İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1034 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Özellikle göğüs ve prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
Y ile simgelenen maden; itriyum
Deriyi herhangi bir yağlı madde uygulanmaksızın ovma; kuru ovma; kserotripsis.
tıbbi çeviri
Titreme, baygınlık ve kanda şeker seviyesinin düşüşü ile belirgin hiperinsülinizm krizine özgü üç belirti; Whipple üçlüsü; Whipple triyadı.
Bileşiği oluşturan unsurların hacim olarak miktarını belirleme; volümetrik analiz.
Hacim ölçümü ile ilgili; volümetrik.
Herhangi bir tedavi söz konusu olmaksızın vücudun hastalığı yenmede gösterdiği güç
Hastalığa karşı vücudun gösterdiği karşı koyma gücü
Kol veya bacakta şekil ya da işlev bozukluğuna neden olan nedbe; çirkin görünümlü nedbe; kötü sikatris.
Mesane üçgeni. Bk. trigone ofbladder.
Beyin üçüncü karıncığı. Bk. third ventricle of cerebrum.
Kalp sol karıncığı. Bk. left ventricle of heart
Beyin dördüncü karıncığı. Bkfourt ventricle of cerebrum
Beyin yan karıncığı. Bk. lateral ventricle of cerebrum
Kalp sağ karıncığı. Bk. right ventricle of heart.
Kalp karıncığı; kalp sağ ya da sol karıncığı
(L,); 1- karıncık; ventrikulus. Bk. ventricle. 2- Mide. Bk. stomach
Beyin üçüncü karıncığı ile herhangi bir komşu subaraknoid aralık, özellikle cisterna interpe-duncularis arasında ameliyatla geçit oluşturma; vent-rikülostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yöntem).
Beyin karıncıklarınm, ventriküloskoparacılığıyla gözle muayenesi; ventriküloskopi.
Beyin karıncıklarmm içini muayenede kullanılan ucu ışıklı alet; ventrikül endoskopu; ventrikiiloskop.
1 2 3 4 .. 50 51 52
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1791 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Beyin karıncıklarınm, ventriküloskoparacılığıyla gözle muayenesi; ventriküloskopi.
Beyin karıncıklarmm içini muayenede kullanılan ucu ışıklı alet; ventrikül endoskopu; ventrikiiloskop.
Kalp karıncığındaki herhangi bir anomaliyi düzeltme amacıyla yapılan ameliyat; ventriküloplasti.
tıbbi çeviri
1- Radyo-opak madde ile dolduru-luşunu takiben kalp karmcıklarının x ışınları aracılığıyla filminin alınması; ventrikülografi. 2- Radyo-opak madde ya da hava ile dolduruluşunu takiben beyin karıncıklarının x ışınları aracılığ
Ventrikülografi yoluyla elde edilen film;ventrikülogram.
Beyin yan karıncığı ile sere-bellomeduller sarnıç (cisterna magna) arasında, ameliyatla geçit oluşturma; ventrikülosisternal şant; ventri-külosisternostomi (Hidrosefali tedavisinde eskiden uygulanmış bir yöntem),
Beyin yan karıncığı ile kalp sağ kulakçığı arasında, plastik kateter aracılığıyla geçit oluşturma; ventriküloatriyal şant; ventriküloatriyostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yöntem)
Ventriküloatriyal şant. Bk. ventriculoatriostomy
Ventrikülosistemal şant. Bk. ventriculocistemostomy
karıncık (ventrikül) anlamına önek.
Beyin karıncıklarından birinin veya birkaçının iltihabı; ventrikülit.
(L.): Karıncıklar (ventriculus’un çoğulu),
Kalp karıncığındaki bir odaktan kaynaklanan taşikardi; ventriküler taşikardi.
Kalp karıncıklarının kanı aort ve pulmoner artere pompalamak üzere kasılması; ventriküler sistol (Kalp kulakçıklarının kasılmasını takiben)
Ventriküler bölme. Bk. interventricular septum of heart
Sağ ve sol kalp karıncıklan arasındaki bölmede doğuştan delik oluşu; ventriküler septum defekti
Ventrikül (karıncık) ponksiyonu. Bk. ventriculopuncture
Kalpte sağ veya sol karıncık (ventrikiil) kasının hipertrofi gösterişi; ventrikül hipertrofisi.
Birinci ve ikinci kalp seslerine -erken diyastol’de- üçüncü kalp sesinin eklenmesiyle belirgin üçlü kalp ritmi; ventriküler galop.
Kalp karıncıklarının dakikada 250 veya üzerinde düzenli atım göstermesi ile belirgin aritmi; ventrikül flatteri.
1 2
3
4 5 6 7 .. 88 89 90

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü