İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 57 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Tibia pürtüğü. Bk. tibial tuberosity
tıbbi çeviri
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Tibia’da hissedilen ağrı; tibia ağrısı; tibiyalji.
Tibia’nın önyüzünde, kondillerin altındaki -ligamentum patellae’nın tutunduğu- pürtüklü kabartı; tibia pürtüğü,
Tibiyal fenomen. Bk. Strümpell s sign.
Bk. nervus tibialis
Kaval kemiği (tibia) ile ilgili; tibiyal.
Bk. genu varum.
Bk. genu valgum
(L.): Bacağı oluşturan iki uzun kemikten, kalın olanı; fıbula’nın içyan tarafında, ona paralel uzanan kemik; kaval kemiği; tibiya
Ayak bileği kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Talus (aşık kemiği) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
Tedavi amacıyla yüksek dozlarda antimon veya antimon tuzları kullanılışı; antimon tedavisi; stibiyasyon.
Antimon zehirlenmesi; stibiyalizm.
1- Antimon’la ilgili; stibiyal. 2- Antimon içeren; antimon’lu.
Tibia’nın arka yüzünün üst bölümü üzerindeki -musculus soleus’un tutunup başladığı- eğik seyreden çizgisel kabartı; soleus kası (nalmsı kas) çizgisi
Tibia önünde; pretibiyal.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 124 adet çeviri sonucu bulundu. 101 - 120 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Tibia iltihabı; knemit.
(G.) : Bacağın ön kısmı; özellikle bu yüzdetibia’nın oluşturduğu keskin kenar; knemis.
Bacağın ön kısmı ile ilgili; özellikle bu yüzde tibia’nın oluşturduğu keskin kenarla ilgili; knemiyal.
tıbbi çeviri
Fibula’nm, tibia’nın dışyan kondili ile eklem yapan üst ucu; fibula başı
Topuk kemiği ve tibia ile ilgili; kalkaneotibiyal.
Kan youyla yayılan enfeksiyon sonucu kemik başında gelişen apse; Brodie apsesi (Özellikle tibia başında görülür),
Alt taraf kemikleri (kalça kemiği, femur, patella, tibia, fibula, tarsal kemikler, metatarsal kemikler, falanks’lar).
Femur’un alt ucu ile tibia’nın üst ucu ve önde femur ile patella arasında oluşan bileşik eklem; diz eklemi,
Arteria tibialis anterior’dan ayrılıp, m. popliteus ve -diğer arter dalları ile anastomoz yaparak- diz eklemi ve üst tibiofıbular eklemde dağılan arter; posterior tibial rekürrens arter
Arteria tibialis anterior’dan ayrılıp, m. tibialis anterior ve -diğer arter dalları ile anastomoz yaparak- diz eklemi ön ve yan taraflarında dağılan arter; anterior tibial rekürrens arter
Arteria tibialis posterior’un iki uç dalından incesi olarak, seyri esnasmdam. abductor hallucis, m. flexor digitorum brevis, komşu eklemler ve ayak tabanı içyan taraf derisine dalcıklar verdikten sonra ayak baş parmağın
Arteria tibialis posterior’un iki uç dalından kalını olarak, seyri esnasında bazı komşu ayak kas ve eklemleri ile ayağın dışyan taraf derisine dalcıklar verdikten sonra 5. metatarsal kemiğin tabanında içe doğru bükülere
Arteria tibialis posterior’dan ayrılıp tibia’da dağılan arter; tibia’nın besleyici arteri
Arteria tibialis anterior’dan ayrılıp, ayak bileğinin içyan tarafında -diğer arter dalları ile anastomoz yaparak- rete malleolare medialis’in oluşumuna katılan arter; iç malleoler arter; mediyal anterior malleoler
Arteria tibialis anterior’dan ayrılıp ayak bileğinin dışyan tarafında -diğer arter dalları ile anastomoz yaparak- rete malleolare lateralis’in oluşumuna katılan arter; dış malleoler arter; lateral anterior malleol
Arteria poplitea’dan ayrılıp, m. popliteus, diz eklemi ve tibia’nın proksimal ucunda dağılan arter; diz alt içyan arteri, mediyal inferior genikular arter
Arteria tibialis posterior’dan -başlangıç yerine yakın, m. popliteus’un alt kenarı altında- ayrılıp, dalları bacağın arka ve dışyan bölümleri kaslarında, ayak bileği ve topuğun arka ve dışyan taraflarında dağılan,
Ayak bileği eklemi alt kenarı önünden itibaren arteria tibialis anterior’un devamı olarak başlayıp, dalları aracılığıyla ayak sırtında dağıldıktan sonra birinci intermetatarsal aralığın üst ucunda birinci dorsal metatar
Bk. venae tibiales anteriores
Bk. arteria recurrens tibialis anterior
1 2 3 4 5
6
7

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü