İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 57 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Tibia pürtüğü. Bk. tibial tuberosity
tıbbi çeviri
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Tibia’da hissedilen ağrı; tibia ağrısı; tibiyalji.
Tibia’nın önyüzünde, kondillerin altındaki -ligamentum patellae’nın tutunduğu- pürtüklü kabartı; tibia pürtüğü,
Tibiyal fenomen. Bk. Strümpell s sign.
Bk. nervus tibialis
Kaval kemiği (tibia) ile ilgili; tibiyal.
Bk. genu varum.
Bk. genu valgum
(L.): Bacağı oluşturan iki uzun kemikten, kalın olanı; fıbula’nın içyan tarafında, ona paralel uzanan kemik; kaval kemiği; tibiya
Ayak bileği kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Talus (aşık kemiği) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
Tedavi amacıyla yüksek dozlarda antimon veya antimon tuzları kullanılışı; antimon tedavisi; stibiyasyon.
Antimon zehirlenmesi; stibiyalizm.
1- Antimon’la ilgili; stibiyal. 2- Antimon içeren; antimon’lu.
Tibia’nın arka yüzünün üst bölümü üzerindeki -musculus soleus’un tutunup başladığı- eğik seyreden çizgisel kabartı; soleus kası (nalmsı kas) çizgisi
Tibia önünde; pretibiyal.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 124 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 100 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Tibia’nın üst ucu üzerinde, içyan ve dışyan kondillerin eklem yüzleri arasında bulunan çift çıkıntılı küçük kabartı; tibia’nın kondiller arası tümseği
Bacak fasyası (fascia cruris)’nm, ayak bileği ekleminin önünde -arkasından ekstensör kas tendonlarmm geçtiği- tibia’nm içyan ve dışyan malleolleri arasında şerit şeklinde uzanan bölümü; ayağın alt ekstensör retina
Tibia’nm alt ucundaki, talus (aşık kemiği) ile eklem yapan dört köşeli düz eklem yüzü; tibia’nm alt eklem yüzü
tıbbi çeviri
Bk.fıbular notch of tibia
Fascia lata femoris’in, cristailiaca ile tibia’nın dışyan kondili arasında uzanan -musculus tensor fasciae latae ve musculus gluteus maximus’un sonlandığı- bölümü; iliyotibiyal şerit
iliyotibial şerit. Bk. iliotibial tract.
İlium ve tibia ile ilgili; iliyotibiyal.
Genellikle genç erişkinlerde femur, radius, tibia gibi uzun kemik uçlarında görülen, osteoklast’lara benzer çok çekirdekli dev hücrelerden oluşmuş, genellikle iyi huylu bir kemik tümörü; osteoklastom; kemiğin dev hücrel
Tibia’nm içyan malleolü ile topuk kemiği (calcaneus) arasında uzanan ve ayak tabanına geçen fleksör kas tendonlarına destek sağlayan fıbröz şerit; ayağın fleksör retinakulumu
Tibia’nın distal ucunun dışyan yüzü üzerinde, ayak bileği ekleminin hemen üzerindeki -fibula’nın alt ucu ile eklem yapan- çentik; tibia’nın fibular çentiği
Tibia dışyan kondili’nin arka dışyan tarafındaki -fibula başı ile eklem yapan- küçük yuvarlak eklem yüzü; tibia’nm fibular eklem yüzü
(L.): Bacağı oluşturan iki uzun kemikten küçüğü; tibia’nın dışyan tarafında, ona paralel uzanan kemik; baldır kemiği; kamış kemik; fibula.
Femur ve tibia ile ilgili; femorotibiyal.
Bk. inferior articular surface of tibia
Bk. fibular articular surface of tibia
Bk. intercondylar eminence oftibia
Ayak sırtını, tibia ön yüzüne yaklaştırma hareketi; ayağı, ayak bileği ekleminden -bacağa yaklaşacak şekilde- yukarıya doğru bükme; dorsi-fleksiyon.
Bk. margo interosseus tibiae
Bk. medial condyle of tibia.
Bk. lateral condyle of tibia
1 2 3 4
5
6 7

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü