İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 49 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bk. musculus extensor carpi ulnaris
Bk. musculus tensor tympani
Bk. musculus tensor tympani
tıbbi çeviri
Bk. musculus tensor veli palatini
Bk. muscıdus tensor fascia lata
(L.): Tutunduğu kısmı geren kas; gerici kas; tensör.
Bacak fasyası (fascia cruris)’nm, bacağın ön yüzünün alt kısmında tibia ve fıbula’ya tutunan, arkasından ekstensör kas tendonlarmm geçtiği, şerit şeklindeki alt bölümü; ayağın üst ekstensör retinakulumu.
Bk. musculus extensor carpi radialis
Bk. musculus extensor digitorum brevis
Bk. musculus extensorpollicis brevis.
Bk. musculus extensor hallucis brevis
Bk. superior extensor retinaculum of foot
Bk. inferior extensor retinaculum of foot
Elin ekstensör retinakulumu. Bk. extensor retinaculum of hand
Bk. nervus musculi tensoris veli palatini
Bk. nervus musculi tensoris tympani
Nervus mandibularis’in dalı olan nervus pterygoideus medialis’ten ayrılıp ganglion oticum’dan geçtikten sonra iplikleri musculus tensor veli palatini’de dağılan sinir; yumuşak damak gerici kasının sini
Nervus mandibularis’in dalı olan nervus pterygoideus medialis’ten ayrılıp, iplikleri ganglion oticum’dan -sinaps yapmaksızın- geçtikten sonra musculus tensor tympani’de dağılan sinir, tensor tympani ka
Bk. nervus musculi tensoris veli palatini
Bk. nervus musculi tensoris tympani.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 50 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. musculus extensor carpi ulnaris
Enine krural bağ. Bk. superior extensor retinaculum of foot
Bk. musculus tensor tympani
tıbbi çeviri
Bk. musculus tensor tympani
Bk. musculus tensor veli palatini
Bk. muscıdus tensor fascia lata
Bk. musculus extensor carpi radialis
Bk. musculus extensor digitorum brevis
Bk. musculus extensorpollicis brevis.
Bk. musculus extensor hallucis brevis
Sfenoid kemikte, musculus tensor veli palatini’nin başladığı küçük, oval çukurluk; sfenoid kemiğin sandalsı çukuru; kayıksı çukur
Bk. superior extensor retinaculum of foot
Bk. inferior extensor retinaculum of foot
Elin ekstensör retinakulumu. Bk. extensor retinaculum of hand
Nervus radialis’in baskı altında kalışı nedeniyle el bileği ve parmak ekstensor kaslarında gelişen felç; radins felci; radiyal felç (El, bilekten sarkık durum gösterir)
Nervus radialis’in baskı altında kalışı nedeniyle el bileği ve parmak ekstensor kaslarında gelişen felç; radins felci; radiyal felç (El, bilekten sarkık durum gösterir)
Yumuşak damağın ön bölümündeki, musculus tensor veli palatini’nin tutunma tendonu’ndan oluşan fıbröz şerit; yumuşak damak aponevrozu
Bk. nervus musculi tensoris veli palatini
Bk. nervus musculi tensoris tympani
Plexus brachialis’in fasciculus posterior’undan kaynaklanıp kolda musculus triceps brachii, musculus anconeus ve musculus brachiaİis’e, ön kolda musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis lon
1 2 3

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü