İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 270 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Gözde koroidea’nın venöz kanını boşaltmak üzere, üst ikisi vena ophthalmica superior’a, alt ikisi vena ophthalmica inferior’a açılan dört ven; vortikoz venler.
İç kulak vestibülü’nün venöz kanını labirent venleri (venae labyrinthi)’ne boşaltan küçük venler; vestibül venleri; vestibüler venler
Plexus venosus vesicalis’in kanını iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
tıbbi çeviri
Sağ karıncığın ön venleri. Bk. venae cardiacae anteriores
Uterus’un her iki yanında, ligamentum latum uteri’nin tabanındaki plexus venosus uterinus’tan ikişer ven halinde başlayıp ligamentum latum uteri içinde seyrettikten sonra vena iliaca interna’ya açılan
Ön kolda arteria ulna-ris’e eşlik eden ve dirsek önünde -venae brachiales’i oluşturmak üzere- venae radiales ile birleşen venler; ulnar venler
Timpan boşluğunun venöz kanını aynı taraf temporomandibuler eklem çevresindeki venöz pleksus’a ileten venler; timpan venleri; timpanik venler
Arteria trans versa cervicis’e eşlik eden ve musculus trapezius ile komşu dokuların venöz kanını vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
Soluk borusu (trakea)’nun venöz kanını venae brachiocephalicae’ya ileten küçük venler; trakea venleri; trakeal venler
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Tiroid bezi alt bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Tiroid bezinin hemen altındaki plexus thyroideus impar’dan, biri sağda diğeri solda olmak üzere başlayıp her biri kendi tarafındaki vena brachıocephalica’ya açılan iki ven; tiroid alt venleri; inferior tiroid venl
Timus’un venöz kanını vena brachiocephalica sinistra’ya ileten küçük venler; timus venleri; timik venler
Gövde dışyan duvarının derialtı dokusunda seyreden ve üstte vena thoracica lateralis’e, altta vena epigastrica superficialis’e açılmak suretiyle vena cava superior ile vena cava inferior’a boşalan dallar ara
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Thalamus ve corpus striatum’un bir kısım venöz kanını vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Saçlı derinin dışyan bölümünün venöz kanını iki ven halinde taşıyıp daha sonra -iki ven’in birleşmesiyle- tek ven halinde parotis’e giren ve burada -vena retromandibularis’i oluşturmak üzere- venae maxillare
Arteriae temporales profundae’ya eşlik eden ve musculus temporalis’in derin bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere plexus pterygoideus’a açılan venler; şakak derin venleri; derin temporal venler
Alnın üst bölümünden birkaç ven halinde başlayıp daha sonra tek ven haline dönüşerek göz içyan köşesi (içyan kantüs)’nde -vena angularis’i oluşturmak üzere- vena supraorbitalis ile birleşen venler; troklea-üstü ve
1 2 3 4 .. 12 13 14
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 577 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. venae vorticosae.
Vidius veni. Bk. vena canalispterygoidei
Bk. venae vestibulares
tıbbi çeviri
Bk. venae vesicales
Bk. vena vertebralis
Dolaşım esnasında büyük venlerde alınan nabız; özellikle boyunda vena jugularis üzerinde alınan nabız; venöz nabız.
Vena cava (vena cava superior ya da inferior)ve kalp sağ kulakçığı ile ilgili; venoatriyal.
Gözde koroidea’nın venöz kanını boşaltmak üzere, üst ikisi vena ophthalmica superior’a, alt ikisi vena ophthalmica inferior’a açılan dört ven; vortikoz venler.
İç kulak vestibülü’nün venöz kanını labirent venleri (venae labyrinthi)’ne boşaltan küçük venler; vestibül venleri; vestibüler venler
Plexus venosus vesicalis’in kanını iki taraf vena iliaca interna’ya ileten venler; mesane venleri; vezikal venler.
Sağ karıncığın ön venleri. Bk. venae cardiacae anteriores
Uterus’un her iki yanında, ligamentum latum uteri’nin tabanındaki plexus venosus uterinus’tan ikişer ven halinde başlayıp ligamentum latum uteri içinde seyrettikten sonra vena iliaca interna’ya açılan
Ön kolda arteria ulna-ris’e eşlik eden ve dirsek önünde -venae brachiales’i oluşturmak üzere- venae radiales ile birleşen venler; ulnar venler
Arteria trans versa cervicis’e eşlik eden ve musculus trapezius ile komşu dokuların venöz kanını vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
Soluk borusu (trakea)’nun venöz kanını venae brachiocephalicae’ya ileten küçük venler; trakea venleri; trakeal venler
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Tiroid bezi alt bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Tiroid bezinin hemen altındaki plexus thyroideus impar’dan, biri sağda diğeri solda olmak üzere başlayıp her biri kendi tarafındaki vena brachıocephalica’ya açılan iki ven; tiroid alt venleri; inferior tiroid venl
Timus’un venöz kanını vena brachiocephalica sinistra’ya ileten küçük venler; timus venleri; timik venler
1 2 3 4 .. 27 28 29

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü