İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1034 adet çeviri sonucu bulundu. 981 - 1000 arasındaki sonuçlar:
Servikal kanalın veya kanalın uterus’aaçılan deliğinin doğuştan kapalı oluşu; atretometri.
Midenin yemek borusuna açılan kısmı(kardia)’nın doğuştan kapalı oluşu; atretogastri.
Doğuştan malformasyon veya sonradan geçirilen hastalık ya da kaza sonucu bir tarafında şekil bozukluğu (çarpıklık) gösteren pelvis; asimetrik pelvis
tıbbi çeviri
1- Asimetri ile ilgili; asimetrik. 2- Asimetriile belirgin; asimetri gösteren,
1- Büzücü; büzüştürücü; kasarak sıkıştırıcı. 2- Dokuyu veya damarı büzücü etkiye sahip ilaç; astrenjan.
Büzüşme; kasılarak sıkışma,
Arteria profimdabrachii’ den ayrılıp, humerus’da dağılan arterler; humerus’un besleyici arterleri
Arteria profunda femoris’in dallarından 3. delici arterden ayrılıp femur’da dağılan arterler; femur’un besleyici arterleri,
Arteria splenicadan dalak hilusunda ayrıldıktan sonra gastrosplenik ligamentten geçerek mide fundusuna erişen, burada arteria gastrica sinistra ve arteria gastro-omentalis sinistra ile anostomoz yaparak dağılan 5-6 küçük arte
Bk. arteria nutricia
Arteria tibialis posterior’dan ayrılıp tibia’da dağılan arter; tibia’nın besleyici arteri
Arteria fibularis’den ayrılıp fibula’da dağılan arter; fibula’nın besleyici arteri,
Kemiğe kan sağlayan arter; kemiği ve kemik iliği boşluğunu besleyen arter; besleyici arter
Bk. arteria iliaca interna.
Truncus coeliacus’dan ayrılıp, mide küçük kurvaturu’nun üst bölümü ve kardiya ile özofagus’un alt bölümünde dağılan arter; mide sol arteri; sol gastrik arter
Arteria hepatica propria’dan ayrılıp mide küçük kurvaturu’nun alt bölümü ve mide kapısı (pylorus)’nda dağılan arter; mide sağ arteri; sağ gastrik arter
Arteria thoracica interna’nın iki uç dalından biri olarak, karın ön duvarının üst bölümü derisi ve kasları, diyafragma, periton ve karaciğerin ligamentum falciforme’sinde dağılan arter; epigastr üst arteri; superi
Arteria femoralis’den-ligamentum inguinale’nin takriben 1 cm altında- ayrılıp, karın ön duvarının alt bölümü derisi, yüzeysel kasık lenf düğümleri ve kasık derisinde dağılan arter; epigastr yüzeysel arteri; süperf
Arteria iliaca externa’dan -ligamentum inguinale’nin hemen üzerinde- ayrılarak, karın ön duvarı derisi ve kasları, periton, erkekte m. cremaster ve funiculus spermaticus, kadında ligamentum teres uteri’de da
Kornea üzerindeki bulanıklığın ameliyatlaçıkarılması, apotripzis.
1 2 3 .. 46 47 48 49
50
51 52
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1791 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salgılayıcı tümör; gastrinom; Zollinger-Ellison tümörü (Özellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede görülür).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salgılayıcı tümör (gastrinom), gastrin’e bağlı olarak mide bezlerinden aşırı hidroklorik asit salgılanışı sonucu mide ve duodenum’da peptik ülserle
Özellikle göğüs ve prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
tıbbi çeviri
Y ile simgelenen maden; itriyum
Pamuk üzerine sülfürik ve nitrik asitlerin müşterek etkisi ile oluşan -ve özellikle kollodyon adı verilen sıvı maddenin yapımında kullanılan- bir madde; nitratlı sellüloz; nitrosellüloz; piroksilin.
Deriyi herhangi bir yağlı madde uygulanmaksızın ovma; kuru ovma; kserotripsis.
Hastalık etkeni taşımayan emici böceğin, hasta üzerinde beslenmesini takiben böcek dışkısında mikroskopik muayene ile hastalık etkeninin araştırılması esasına dayalı tanı yöntemi; özellikle Güney Amerika tripanozomiyazı’
Triptofanın nikotinik aside çevrilişi esnasında oluşan bir ara ürün; ksantürenik asit.
Şeker hastalığı olan bazı kimselerde, kanda aşırı lipid, özellikle trigliserid artımına bağlı olarak deri üzerinde, özellikle dirsek, kalça ve uyluk derisinde ksantomlar oluşması ile belirgin durum; diyabetik ksantom.
El sırtı, dirsek, diz, boyun, omuz gibi bölgelerde hafif kabarık ksantomlar oluşması ile belirgin, kanda lipoprotein, kolesterol ve trigliserid artımının eşlik ettiği kalıtsal metabolik bozukluk; tüberöz ksantom.
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk sırasındaki sandalsı kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasındaki eklem; radiyokarpal eklem; el bileği eklemi
Trichosporon beigelii’nin sebep olduğu, kıl gövdelerinde yumuşak, beyaz, küçük yumrular oluşmasıyla belirgin mantar enfeksiyonu; beyaz piedra.
Trichuris trichiura türü solucan.
Titreme, baygınlık ve kanda şeker seviyesinin düşüşü ile belirgin hiperinsülinizm krizine özgü üç belirti; Whipple üçlüsü; Whipple triyadı.
Absorpsiyon bozukluğu, karın ağrısı, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, aşırı zayıflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, bağırsak muk
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Gazlı gangren’e sebep olan basil; Welch basili; Clostridium perfringens türü bakteri,
Kanda romatoid faktör varlığını aramada, dolayısıyla romatoid artrit tanısında kullanılan bir aglütinasyon testi; WaalerRose testi
İstemli kas. Bk. striated muscle
1 2 3 4 .. 88 89 90

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü