İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
v
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1365 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Kürek kemiğini öne çeken musculus seratus anterior’un felci nedeniyle skapula içyan kenarının -kanadı andırır şekilde- arkaya doğru çıkıntı yapması; kanatlı skapula.
Vulvovaginal bez. Bk. Bartholin s gland
Vulva ve vagina ile ilgili; vulvovaginal.
tıbbi çeviri
Vulva ve uterus’la ilgili; vulvouterin.
1- Vulva ve rektum’la ilgili; vulvorektal.2- Vulva ve rektum arasında oluşmuş,
Vulva’yı tutan herhangi bir hastalık; vulvahastalığı; vulvopati.
Bk. vulv.
Vulva iltihabı; vulvit
Vulvizmus. Bk. vaginismus.
Vulva’nın bir bölümünün veya tümününameliyatla çıkanlması; vulvektomi.
Aşırı melanin birikimi sebebiyle vulva’nın kahverengi oluşu; vulva melanozu.
Vulva derisinde hiperkeratoz ve displazi gösteren beyaz lekeler oluşması ile belirgin, prekanseröz lezyon; vulva lökoplakisi; vulvar lökoplaki.
Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ya da Brugia timori’nin, vulva lenfdaıiıarlarını tıkaması sonucu vulva’da deri ve derialtı dokularının aşırı hipertrofisi ile belirgin durum; vulva elefantiyazı.
Bk. vulval.
Genellikle labium majus üzerindeki çok katlı yassı epitelden gelişerek vulva’ya yayılan kanser; vulva kanseri
Travma sonucu vulva’da oluşan hematom; vulva hematomu.
Vulva ile ilgili; vulval.
(L.): Kadın dış genital organlarının tümü; vulva.Bk. female pudendum.
Vulva anlamına önek.
Bk. volsella
1 2 3 4 .. 67 68 69
v
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 923 adet çeviri sonucu bulundu. 881 - 900 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Vücuda girişi, kendisine karşı antikor oluşmasını uyaran madde; antijen (Belli bir bakteri veya yabancı protein)
Vagina ön duvarı
Vagina ön duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak tekrar dikilmesi (sistosel için uygulanır)
tıbbi çeviri
Vagina duvarlarının -atrezi sonucu- birbirine yapışması; ankilokolpos.
Vücudun çeşitli kısımlarında ölçülen kanbasınçlarının birbirinden farklı oluşu; anizopiez.
Vücut hormonlarının yetersiz oluşu; tümhormon salgılanmasında yetersizlik hali; anhormoni.
Vena jugularis intema ile vena subclavia’nm birleştiği yerdeki açı; ven açısı,
Vazomotor dengesizlik nedeniyle, damarlarda spazm veya dilatasyonla kendini gösteren bozukluk; vazonöroz.
Vücutta albümin sentezinin ağırlaşması sonucu, serum albümininin yokluğu veya ileri derecede azlığı, dokularda ödem ve kanda kolesterol seviyesinin yükselişi ile belirgin -muhtemelen genetik bir defekt’e bağlı- hastalık
Vücutlarının orta kısmından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi; anakatadidimus.
Vücut kaslarının doğuştan gelişmemiş oluşu (arthrogryposis multiplex’e sebep olur),
Vücutta aşırı miktarda amino asit oluşması; aminoz.
Vücutta protein yapımı için gerekli, amino ve karboksil gruplarının karbon’a tutunmasıyla oluşan organik bileşikler; amino asitler
Vücudun bir yarısında yüz kaslarını, diğer yarısında kol ve bacağı tutan felç; çapraz felç
Vücut tarafından yapılıp, bakterilerin salgıladığı toksinlere karşı etki gösteren madde; allotoksin.
Vücudun bir tarafında kol veya bacağa temas eden uyartının karşı taraf kol veya bacak üzerinde duyumsanması hali; allokiri.
Vücudun bir tarafında kol veya bacağa temas eden uyartının karşı taraf kol veya bacak üzerinde duyumsanması hali; allokiri.
Vücudun belli bir allerjen (ilaç, gıda, çiçek tozu vb.)’e karşı aşırı duyarlı oluşu; bazı allerjenlere karşı organizmada doğuştan veya sonradan gelişen aşırı duyarlılık; allerji
Vücutta alleıjiye sebep olan bazı ilaç veya gıda maddelerine bağlı olarak gelişen, kılcal damar geçirgenliğinin artması ile belirgin purpura; alleıjik purpura
Vücudun alkali rezervinin artması ya da asit kaybı nedeniyle gelişen, kan pH’ının 7.44′ün üstüne çıkışı ile belirgin patolojik durum; alkaloz (Kandaki asitbaz dengesini düzenleyen mekanizmaların bozulması sonucu v
1 2 3 .. 41 42 43 44
45
46 47

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü