İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 26 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Soluk borusu (trakea)’nun venöz kanını venae brachiocephalicae’ya ileten küçük venler; trakea venleri; trakeal venler
Solunum yollarındaki afferent vagal sinirlerin herhangi bir neden (endotrakeal tüp geçirme vb.)’le uyarılması sonucu refleks olarak kalp atım hızının yavaşlaması ve kan basıncının düşüşü; vagovagal refleks
Genel anestezi sırasında endotrakeal intübasyonu kolaylaştırma, iskelet kaslarını gevşetme amacıyla intravenöz kullanılan, kürar alkaloidi bir nöromüsküler bloker; tubokürarin klorür.
tıbbi çeviri
Soluk borusunda hissedilen ağrı; trakealji.
Trakeal tüp. Bk. endotracheal tube
Trakeal intübasyon. Bk. endotracheal intubation.
Soluk borusu ile ilgili; trakeal.
Trakea önünde; pretrakeal.
Trakea (soluk borusu) çevresinde; solukborusunu çevreleyen; peritrakeal.
Trakea (soluk borusu) yakınında;trakea’ya komşu; trakea’ya bitişik; paratrakeal.
Ağız yoluyla trakea’ya tüp geçirme; orotrakeal intübasyon
Burun yoluyla trakea’ya iletilen tüp; nazotrakeal tüp.
Burun yoluyla trakea’ya tüp geçirme; nazotrakeal intübasyon
Trakea’mn arka duvarında, trakea kıkırdaklarının serbest uçlarını transvers şeritler halinde birbirine bağlayan, kıkırdak uçlarını birbirine yaklaştırarak trakea geçidini daraltıcı düz kas; trakeal kas
Larenks ve trakea ile ilgili; larengotrakeal.
Larenks’ten endotrakeal tüpün geçirilişindekullanılan araç; intübatör.
İntratrakeal tüp. Bk. endotracheal tube
1- Nefes borusu içinde; intratrakeal. 2- Nefes borusu aracılığıyla yapılan; nefes borusundan geçirilen.
Endotrakeal intübasyonu kolaylaştırmada, genel anestezi ve ameliyat esnasında çizgili kasları gevşetmede intravenöz olarak kullanılan sentetik bir nöromüsküler bloke edici ilaç; gallamin trietiodid.
Tüpün çıkarılması; herhangi bir vücut boşluğu veya kanala iletilen tüpün çıkarılması; özellikle endotrakeal tüpün çıkarılması; ekstübasyon.
1 2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü