İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1034 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Kalp sol karıncığının diyafragmatik yüzünde yukarı doğru çıkarak sinüs coronarius ya da vena cardiaca magna’ya açılan ven; sol karıncığın arka veni
Kalp sol kulakçığının arka yüzü üzerinde seyreden ve sinüs coronarius’a açılan küçük ven; Marshall’m oblik veni; sol kulakçığın oblik veni
Hipogastrik ven. Bk. vena iliaca interna
tıbbi çeviri
Arteria gastrica sinistra’ya eşlik eden ve mide küçük kurvaturu sol bölümü ile özofagus’un alt bölümü venöz kanını boşaltmak üzere vena portae hepatis’e açılan ven; mide sol veni; sol gastrik ven
Arteria gastrica dextra’ya eşlik eden ve mide küçük kurvaturu sağ bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena portae hepatis’e açılan ven; mide sağ veni; sağ gastrik ven
Arteria epigastrica superficialis’e eşlik eden ve karın ön duvarı alt bölümünün venöz kanını vena saphena magna’ya ileten ven; yüzeysel epigastrik ven
Arteria epigastrica inferior’a eşlik eden ve ligamentum inguinale’nin hemen üzerinde vena iliaca externa’ya açılan ven; alt epigastrik ven.
Vazotripsi. Bk. angiotripsy.
1- Kan damarlarını daraltıcı sinir;vazokonstriktör. 2- Kan damarlarını daraltıcı ilaç.
Kan damarlarının daralması; vazokonstriksiyon.
Triküspid kapak. Bk. tricuspid valve
Sol atriyoventriküler kapak. Bk. mitral valve
Sağ atriyoventriküler kapak. Bk. tricuspid valve.
Prostat’m arka kısmındaki -Müller kanallan artığı-kör kesecik; prostat keseciği; prostat kırbacığı
(L.): Utrikulus. Bk. utricle
Zar labirent’te utriculus ile saccuhıs arasındaki ince, küçük kanal; utrikülosakküler kanal
Bk. nervus utriculoampullaris
1- Vestibül kırbacığı (utriculus vestibuli)’nin iltihabı; utrikülit. 2- Prostat kırbacığı (utriculus prostaticus)’nın iltihabı,
Utriküler leke. Bk. macula utriculi
Bk. elliptical recess of vestibule
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 50 51 52
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1791 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salgılayıcı tümör; gastrinom; Zollinger-Ellison tümörü (Özellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede görülür).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salgılayıcı tümör (gastrinom), gastrin’e bağlı olarak mide bezlerinden aşırı hidroklorik asit salgılanışı sonucu mide ve duodenum’da peptik ülserle
Özellikle göğüs ve prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
tıbbi çeviri
Y ile simgelenen maden; itriyum
Pamuk üzerine sülfürik ve nitrik asitlerin müşterek etkisi ile oluşan -ve özellikle kollodyon adı verilen sıvı maddenin yapımında kullanılan- bir madde; nitratlı sellüloz; nitrosellüloz; piroksilin.
Deriyi herhangi bir yağlı madde uygulanmaksızın ovma; kuru ovma; kserotripsis.
Hastalık etkeni taşımayan emici böceğin, hasta üzerinde beslenmesini takiben böcek dışkısında mikroskopik muayene ile hastalık etkeninin araştırılması esasına dayalı tanı yöntemi; özellikle Güney Amerika tripanozomiyazı’
Triptofanın nikotinik aside çevrilişi esnasında oluşan bir ara ürün; ksantürenik asit.
Şeker hastalığı olan bazı kimselerde, kanda aşırı lipid, özellikle trigliserid artımına bağlı olarak deri üzerinde, özellikle dirsek, kalça ve uyluk derisinde ksantomlar oluşması ile belirgin durum; diyabetik ksantom.
El sırtı, dirsek, diz, boyun, omuz gibi bölgelerde hafif kabarık ksantomlar oluşması ile belirgin, kanda lipoprotein, kolesterol ve trigliserid artımının eşlik ettiği kalıtsal metabolik bozukluk; tüberöz ksantom.
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk sırasındaki sandalsı kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasındaki eklem; radiyokarpal eklem; el bileği eklemi
Trichosporon beigelii’nin sebep olduğu, kıl gövdelerinde yumuşak, beyaz, küçük yumrular oluşmasıyla belirgin mantar enfeksiyonu; beyaz piedra.
Trichuris trichiura türü solucan.
Titreme, baygınlık ve kanda şeker seviyesinin düşüşü ile belirgin hiperinsülinizm krizine özgü üç belirti; Whipple üçlüsü; Whipple triyadı.
Absorpsiyon bozukluğu, karın ağrısı, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, aşırı zayıflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, bağırsak muk
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Gazlı gangren’e sebep olan basil; Welch basili; Clostridium perfringens türü bakteri,
Kanda romatoid faktör varlığını aramada, dolayısıyla romatoid artrit tanısında kullanılan bir aglütinasyon testi; WaalerRose testi
İstemli kas. Bk. striated muscle
1 2 3 4 .. 88 89 90

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü