İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1523 adet çeviri sonucu bulundu. 1501 - 1520 arasındaki sonuçlar:
Hastaların ayaktan muayene ve tedavi edildiği klinik
Gezebilen; yürüyebilen; dolaşan,
Hastayı veya yaralıyı hastaneye nakledentaşıt; cankurtaran; ambülans.
tıbbi çeviri
alba (L.): beyaz
Granülsüz lökosit. Bk. agranulocyte
Üzerinde ribozomlar bulunmayan endoplazmik retikülum; düzgün yüzeyli endoplazmik retikülum; granülsüz endoplazmik retikülum
(L.) : Yunan mitolojisinde -hastaları iyileştirici olduğuna inanılan- şifa tanrısı; Eskülap.
Akut böbrek yetmezliğine uzanmak üzere böbrek tübüllerinin epitel tabakasında ağır harabiyetle belirgin akut durum; akut tübüler nekroz (Akut tübüler nekroz, ya ağır kanama, ağır yanık, şiddetli travma vb. nedene bağlı şok du
Akut eklem romatizması. Bk. rheumatic fever
Böbreküstü bezinin çalışmasını değerlendirmenin yanı sıra Addison hastalığı, Cushing sendromu ve diğer bazı hastalıkları birbirinden ayırma amacıyla, intravenöz ya da intramüsküler adrenokortikotropik hormon enjeksiyonunu tak
Omuz çıkıntısı (acromion) ve kürek kemiği (scapula) ile ilgili; her ikisini beraber ilgilendiren; akromioskapuler.
Köprücük kemiği (clavicula)’nin akromiyal ucundan, kürek kemiği (scapula)’ndeki acromion’a uzanan fibröz bağ; akromion-klavikula bağı; akro-mioklavikuler ligament
Akromioklavikuler eklem. Bk. acromioclavicular articulation
Kürek kemiği (scapula)’nin omuz çıkıntısı (acromion) ile köprücük kemiğinin dışyan ucu arasındaki eklem; akromioklavikuler eklem
Omuz çıkıntısı (acromion) ve köprücük kemiği (clavicula) ile ilgili; her ikisini beraber ilgilendiren; akromioklavikuler.
Asitleşmiş; kimyasal reaksiyon sonucuasit niteliği kazanmış,
Asitleştirmek.
İğne şeklinde; iğneye benzer,
Kalça kemiğinde, acetabulum (hokka çukur) ‘un alt kenarındaki çentik; hokka çukur (asetabulum) çentiği; asetabuler çentik
Asetabuler çentik. Bk. acetabular notch
1 2 3 .. 72 73 74 75
76
77
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 3258 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Çimlendirilmiş arpada veya meyve sularında, alkol oluşturmak üzere mayalanmaya sebep olan maya mantarı (yeast)’nın yapısında bulunan enzim; zimaz.
Omur kemerinin her iki yanındaki -üst ve alt olmak üzere- iki çıkıntıdan her biri; eklem çıkıntısı. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.
Varicellazoster virüsünün, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarını enfekte edişi nedeniyle fasiyal sinirde felç, kulakta şiddetli ağrı ve akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak sayva
tıbbi çeviri
Varicellazoster virüsünün, ganlion geniculi ve nervus vestibulocochlearis (8. kafa siniri) ganglionlarını enfekte edişi nedeniyle fasiyal sinirde felç, kulakta şiddetli ağrı ve akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak sayva
Hastalığın hayvandan insana bulaşmaması için gerekli önlemlerin alınması; zooprofilaksi
Gebelik sonucu yavru doğuran; yavrulayan; zoogonöz.
Kirpiksi cisim kuşakçığı (zonula ciliaris)’na kesi yapma; zonülotomi
Kirpiksi cisim kuşakçığı (zonula ciliaris)’in iltihabı; zonülit.
Bulanıklığın, göz merceğinin bellitabakalarında oturmasıyla belirgin katarakt; zonüler katarakt.
Kuşakçıklar (zonula’nın çoğulu)
Vücudun herhangi bir kısmında kuşakla sıkılıyormuş gibi duyulan his; zonestezi
Primordiyal follikül içindeki primer oosit’in ve Graaf follikülü içinde gelişmekte olan ovum’un, etrafını saydam zar şeklinde saran glikoprotein tabakası; saydam kuşak (Zona pellucida, ovulasyon esnasında dışan at
Kişiye fiziksel ve zihinsel zindelik kazandırmak amacıyla uygulanan, Hintlilere ait bir egzersiz sistemi; yoga.
Sarı leke. Bk. macula lutea.
Sarı hummaya karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan, civciv embriyo hücreleri içeren besiyerinde üretilmesini takiben virülansı giderilmiş canlı sarı humma virüsleri süspansiyonundan oluşan aşı; sarı humma aşısı,
Tomurcuklanma ile çoğalan, maya niteliğinde tek hücreli bir mantar; maya mantarı (Çimlendirilmiş arpada veya meyve sularında -alkol oluşturmak üzere- mayalanmaya sebep olur).
Treponema pertenue’nin sebep olduğu, yüz, genital organlar, kol ve bacaklarda kabuklu ülserler oluşmasıyla belirgin, tropikal bölgelerde yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalık; frambezi; yavz.
Treponema pertenue’nin sebep olduğu, yüz, genital organlar, kol ve bacaklarda kabuklu ülserler oluşmasıyla belirgin, tropikal bölgelerde yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalık; frambezi; yavz.
Ağızdan ksiloz verilişini takiben idrara geçen miktarı belirleme amacıyla, gıdaya bağlı pentozüri tanısında uygulanan bir test; ksiloz konsantrasyon testi,
Ksiloz’un bağırsaklardan emilişini takiben kana geçiş hızını belirleme amacıyla uygulanan test; ksiloz absorpsiyon testi
1 2 3 4 .. 161 162 163

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü