İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1034 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Özellikle göğüs ve prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
Y ile simgelenen maden; itriyum
Deriyi herhangi bir yağlı madde uygulanmaksızın ovma; kuru ovma; kserotripsis.
tıbbi çeviri
Titreme, baygınlık ve kanda şeker seviyesinin düşüşü ile belirgin hiperinsülinizm krizine özgü üç belirti; Whipple üçlüsü; Whipple triyadı.
Bileşiği oluşturan unsurların hacim olarak miktarını belirleme; volümetrik analiz.
Hacim ölçümü ile ilgili; volümetrik.
Herhangi bir tedavi söz konusu olmaksızın vücudun hastalığı yenmede gösterdiği güç
Hastalığa karşı vücudun gösterdiği karşı koyma gücü
Kol veya bacakta şekil ya da işlev bozukluğuna neden olan nedbe; çirkin görünümlü nedbe; kötü sikatris.
Mesane üçgeni. Bk. trigone ofbladder.
Beyin üçüncü karıncığı. Bk. third ventricle of cerebrum.
Kalp sol karıncığı. Bk. left ventricle of heart
Beyin dördüncü karıncığı. Bkfourt ventricle of cerebrum
Beyin yan karıncığı. Bk. lateral ventricle of cerebrum
Kalp sağ karıncığı. Bk. right ventricle of heart.
Kalp karıncığı; kalp sağ ya da sol karıncığı
(L,); 1- karıncık; ventrikulus. Bk. ventricle. 2- Mide. Bk. stomach
Beyin üçüncü karıncığı ile herhangi bir komşu subaraknoid aralık, özellikle cisterna interpe-duncularis arasında ameliyatla geçit oluşturma; vent-rikülostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yöntem).
Beyin karıncıklarınm, ventriküloskoparacılığıyla gözle muayenesi; ventriküloskopi.
Beyin karıncıklarmm içini muayenede kullanılan ucu ışıklı alet; ventrikül endoskopu; ventrikiiloskop.
1 2 3 4 .. 50 51 52
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1791 adet çeviri sonucu bulundu. 1741 - 1760 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Birkaç eklemin aynı anda iltihaplanması; amartrit.
Eşit aralarda bir zayıf atımı, bir kuvvetli atımın ritmik izlemesiyle belirgin nabız şekli (Ağır sol ventrikül yetmezliğinde görülür)
Akım yönünde düzenli değişiklikler gösteren elektrik akımı; almaşık akım; alternatif akım
tıbbi çeviri
Tripsin, elastaz, kollajenaz gibi pro-teolitik enzimlerin etkisini önleyici, seramda bulunan bir glikoprotein; alfa-antitripsin.
Yenilmeyecek şeyleri yeme (toprak, tebeşir vb. gibi); allotriofaji.
1- Bir kimseden diğer bir kimseye diş aktanmı; diş transplantasyonu; allotriodonti. 2- Ağız dışında başka bir yerde diş bulunuşu (Dermoid kist içinde olduğu gibi).30
Dikkatini kendisinden ziyade diğer kimselerüzerinde toplayan; allosantrik.
Allerjik etkene bağlı olarak gelişen geçici artrit
Clostridum botulinum’un sebep olduğu zehirlenme; özellikle bu bakteri ile bulaşık sucuk, sosis vb. maddeler yenildiği zaman gelişen zehirlenme; botulizm; allantiyaz.
Organik fosfatların, alkalen ortamda hidrolizini katalize eden enzim; canlıda adenozin trifosfat’ı parçalayıcı enzim; alkalen fosfatez (Karaciğer hücrelerinde, osteoblastlarda, bağırsak epitel hücrelerinde, gebelik esna
Çözeltideki alkali miktannm belirlenmesi; alkalimetri.
Akıl ve ruh hastalıkları uzmanı; psikiyatrist; alyenist.
Akıl ve ruh hastalıklarım konu alan tıp dalı;psikiyatri; alyenizm.
Ağrıya karşı duyarlığın ölçülmesi; algometri.
Bir virüs’ün sebep olduğu, çiçek hastalığına benzer deri lezyonları gösteren, hafif ateşin eşlik ettiği akut enfeksiyon; variola minör; alastrim; yalancı çiçek.
Sağlığa zararlı çeşitli maddeler (endüstriyel buharlar, petrol vb. sıvıların yıkım ürünleri vb.)’in karışımı nedeniyle çevresel havanın kirlenmesi; çevre kirlenmesi; hava kirliliği; hava kirlenmesi
Midenin olmayışı; mide yokluğu; agastri.
Middede hava veya gaz bulunuşu; aerogastri.
Solunumu, kalbi ya da her ikisi durmuş kimseyi canlandırma amacıyla yetkili uzmanlar tarafından uygulanan ileri yöntemler (ilaçla müdahale, kalbe elektrik akımı uygulama, kalp pili yerleştirme)
Adenozin’e üç fosfat gurubunun tutunmasıyla oluşan bileşik; adenozin trifosfat (Adenozin trifosfat’ın, bir veya iki fosfat grubu kaybederek parçalanması sonucu enerji açığa çıkar).
1 2 3 .. 84 85 86 87
88
89 90

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü