İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 57 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Tibia pürtüğü. Bk. tibial tuberosity
tıbbi çeviri
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Tibia’da hissedilen ağrı; tibia ağrısı; tibiyalji.
Tibia’nın önyüzünde, kondillerin altındaki -ligamentum patellae’nın tutunduğu- pürtüklü kabartı; tibia pürtüğü,
Tibiyal fenomen. Bk. Strümpell s sign.
Bk. nervus tibialis
Kaval kemiği (tibia) ile ilgili; tibiyal.
Bk. genu varum.
Bk. genu valgum
(L.): Bacağı oluşturan iki uzun kemikten, kalın olanı; fıbula’nın içyan tarafında, ona paralel uzanan kemik; kaval kemiği; tibiya
Ayak bileği kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Talus (aşık kemiği) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
Tedavi amacıyla yüksek dozlarda antimon veya antimon tuzları kullanılışı; antimon tedavisi; stibiyasyon.
Antimon zehirlenmesi; stibiyalizm.
1- Antimon’la ilgili; stibiyal. 2- Antimon içeren; antimon’lu.
Tibia’nın arka yüzünün üst bölümü üzerindeki -musculus soleus’un tutunup başladığı- eğik seyreden çizgisel kabartı; soleus kası (nalmsı kas) çizgisi
Tibia önünde; pretibiyal.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 124 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Tibia ve fibula’nın alt uçları ile talus arasındaki eklem; ayak bileği eklemi
Talus (aşık kemiği) ve bacağı oluşturan kemikler (tibia ve fıbula) ile ilgili; talokrural.
1- Kırığın kötü kaynaması sonucu, ayrı olması gereken iki komşu kemiğin, köprü şeklinde kemik dokusu aracılığıyla birbiriyle birleşmesi; köprülü kaynama; sinostoz (Tibia ile fibula arasında olduğu gibi) 2- Birbirinden ayrı ol
tıbbi çeviri
Bacak fasyası (fascia cruris)’nm, bacağın ön yüzünün alt kısmında tibia ve fıbula’ya tutunan, arkasından ekstensör kas tendonlarmm geçtiği, şerit şeklindeki alt bölümü; ayağın üst ekstensör retinakulumu.
Tibia’nın arka yüzünün üst bölümü üzerindeki -musculus soleus’un tutunup başladığı- eğik seyreden çizgisel kabartı; soleus kası (nalmsı kas) çizgisi
Ayak parmaklan fleksör kaslarının aşırı gerilmesi sonucu diz ile ayak bileği arasında -tibia boyunca- gelişen ağrılı durum,
Bacaktaki iki kemikten büyüğü; tibia; incik kemiği. Bk. tibia
Bacağın ön kısmı; özellikle bu yüzde tibia ‘nın oluşturduğu keskin kenar,
Tibia pürtüğü (tuberositas tibiae)’nün, muhtemelen iskemiye bağlı olarak gelişen nekrozu; Schlatter hastalığı
Tibia önünde; pretibiyal.
Bk. venae tibialesposteriores
Bk. arteria recurrens tibialis posterior
Bk. musculus tibialis posterior
Femur’un dışyan kondili’nden başlayıp tibia cisminin arka yüzünde sonlanan, bacağa fleksiyon ve içyan rotasyon yaptırıcı kas; diz ardı kası; popliteal kas
Fibula ve tibia ile ilgili; peroneotibial.
Musculus quadriceps femoris’in, tibia tümseği (tuberositas tibia)’nde sonlanan liflerinin oluşturduğu -patella ile tibia tümseği arasında uzanan-bağ; dizkapağı bağı; patellar bağ
Genellikle genç erişkinlerde femur, radius, tibia gibi uzun kemik uçlarında görülen, osteoklast’lara benzer çok çekirdekli dev hücrelerden oluşmuş, genellikle iyi huylu bir kemik tümörü; osteoklastom; kemiğin dev hücrel
Alt taraf kemikleri (kalça kemiği, femur, patella, tibia, fibula, tarsal kemikler, metatarsal kemikler, falanks’lar).
Piramidal sistemdeki hastalık nedeniyle tibia’nın iç kenarı üzerine, aşağıya doğru kaydırılarak baskı yapıldığı zaman ayak parmaklarının dorsifleksiyon (ekstansiyon) yapmasıyla belirgin patolojik refleks; Oppenheim beli
Diz ekleminin arka kısmındaki, musculus semimembranosus tendonu ve tibia’nın içyan kondili’nden eğik seyrederek femur’un dışyan kondili’nin arka kısmına uzanan fibröz şerit; eğik popliteal bağ
1
2
3 4 5 6 7

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü