İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1034 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Özellikle göğüs ve prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
Y ile simgelenen maden; itriyum
Deriyi herhangi bir yağlı madde uygulanmaksızın ovma; kuru ovma; kserotripsis.
tıbbi çeviri
Titreme, baygınlık ve kanda şeker seviyesinin düşüşü ile belirgin hiperinsülinizm krizine özgü üç belirti; Whipple üçlüsü; Whipple triyadı.
Bileşiği oluşturan unsurların hacim olarak miktarını belirleme; volümetrik analiz.
Hacim ölçümü ile ilgili; volümetrik.
Herhangi bir tedavi söz konusu olmaksızın vücudun hastalığı yenmede gösterdiği güç
Hastalığa karşı vücudun gösterdiği karşı koyma gücü
Kol veya bacakta şekil ya da işlev bozukluğuna neden olan nedbe; çirkin görünümlü nedbe; kötü sikatris.
Mesane üçgeni. Bk. trigone ofbladder.
Beyin üçüncü karıncığı. Bk. third ventricle of cerebrum.
Kalp sol karıncığı. Bk. left ventricle of heart
Beyin dördüncü karıncığı. Bkfourt ventricle of cerebrum
Beyin yan karıncığı. Bk. lateral ventricle of cerebrum
Kalp sağ karıncığı. Bk. right ventricle of heart.
Kalp karıncığı; kalp sağ ya da sol karıncığı
(L,); 1- karıncık; ventrikulus. Bk. ventricle. 2- Mide. Bk. stomach
Beyin üçüncü karıncığı ile herhangi bir komşu subaraknoid aralık, özellikle cisterna interpe-duncularis arasında ameliyatla geçit oluşturma; vent-rikülostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yöntem).
Beyin karıncıklarınm, ventriküloskoparacılığıyla gözle muayenesi; ventriküloskopi.
Beyin karıncıklarmm içini muayenede kullanılan ucu ışıklı alet; ventrikül endoskopu; ventrikiiloskop.
1 2 3 4 .. 50 51 52
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1791 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Beyin karıncıklan içinde bulunan beyin-omurilik sıvısı; ventri-kül sıvısı
Kalpte ventrikül kasının titreşim şeklinde süratli ve düzensiz kasılması; ventriküler fibrilasyon.
Ventriküldeki ektopik odaktan kaynaklanan ekstrasistol; ventriküler ekstrasistol.
tıbbi çeviri
Sağ veya sol kalp karıncığının genişleme göstermesi hali; ventrikül dilatasyonu.
Kalp karıncıklarının gevşemesi; kalp karıncıklarının sistolu takiben tekrar kanla dolarak genişlemesi; ventriküler diyastol (Kalp kulakçıklarının gevşemesini takiben),
Kalp karıncıklarının kasılması; ventriküler kontraksiyon
Ventriküler kompleks. Bk. QRST complex.
Kalpte sol karıncık duvarı üzerindeki -nedbe dokusundan oluşan- anevrizmanın ameliyatla çıkarılması; ventriküler anevrizmektomi.
Miyokard enfarktüsü’nü takiben sol karıncık duvarında oluşan anevrizma; ventrikül anevrizması,
Karıncık (ventrikül) ile ilgili; ventriküler.
Beyin karmcıklan. Bk. cerebral ventricles
Kalp karıncıklan. Bk. cardiac ventricles
Organ içindeki küçük boşluk; karıncık; ventrikül (Kalpteki iki, beyindeki dört karıncıktan her biri gibi)
Vantilometri. Bk. spirometry.
Ven duvarını konstriksiyona yönelterek venöz kan basıncını yükseltici ilaç; venopresör.
Vena cava (vena cava superior ya da inferior)ve kalp sağ kulakçığı ile ilgili; venoatriyal.
Gövde dışyan duvarının derialtı dokusunda seyreden ve üstte vena thoracica lateralis’e, altta vena epigastrica superficialis’e açılmak suretiyle vena cava superior ile vena cava inferior’a boşalan dallar ara
Thalamus ve corpus striatum’un bir kısım venöz kanını vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Beyincik yarıkürelerinin üst yüzlerinin venöz kanını boşaltmak üzere bir bölümü sinüs petrosus superior ve sinüs transversus durae matris’e, bir bölümü ise sinüs rectus ve vena magna cerebri’ye açılan venler; beyi
karın ön duvarının yüzeysel katlarının venöz kanını venae epigastricae superiores, vena epigastrica superficialis ve venae thoracoepigastricae’ya ileten venler; karın derialtı venleri; subkutan abdominal venler
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 88 89 90

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü