İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 328 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Keseciğe kesi yapma; kesi yaparak keseciği açma; vezikülotomi
Hem veziküller hem papüller gösteren;papül ve veziküllerden oluşan; vezikülopapüler.
Seminal veziküllerin radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben x ışınları aracılığıyla filminin alınması, vezikülografi.
tıbbi çeviri
Vezikülografi yoluyla alınan film; vezikülogram.
Vezikülobronşiyal. Bk. bronchoalveolar.
1- Kesecik anlamına önek. 2- Deride oluşanvezikül anlamına önek.
Kesecik iltihabı; vezikülit
1- Deride oluşan vezikül’e benzeyen; vezi-küliform. 2- Keseciğe benzer; kesecik şeklinde,
Seminal vezikül (meni keseciği)’ün ameliyatla çıkarılması; vezikülektomi.
Deri üzerinde çok sayıda veziküller oluşması; vezikülasyon.
1 – Deri üzerinde çok sayıda veziküller gösteren; veziküllerle belirgin. 2- Keseciklerden oluşmuş; keseciklerle belirgin,
Veziküler solunum. Bk. vesicular breathing
Bk. crepitant rale
Bk. graafıan follicle.
Akciğer üzerinde duyulan normal solunum sesi; veziküler üfürüm. Bk. vesicular breath sound.
Veziküler mol. Bk. hydatidiform mole.
Sağlıklı akciğerin oskültasyonunda duyulan, normal solunum sesleriyle belirgin solunum; veziküler solunum,
Akciğer oskültasyonunda, normal akciğer üzerinde duyulan yumuşak nitelikteki ses; normal solunum sesi; veziküler solunum sesi.
1- Deri üzerinde oluşan veziküllerle ilgili; veziküler. 2- Deri üzerinde çok sayıda veziküller gösteren; veziküllerle belirgin. 3- Keseciklerle ilgili. 4- Keseciklerden oluşmuş,
Akciğer vezikülleri. Bk. alveolipulmonis
1 2
3
4 5 6 7 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 237 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Varicellazoster virüsünün, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarını enfekte edişi nedeniyle fasiyal sinirde felç, kulakta şiddetli ağrı ve akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak sayva
Varicellazoster virüsünün, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarını enfekte edişi nedeniyle fasiyal sinirde felç, kulakta şiddetli ağrı ve akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak sayva
Antikoagülan ilavesi dışında yapısal bütünlüğü bozulmamış kan; içerdiği unsurlara ayrılmamış kan; bütün kan; tam kan.
tıbbi çeviri
(L.): Vestigiyum. Bk. vestige.
Eski atalarda veya embriyonal hayatta mevcutorgan veya oluşum artığı ile ilgili; vestigiyal.
1- Eski atalarda mevcut iken sonraki kuşaklarda işlevini kaybederek küçülüp artık halinde kalmış organ veya oluşum; vestij. 2- Embriyonal hayatta gelişip etkin rol oynamasına rağmen doğumdan sonra -işlevinin ortadan kalkışı n
Vagina vestibülü. Bk. vestibule of vagina.
Ağız vestibülü. Bk. vestibule of mouth.
Burun vestibülü. Bk. nasal vestibule.
Kulak vestibülü. Bk. vestibule of ear.
(L.): Giriş aralığı; vestibulum. Bk. vestibule.
Vagina vestibülü ve uretra ile ilgili;vestibülouretral.
Kulak vestibülü’ne kesi yapma; vestibülotomi.
Merkezi sinir sistemi dışında işitme ve denge ile ilgili anatomik yapıları içeren organ; dış kulak, orta kulak ve iç kulağın birarada oluşturduğu organ; vestibülokoklear organ
Bk. nervus vestibulocochlearis
Vestibül iltihabı; vestibülit
Orta kulak iç duvarının arkaüst kısmında, orta kulak ile iç kulak vestibülünü birbirine bağlayan aralık; oval pencere; vestibüler pencere,
Küçük dudaklar arasındaki, uretra dış deliği ve vagina ağzını içeren aralık; vagina vestibülü.
Dudak ve yanak vestibüllerinin beraber oluşturduğu aralık; dudaklar ve yanaklarla dişler ve dişetleri arasında kalan aralık; ağız vestibülü
İç kulakta, kemik labirent’in ortasındaki -koklea ile yanın daire kanallan arasında kalan- oval boşluk; kulak vestibülü
1 2 3 4 .. 10 11 12

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü