklukların tedavisinde kullanılan -sentetik preparatlan da bulunan- yağda erir bir vitamin grubu; K vitamini (K grubu vitaminl
Bk. visual area.
Görme merkezi. Bk. visual area
(L.): Karın veya göğüs boşluğunda bulunan herhangi bir organ; iç organ; viskus.
Akışa direnç gösteren; az akışkan; ağdalı; viskoz; viskoz.
Herhangi bir sıvının -akış hızının bir ölçüsü olmak üzere- moleküler kohezyon nedeniyle kolayca akışa gösterdiği direnme; ağdalık; viskozite,
Herhangi bir sıvının viskozite (ağdalık) derecesinin, viskozimetre aracılığıyla ölçülmesi; viskozimetri.
Herhangi bir sıvının viskozite (ağdalık)derecesini ölçen alet; viskozimetre.
Visidoz. Bk. cystic fıbrosis.
Koyu ve yapışkan nitelik gösterme hali; yapışkanlık; visidite.
1 2 3 4 .. 61 62 63

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü