İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 31 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. iliotibial tract
Tibia’da hissedilen ağrı; tibia ağrısı; tibiyalji.
Tibia’nın önyüzünde, kondillerin altındaki -ligamentum patellae’nın tutunduğu- pürtüklü kabartı; tibia pürtüğü,
tıbbi çeviri
Tibiyal fenomen. Bk. Strümpell s sign.
Bk. nervus tibialis
Kaval kemiği (tibia) ile ilgili; tibiyal.
Ayak bileği kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Talus (aşık kemiği) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
Antimon zehirlenmesi; stibiyalizm.
1- Antimon’la ilgili; stibiyal. 2- Antimon içeren; antimon’lu.
Tibia önünde; pretibiyal.
Bk. venae tibialesposteriores
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
Bk. musculus tibialis posterior
Fibula ve tibia ile ilgili; peroneotibial.
Nervus ischiadicus’un iki uç dalından kalını olarak bacağın arka bölümündeki tüm kaslar (musculus gastrocnemius, musculus plantaris, musculus soleus, musculus popliteus, musculus tibialis posterior, musculus flexor hall
Membrana interossea cruris’in arka yüzü, tibia arka yüzünün 1 /3 orta bölümü ve fibula arka yüzünün üst bölümünden başlayıp kayık kemik (os naviculare) pürtüğü, sustenta-culum tali, her üç kuneiform kemik, küboid kemik
Tibia’nın dışyan kondili’nin alt bölümü, dışyan yüzünün 2/3 üst bölümü ve membrana interossea cmris’ten başlayıp birinci metatarsal kemik tabanı ile birinci kuneiform kemiğin içyan yüzünde sonlanan, ayağa do
Fascia lata femoris’in, cristailiaca ile tibia’nın dışyan kondili arasında uzanan -musculus tensor fasciae latae ve musculus gluteus maximus’un sonlandığı- bölümü; iliyotibiyal şerit
iliyotibial şerit. Bk. iliotibial tract.
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 37 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Arteria fıbularis’e eşlik eden ve venae tibiales posteriores’e açılan venler; peroneal venler; fıbular venler.
tıbbi çeviri
Ön ve arka tibiyal venler (venae tibiales anteriores ve venae tibiales posteriores)’in -musculus popliteus’un alt kenarında- birleşmesinden oluşan ve hiatus adductorius’ta vena femoralis’e dönüşen ven;
Tibia pürtüğü. Bk. tibial tuberosity
Kayık kemik (os naviculare)’in içyan yüzü üzerindeki -musculus tibialis posterior tendonu’nun bir bölümünün tutunup sonlandığı-pürtüklü kabartı; naviküler kemik pürtüğü
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Bk. nervus tibialis
Bk. venae tibialesposteriores
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
Bk. musculus tibialis posterior
Fibula ve tibia ile ilgili; peroneotibial.
Nervus ischiadicus’un iki uç dalından kalını olarak bacağın arka bölümündeki tüm kaslar (musculus gastrocnemius, musculus plantaris, musculus soleus, musculus popliteus, musculus tibialis posterior, musculus flexor hall
Nervus tibialis’in iki uç dalından biri olarak musculus abductor hallucis, musculus flexor hallucis brevis, musculus flexor digitorum brevis ile 1. lumbrikal kasa motor, ayak tabanı içyan bölümü derisi, 1.-3. ayak parma
Nervus tibialis’in iki uç dalından biri olarak, musculus quaratus plantae, musculus abductor digiti minimi pedis’e motor iplikler verdikten sonra yüzeysel ve derin olmak üzere iki uç dala aynlan, yüzeysel dalı mus
Nervus peroneus communis’in iki uç dalından biri olarak, motor iplikleri musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus, musculus extensor digitorum brevis ve musculus
Nervus tibialis’ten ayrılıp membrana interossea cruris ve alt tibiofıbular ekleme duyusal iplikler veren sinir; bacağın kemikler arası siniri
Nervus tibialis’ten ayrılıp baldırın içyan taraf derisinde dağılan sinir; baldınn içyan deri siniri
Crista iliaca’nın ön bölümü ile spina iliaca anterior superior ve spina iliaca anterior inferior arasındaki çentikten başlayıp fascia lata femoris’in iliyotibiyal şeridi(tractus iliotibialis)’nde sonlanan, u
1 2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü