İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 14 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 14 arasındaki sonuçlar:
Vestibül iltihabı; vestibülit
Orta kulak iç duvarının arkaüst kısmında, orta kulak ile iç kulak vestibülünü birbirine bağlayan aralık; oval pencere; vestibüler pencere,
Vagina vestibülü bulbusu (bulbus vestibuli vaginae)’nun venöz kanını vena pudenda interna’ya boşaltan ven; vagina vestibülü bulbusu veni; vestibül bulbusu veni
tıbbi çeviri
Kulak vestibülü’nün venöz kanını taşıyan ve vestibül kanalını geçerek sinüs petrosus superior’a açılan küçük ven; vestibül kanalı veni
Vagina vestibülü’nün iltihabı; vaginal vestibülit.
İç kulak vestibülü’nde zar labirent’in içerdiği iki kesecikten büyüğü; zar labirent’te, yarım daire kanallarının ampuller uçlarının açıldığı, vücut dengesinin korunmasında rol oynayan oval kesecik; labirent
Koklea’nm spiral kanalı (canalis spiralis cochlea)’nm, lamina spiralis ossea üzerinde kalan, perilenf’le dolu üst bölümü; vestibül skalası.
Bk. elliptical recess of vestibule
Burun vestibülü’nün iltihabı; nazal vestibülit.
Oval delik, oval pencere. Cavum tympani’nin orta duvarında nazomediyal olarak bulunan ve kulak kemikçiklerinden stapes’in basis stapedis’i tarafından kapatılan delik.
Bk. bulb of vestibule of vagina
Bk. bulb ofvestibule of vagina
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp vaginal vestibül bulbusu (bulbus vestibuli) ‘nda dağılan arter; vaginal vestibül bulbusu arteri
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 14 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 14 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Vagina vestibülü bulbusu (bulbus vestibuli vaginae)’nun venöz kanını vena pudenda interna’ya boşaltan ven; vagina vestibülü bulbusu veni; vestibül bulbusu veni
Bk. vena bulbi vestibuli
Bk. vena aqueductus vestibuli
tıbbi çeviri
1- Vestibül kırbacığı (utriculus vestibuli)’nin iltihabı; utrikülit. 2- Prostat kırbacığı (utriculus prostaticus)’nın iltihabı,
1- Kesecik; tulumcuk; kırbacık; utrikül. 2- Ves-tibül kırbacığı. Bk. utriculus vestibuli
Orta kulaktaki üzengi kemiği (stapes) bacağının, oval pencere (fenestra vestibuli)’ye hareket etmeyecek şekilde yapışması sonucu oluşan, ses titreşimlerinin iç kulağa iletilememesi nedeniyle işitme kaybının eşlik ettiği
Koklea’da, modiolus’unraf şeklindeki kemik çıkıntısı; kemik spiral lamina [Kemik spiral lamina, koklea'nnı spiral kanalı (canalis spiralis cochlea)'nı üstte scala vestibuli, altta scala tympani olmak üzere ikiye a
Nervus vestibularis’ten ayrılıp utriculus vestibuli ile ön ve dışyan yarım daire kanallarının ampulla’larında dağılan sinir; utrikuloampuller sinir
iç kulağın, kemik labirent içindeki, birbiri ile bağlantılı ductus endolymphaticus, ductus cochlearis, sacculus, utriculus vestibuli ve membranöz yanın daire kanallan (ductus semicirculares)’nı içeren bölümü; zar labire
İç kulakta sacculus vestibuli ön duvarının iç yüzü üzerindeki, titrek tüylü nöroepitelyal hücreleri içeren oval biçimdeki reseptör bölge; sakküler leke
Oval pencere. Bk. fenestra vestibuli
İç kulak vestibülü’nün tavanı ve içyan duvarı üzerindeki -utriculus vestibuli’nin yerleştiği- oval çukurluk; iç kulak vestibülünün eliptik çukurluğu
Bk. arteria bulbi vestibuli vaginae
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp vaginal vestibül bulbusu (bulbus vestibuli) ‘nda dağılan arter; vaginal vestibül bulbusu arteri

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü