İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 328 adet çeviri sonucu bulundu. 301 - 320 arasındaki sonuçlar:
Bk. bulb ofvestibule of vagina
Vagina girişinin iki yanında yer alan erektil doku kitlesinden sağ veya soldaki; vagina vestibülü bulbusu.
Bk. bulb of vestibule of vagina
tıbbi çeviri
Yanaklarla dişler ve dişetleri arasında kalan aralık; yanak vestibülü; bukkal vestibül
Bronkoveziküler. Bk. bronchoalveolar.
Elektroensefalogram’da görülen, beyindeki elektriksel aktiviteye ait dalgalar; beynin çeşitli bölgelerinde oluşan elektriksel aktivitenin, elektroensefalogram’da dalga şeklindeki görüntüleri; beyin dalgaları (alfa
Kan damarının çapı.
Kan damarı
Elektroensefalogram’da görülen, frekansı 14-22 hertz olan beyin dalgaları; beta dalgaları,
Kan veya beyinomurilik sıvısının bakteri yönünden tetkiki; bakteriyolojik inceleme
Bk. arteria bulbi vestibuli vaginae
Arteria umbilicalis’in doğumdan sonra açık kalan proksimal bölümünden ayrılıp mesanenin üst bölümünde dağılan birkaç arter; mesane üst arterleri; superior vezikal arterler
Arteria splenicadan dalak hilusunda ayrıldıktan sonra gastrosplenik ligamentten geçerek mide fundusuna erişen, burada arteria gastrica sinistra ve arteria gastro-omentalis sinistra ile anostomoz yaparak dağılan 5-6 küçük arte
Arteria ophthalmica’dan ayrılıp koroidea ve processus ciliares’de dağılan, sayılan 612 arasında değişebilen arter dalları; siliyer arka kısa arterler; kısa posterior siliyer arterler
Arteria iliaca interna’nın ön kütüğünden ayrılıp mesanenin alt bölümünde dağılan, erkekte prostat ve vesicula seminalis’e de dal veren arter; mesane alt arteri; inferior vezikal arter
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp vaginal vestibül bulbusu (bulbus vestibuli) ‘nda dağılan arter; vaginal vestibül bulbusu arteri
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
Bk. nervisupraclaviculares mediales
Bk. nervi scrotales anteriores
1 2 3 .. 12 13 14 15
16
17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 237 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Varicellazoster virüsünün, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarını enfekte edişi nedeniyle fasiyal sinirde felç, kulakta şiddetli ağrı ve akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak sayva
Varicellazoster virüsünün, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarını enfekte edişi nedeniyle fasiyal sinirde felç, kulakta şiddetli ağrı ve akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak sayva
Antikoagülan ilavesi dışında yapısal bütünlüğü bozulmamış kan; içerdiği unsurlara ayrılmamış kan; bütün kan; tam kan.
tıbbi çeviri
(L.): Vestigiyum. Bk. vestige.
Eski atalarda veya embriyonal hayatta mevcutorgan veya oluşum artığı ile ilgili; vestigiyal.
1- Eski atalarda mevcut iken sonraki kuşaklarda işlevini kaybederek küçülüp artık halinde kalmış organ veya oluşum; vestij. 2- Embriyonal hayatta gelişip etkin rol oynamasına rağmen doğumdan sonra -işlevinin ortadan kalkışı n
Vagina vestibülü. Bk. vestibule of vagina.
Ağız vestibülü. Bk. vestibule of mouth.
Burun vestibülü. Bk. nasal vestibule.
Kulak vestibülü. Bk. vestibule of ear.
(L.): Giriş aralığı; vestibulum. Bk. vestibule.
Vagina vestibülü ve uretra ile ilgili;vestibülouretral.
Kulak vestibülü’ne kesi yapma; vestibülotomi.
Merkezi sinir sistemi dışında işitme ve denge ile ilgili anatomik yapıları içeren organ; dış kulak, orta kulak ve iç kulağın birarada oluşturduğu organ; vestibülokoklear organ
Bk. nervus vestibulocochlearis
Vestibül iltihabı; vestibülit
Orta kulak iç duvarının arkaüst kısmında, orta kulak ile iç kulak vestibülünü birbirine bağlayan aralık; oval pencere; vestibüler pencere,
Küçük dudaklar arasındaki, uretra dış deliği ve vagina ağzını içeren aralık; vagina vestibülü.
Dudak ve yanak vestibüllerinin beraber oluşturduğu aralık; dudaklar ve yanaklarla dişler ve dişetleri arasında kalan aralık; ağız vestibülü
İç kulakta, kemik labirent’in ortasındaki -koklea ile yanın daire kanallan arasında kalan- oval boşluk; kulak vestibülü
1 2 3 4 .. 10 11 12

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü