İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 57 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Bk. venae tibialesposteriores
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
Bk. musculus tibialis posterior
tıbbi çeviri
Fibula ve tibia ile ilgili; peroneotibial.
Bk. arteria nutricia tibiae
Nervus ischiadicus’un iki uç dalından kalını olarak bacağın arka bölümündeki tüm kaslar (musculus gastrocnemius, musculus plantaris, musculus soleus, musculus popliteus, musculus tibialis posterior, musculus flexor hall
Membrana interossea cruris’in arka yüzü, tibia arka yüzünün 1 /3 orta bölümü ve fibula arka yüzünün üst bölümünden başlayıp kayık kemik (os naviculare) pürtüğü, sustenta-culum tali, her üç kuneiform kemik, küboid kemik
Tibia’nın dışyan kondili’nin alt bölümü, dışyan yüzünün 2/3 üst bölümü ve membrana interossea cmris’ten başlayıp birinci metatarsal kemik tabanı ile birinci kuneiform kemiğin içyan yüzünde sonlanan, ayağa do
Tibia’nın alt ucunun içyan kenarından aşağı doğru uzanan çıkıntı; tibia’nın içyan malleolu (Ayak bileği ekleminin içyan tarafında tümsek oluşturur)
Tibia’nın üst ucunun içyan tarafındaki -diz ekleminde femur’un içyan kondil’i ile eklem yapan-üst yüzü konkav kabartı; tibia’nın içyan kondili.
Tibia’nm, kabartı şeklinde uzanan -kendisine membrana interossea cruris’in bir tarafının tutunduğu-dış kenarı; tibia’nın kemikler arası kenarı
Tibia’nın üst ucunun dışyan tarafındaki -diz ekleminde femur’un dışyan kondili ile eklem yapan- kabartı; tibia’nın dışyan kondili
Tibia’nın üst ucu üzerinde, içyan ve dışyan kondillerin eklem yüzleri arasında bulunan çift çıkıntılı küçük kabartı; tibia’nın kondiller arası tümseği
Tibia’nm alt ucundaki, talus (aşık kemiği) ile eklem yapan dört köşeli düz eklem yüzü; tibia’nm alt eklem yüzü
Bk.fıbular notch of tibia
Fascia lata femoris’in, cristailiaca ile tibia’nın dışyan kondili arasında uzanan -musculus tensor fasciae latae ve musculus gluteus maximus’un sonlandığı- bölümü; iliyotibiyal şerit
iliyotibial şerit. Bk. iliotibial tract.
İlium ve tibia ile ilgili; iliyotibiyal.
Tibia’nın distal ucunun dışyan yüzü üzerinde, ayak bileği ekleminin hemen üzerindeki -fibula’nın alt ucu ile eklem yapan- çentik; tibia’nın fibular çentiği
Tibia dışyan kondili’nin arka dışyan tarafındaki -fibula başı ile eklem yapan- küçük yuvarlak eklem yüzü; tibia’nm fibular eklem yüzü
1
2
3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 124 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Arteria fıbularis’e eşlik eden ve venae tibiales posteriores’e açılan venler; peroneal venler; fıbular venler.
tıbbi çeviri
Ön ve arka tibiyal venler (venae tibiales anteriores ve venae tibiales posteriores)’in -musculus popliteus’un alt kenarında- birleşmesinden oluşan ve hiatus adductorius’ta vena femoralis’e dönüşen ven;
Tibia pürtüğü. Bk. tibial tuberosity
Kayık kemik (os naviculare)’in içyan yüzü üzerindeki -musculus tibialis posterior tendonu’nun bir bölümünün tutunup sonlandığı-pürtüklü kabartı; naviküler kemik pürtüğü
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Tibia ve ayak bileği kemikleri ile ilgili; tibiyotarsal.
Tibia ve fıbula ile ilgili; tibiyofıbular.
Tibia ve femur’la ilgili; tibiyofemoral.
Tibia (kaval kemiği) anlamına önek.
Tibia’da hissedilen ağrı; tibia ağrısı; tibiyalji.
Tibia’nın önyüzünde, kondillerin altındaki -ligamentum patellae’nın tutunduğu- pürtüklü kabartı; tibia pürtüğü,
Bk. nervus tibialis
Kaval kemiği (tibia) ile ilgili; tibiyal.
(G.): 1- Gözkapağı ve gözkapağı kenarına sertlik ve şekil kazandırarak ona iskelet görevi gören bağ dokusu tabakası; tarsus. 2- Ayağın, tibia ve fibula’nın alt uçları ile metatarsal kemiklerin proksimal uçları arasındak
Ayak bileği kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Ayak bileği kemiklerinden en üstteki; yukarıda tibia ve fibula’nın alt uçları aşağıda, calcaneus (topuk kemiği) ile eklem yapan kemik; aşık kemiği; astragalus; talus.
Talus (aşık kemiği) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
1 2 3 4 5 6 7

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü