İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 65 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Vezikül oluşturucu; vezikatuvar.
1- Deri üzerinde veziküller oluşması; vezi-kasyon. 2- İçi seröz sıvı dolu küçük kabarcık; vezikül.
1- Deri üzerinde veziküller oluşturan; vezikan.2- Vezikül oluşmasına sebep olan herhangi bir madde,
tıbbi çeviri
Mesanenin alt bölümü çevresindeki ven ağı; mesane ven ağı; vezikal venöz pleksus.
Bk. venae vesicales
Mesane üçgeni. Bk. trigone ofbladder.
Mesane sfinkterinin spazmı nedeniyle idrar edişe ağrının eşlik edişi; ağrılı miksiyon; mesane tenezmi (Az miktarda idrar boşaltılır).
Mesanenin idrarla doluşunu takiben -gerilmeye bağlı olarak- idrar etme hissi belirmesi; üriner refleks; vezikal refleks,
Plexus hypogastricus inferior’dan aynlan bir kısım sempatik ve parasempatik ipliklerin, mesane üzerinde oluşturduğu otonom sinir ağı; mesane sinir ağı; vezikal pleksus.
Mesane duvarında görülen divertikül; mesane divertikülü.
Mesanede oluşan taş; mesane taşı.
Sidik torbası (mesane) ile ilgili; vezikal.
Sidik torbası; mesane. Bk. urinary bladder.
Safrakesesi.Bk. gallbladder
Safra kesesi. Bk. gallbladder
(L.): 1- Kese; torba; vezika. 2- Seröz sıvıyla dolu küçük kabarcık; vezikül
Plexus venosus vesicalis’in kanını iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Vagina ve mesane ile ilgili; vaginovezikal.
Kadında, mesane ile uterus ön duvarı arasındaki -periton kıvrımının oluşturduğu- kese şeklinde anatomik boşluk; vezikouterin ekskavasyon.
Uterus ile mesane arasında oluşmuş fistül; uterovezikal fistül.
1 2 3 4
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 32 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Vezikouterin fistül. Bk. uterovesical fistula
Vezikouretral refleks. Bk. vesical reflex
Vesikokolonik fistül. Bk. colovesicalfistula
tıbbi çeviri
Bk. venae vesicales
Plexus venosus vesicalis’in kanını iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Skrotum’un arka bölümünün venöz kanını vena pudenda interna ya da plexus venosus vesicalis’e ileten venler; skrotum arka venleri; arka skrotal venler
Klitoris’in sırtında fasya altında seyredip -venae profundae clitoridis aracılığıyla kendisine gelen-klitoris’in kavernöz cisimleri ve klitoris başının venöz kanını, plexus venosus vesicalis’e ileten ven; kl
Üriner refleks. Bk. vesical reflex
Uretra ve mesane üçgeni (trigonumvesicae)’nin birarada iltihabı; uretrotrigonit.
Bk. arteriae vesicales superiores
Mesane sfinkteri. Bk. musculus sphincter vesicae urinariae
Bk. musculus sphincter vesicae urinariae.
İspanyol sineği; Cantharis vesicatoria
Bk. musculus rectovesicalis
Bk. musculus pubovesicalis
Proust aralığı. Bk. rectovesical ponch
Bk. vesical plexus
Bk. vesical venous plexus
Safrakesesi boynu. Bk. collum vesicae biliaris
Kadında, ligamentum pubovesicale içinde symphysis pubis’in alt bölümünden mesane boynuna uzanan düz kas lifleri; pubovezikal kas
1 2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü