İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 57 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Tibia pürtüğü. Bk. tibial tuberosity
tıbbi çeviri
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Tibia’da hissedilen ağrı; tibia ağrısı; tibiyalji.
Tibia’nın önyüzünde, kondillerin altındaki -ligamentum patellae’nın tutunduğu- pürtüklü kabartı; tibia pürtüğü,
Tibiyal fenomen. Bk. Strümpell s sign.
Bk. nervus tibialis
Kaval kemiği (tibia) ile ilgili; tibiyal.
Bk. genu varum.
Bk. genu valgum
(L.): Bacağı oluşturan iki uzun kemikten, kalın olanı; fıbula’nın içyan tarafında, ona paralel uzanan kemik; kaval kemiği; tibiya
Ayak bileği kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Talus (aşık kemiği) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
Tedavi amacıyla yüksek dozlarda antimon veya antimon tuzları kullanılışı; antimon tedavisi; stibiyasyon.
Antimon zehirlenmesi; stibiyalizm.
1- Antimon’la ilgili; stibiyal. 2- Antimon içeren; antimon’lu.
Tibia’nın arka yüzünün üst bölümü üzerindeki -musculus soleus’un tutunup başladığı- eğik seyreden çizgisel kabartı; soleus kası (nalmsı kas) çizgisi
Tibia önünde; pretibiyal.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 124 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
:Tibia’nm, dışyan kondili, membrana interossea cruris ve fibula’dan başlayıpp 2.5. ayak parmaklarının dorsal aponevrozunda sonlanan, adı geçen parmaklara ekstensiyon yaptırıcı kas; ayak parmaklarının uzun gerici k
Kısa başı linea aspera femoris’ten, uzun başı tuber ıschiadicum’dan başlayıp her ikisi beraber caput fıbulae ve tibia’nın dışyan kondili’nde sonlanan, uyluğa ekstensiyon, adduksiyon ve dış rotasyon, ba
Bk. nervus tibialis
tıbbi çeviri
Diz eklemindeki, bir ucu ile tibia’nın üst eklem yüzünün içyan kenarına tutunmuş fibrokartilaj disk; diz ekleminin içyan menisküsü
Tibia’nın alt ucunun içyan kenarından aşağı doğru uzanan çıkıntı; tibia’nın içyan malleolu (Ayak bileği ekleminin içyan tarafında tümsek oluşturur)
Tibia’nm içyan malleol’ü üzerindeki, çeşitli arter dallarının anastomozu ile oluşan arter ağı; içyan malleoler arter ağı
Tibia’nın üst ucunun içyan tarafındaki -diz ekleminde femur’un içyan kondil’i ile eklem yapan-üst yüzü konkav kabartı; tibia’nın içyan kondili.
Femur’un alt ucunun içyan tarafındaki -diz ekleminde tibia’nın içyan kondili ve patella ile eklem yapan-yuvarlak kabartı; femur’un içyan kondili
Tibia’nm, kabartı şeklinde uzanan -kendisine membrana interossea cruris’in bir tarafının tutunduğu-dış kenarı; tibia’nın kemikler arası kenarı
Engebeli arazide uzun süre -sırtında ağırlıkla- yürüyüş yapan askerlerde femur, tibia ya da ayak kemiklerinden herhangi birinde oluşan kırık; stres kırığı; uzun süre yürüyüş kırığı
Bk. medial malleolus of tibia.
(L.): Çekiç başı şeklinde küçük kabartı veya çıkıntı; özellikle biri fibula’nın diğeri tibia’nın alt ucunda olmak üzere ayak bileğinin iki yanındaki yuvarlak kabartılardan her biri; malleol; malleolus
Bk. soleal line of tibia
Diz eklemindeki, bir ucu ile tibia’nın üst eklem yüzünün dışyan kenarına tutunmuş fibrokartilaj disk; diz ekleminin dışyan menisküsü
Fibula’nın alt ucunun, tibia’nın fibular çentiği ile eklem yapan yuvarlak çıkıntısı; fibula’nın dışyan malleolu (Ayak bileğinin dışyan tarafında tümsek oluşturur)
Tibia’nm dışyan malleol’ü üzerindeki, çeşitli arter dallarının anastomozu ile oluşan arter ağı; dışyan malleoler arter ağı
Tibia’nın üst ucunun dışyan tarafındaki -diz ekleminde femur’un dışyan kondili ile eklem yapan- kabartı; tibia’nın dışyan kondili
Femur’un alt ucunun dışyan tarafındaki -diz ekleminde tibia’nın dışyan kondili ve patella ile eklem yapan- yuvarlak kabartı; femur’un dışyan kondili
Tibia ve fibula’nın kemikler arası kenarları arasındaki ince fibröz zar; bacağın kemikler arası zan
Bk. nervus tibialis
1 2 3
4
5 6 7

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü