İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 1 arasındaki sonuçlar:
Sinüs sigmoideus’un devamı olarak kafa tabanında foramen jugulare’den başlayıp sternoklavikuler eklemin arkasında -vena brachiocepha-lica’yı oluşturmak üzere- vena subclavia ile birleşen ven; iç jugular ven
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 16 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 16 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Tiroid bezi alt bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Yutağın arka-dışyanındaki ven ağı (plexus pharyngeus)’nın kanını vena jugularis interna’ya ileten venler; yutak venleri; farin-geal venler
Her iki tarafta, sternoklavikuler eklemin arkasında vena jugularis interna ile vena subclavia’nın birleşmesinden oluşan venler; sağ ve sol brakiyosefalik ven; innominat venler; brakiyosefalik venler (sağ ve sol vena bra
tıbbi çeviri
Tiroid bezi üst bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan ven; tiroid üst veni; superior tiroid ven.
Vena axillaris’in -birinci kaburganın dış kenarında- devamı olarak seyreden ve sternoklavikuler eklemin arkasında -vena brachiocephalica’yı oluşturmak üzere- vena jugularis interna ile birleşen ven; köprücük-altı
Arteria sternocleido-mastoidea’ya eşlik eden ve musculus sternocleideus’un venöz kanını vena jugularis interna’ya ileten ven; ster-nokleidomastoid ven
Saçlı derinin arka bölümündeki venöz pleksus’tan başlayıp arteria occipitalis’e eşlik ederek seyreden ve oksipital bölgenini venöz kanını plexus suboccipitalis ya da vena jugularis interna’ya ileten ven; art
Dilin venöz kanını vena jugularis interna’ya ileten ven; dil veni; lingual ven.
Mandibula köşesinin arkasında vena retromandibularis’in arka dalı ile vena auricularis posterior’un birleşmesinden oluşan ve vena subclavia ya da vena jugularis interna’ya açılan ven; dış jugular ven
Nervus hypoglossus’a eşlik eden ve genellikle vena lingualis’e, bazen vena facialis ya da vena jugularis interna’ya açılan ven; hipoglossal sinire eşlik eden ven
Koklea, sacculus ve utriculus’un venöz kanını taşıyan ve vena jugularis interna’nın bulbusu’na ya da sinüs petrosus inferior’a açılan küçük ven; koklea kanalı veni
Kafa tabanında, oksipital ve temporal kemiklerin jugular çentik(incisura jugularis)’lerinin sınırladığı -içinden vena jugularis interna ile 9., 10., 11. kranyal sinirlerin geçtiği- delik; jugular delik
Vena jugularis interna’nın üstte ve altta genişleme gösteren iki kısmından her biri
Bk. vena jugularis interna
Sinüs cavernosus’dan başlayıp -petro-oksipital sütür boyunca uzanarak-foramen jugulare’de vena jugularis interna’nm başlangıcında sonlanan bir dura mater sinüsü; alt petrozal sinüs
Vena cava superior, vena cava inferior ya da sağ atriyum’da ölçülen kan basıncı; santral venöz basınç (Santral venöz basınç, vena jugularis interna, vena subclavia veya vena intermedia cubiti aracılığıyla vena cava supe

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü