İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 57 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 57 arasındaki sonuçlar:
Femur ve tibia ile ilgili; femorotibiyal.
Bk. inferior articular surface of tibia
Bk. fibular articular surface of tibia
tıbbi çeviri
Bk. margo interosseus tibiae
Bk. medial condyle of tibia.
Bk. lateral condyle of tibia
Topuk kemiği ve tibia ile ilgili; kalkaneotibiyal.
Arteria poplitea’nın iki uç dalından daha kalını olarak seyri esnasında bacak kas ve kemikleri, bacağın arka ve içyan bölümleri derisi ve ayak bileği çevresine dallar verdikten sonra, ayak tabanında ayağın fleksör retin
Arteria poplitea’nın iki uç dalından daha incesi olarak bacağın ön bölüm kasları ve derisi, diz eklemi ve ayak bileği çevresine dallar verdikten sonra ayak bileği alt kenarı önünden itibaren arteria dorsalis pedis adını
Arteria tibialis anterior’dan ayrılıp, m. popliteus ve -diğer arter dalları ile anastomoz yaparak- diz eklemi ve üst tibiofıbular eklemde dağılan arter; posterior tibial rekürrens arter
Arteria tibialis anterior’dan ayrılıp, m. tibialis anterior ve -diğer arter dalları ile anastomoz yaparak- diz eklemi ön ve yan taraflarında dağılan arter; anterior tibial rekürrens arter
Arteria tibialis posterior’dan ayrılıp tibia’da dağılan arter; tibia’nın besleyici arteri
Otururken ya da yatar vaziyette bacak kaslarında hissedilen, bazen seğirmelerin de eşlik ettiği kaşıntı ve gerginlik hali; huzursuz bacak sendromu (Bu halin yürümekle düzeldiği görülür)
Bk. venae tibiales anteriores
Bk. arteria recurrens tibialis anterior
Bk. musculus tibialis anterior
Bk. arteria tibialis anterior
1 2
3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 124 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Arteria fıbularis’e eşlik eden ve venae tibiales posteriores’e açılan venler; peroneal venler; fıbular venler.
tıbbi çeviri
Ön ve arka tibiyal venler (venae tibiales anteriores ve venae tibiales posteriores)’in -musculus popliteus’un alt kenarında- birleşmesinden oluşan ve hiatus adductorius’ta vena femoralis’e dönüşen ven;
Tibia pürtüğü. Bk. tibial tuberosity
Kayık kemik (os naviculare)’in içyan yüzü üzerindeki -musculus tibialis posterior tendonu’nun bir bölümünün tutunup sonlandığı-pürtüklü kabartı; naviküler kemik pürtüğü
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Tibia ve ayak bileği kemikleri ile ilgili; tibiyotarsal.
Tibia ve fıbula ile ilgili; tibiyofıbular.
Tibia ve femur’la ilgili; tibiyofemoral.
Tibia (kaval kemiği) anlamına önek.
Tibia’da hissedilen ağrı; tibia ağrısı; tibiyalji.
Tibia’nın önyüzünde, kondillerin altındaki -ligamentum patellae’nın tutunduğu- pürtüklü kabartı; tibia pürtüğü,
Bk. nervus tibialis
Kaval kemiği (tibia) ile ilgili; tibiyal.
(G.): 1- Gözkapağı ve gözkapağı kenarına sertlik ve şekil kazandırarak ona iskelet görevi gören bağ dokusu tabakası; tarsus. 2- Ayağın, tibia ve fibula’nın alt uçları ile metatarsal kemiklerin proksimal uçları arasındak
Ayak bileği kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Ayak bileği kemiklerinden en üstteki; yukarıda tibia ve fibula’nın alt uçları aşağıda, calcaneus (topuk kemiği) ile eklem yapan kemik; aşık kemiği; astragalus; talus.
Talus (aşık kemiği) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
1 2 3 4 5 6 7

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü