İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 93 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
elmacık kemiği ve şakak kemiği ile ilgili, zigomatikotemporal
Şakak kemiği (temporal kemik)’nde, elmacık kemeri (arcus zygomaticus)’nin bir bölümünü oluşturan çıkıntı; şakak kemiğinin elmacık çıkıntısı; temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı,
Saçlı derinin dışyan bölümünün venöz kanını iki ven halinde taşıyıp daha sonra -iki ven’in birleşmesiyle- tek ven halinde parotis’e giren ve burada -vena retromandibularis’i oluşturmak üzere- venae maxillare
tıbbi çeviri
Arteriae temporales profundae’ya eşlik eden ve musculus temporalis’in derin bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere plexus pterygoideus’a açılan venler; şakak derin venleri; derin temporal venler
Musculus temporalis’in venöz kanını, venae temporales superfıciales’in birleşerek tek ven haline dönüştüğü bölüme ileten ven; şakak orta veni; orta temporal ven
Üç kısımdan oluşan temporal kemiğin, kemik işitme kanalının -arka bölüm dışmda- duvarlarını oluşturan kısmı; temporal kemiğin timpanik parçası
Bk. articular tubercle of temporal bone.
Temporal kemik (şakak kemiği)’ten geçerek; temporal kemik aracılığıyla; transtemporal.
Temporal dikiş. Bk. sutura temporalis.
Temporal kemiğin squamöz parçası. Bk. pars squamosa ossis temporalis
Bk. temporal line of frontal bone
Temporal kemik üzerindeki baş bölgesi; şakak bölgesi; temporal bölge
Elmacık kemiği (zigomatik kemik)’nde, elmacık kemeri (arcus zygomaticus) ‘nin bir bölümünü oluşturan çıkıntı; zigomatik kemiğin şakak çıkıntısı
Bk. musculus temporalis
Temporal lob nöbeti. Bk. psychomotor seizure
Temporal lob epilepsisi. Bk. psychomotor temporal lobe epilepsy.
Beyin yanküresinin altyan bölümü; beyin yarıküresinde, sulcus lateralis cerebri’nin altında yer alan lob; şakak lobu; temporal lob.
Frontal kemiğin processus zygomaticus’undan arkaya ve yukanya doğru uzanarak sonunda üst ve alt olmak üzere ikiye aynlan kabarık çizgi; frontal kemiğin şakak çizgisi (Çizginin ikiye ayrılan kollan, paryetal kemiğin dış
Yan karıncığın, temporal lob içine doğru yaptığı kese şeklinde uzantı; yan karıncığın temporal boynuzu; yan karıncığın alt boynuzu
Kafanın yan tarafında, zigomatik kemer (arcus zygomaticus)’in üstündeki -musculus temporalis’in doldurduğu- çukurluk; şakak çukuru; temporal çukur
1 2 3 4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 206 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
elmacık kemiği ve şakak kemiği ile ilgili, zigomatikotemporal
Şakak kemiği (temporal kemik)’nde, elmacık kemeri (arcus zygomaticus)’nin bir bölümünü oluşturan çıkıntı; şakak kemiğinin elmacık çıkıntısı; temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı,
Temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı ile zigomatik kemiğin temporal çıkıntısının oluşturduğu kemer; elmacık kemeri; zigomatik kemer,
tıbbi çeviri
Beyin korteksi’ndeki duyusal konuşma merkezi; üst ve orta temporal giruslardaki, sözcükleri tanıma ve konuşulanları anlama yeteneği ile ilgili bölüm; Wernicke alanı; Wernicke merkezi,
Beyin korteksi’ndeki duyusal konuşma merkezi; üst ve orta temporal giruslardaki, sözcükleri tanıma ve konuşulanları anlama yeteneği ile ilgili bölüm; Wernicke alanı; Wernicke merkezi,
İç kulak vestibülü’nün içyan duvarında, kendisinin açıldığı delikten başlayıp temporal kemiğin pars petrosa’sınm arka yüzüne kadar uzanan, içinde ductus endolymphaticus ile bir küçük ven’in yer aldığı küçük
Arteriae temporales profundae’ya eşlik eden ve musculus temporalis’in derin bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere plexus pterygoideus’a açılan venler; şakak derin venleri; derin temporal venler
Plexus pterygoideus’un devamı olarak birkaç ven halinde başlayıp daha sonra tek ven haline dönüşen ve parotis içinde -vena retromandibularis’i oluşturmak üzere- vena temporalis superfıcialis ile birleşen venler; ü
Beyin yarıkürelerinin alt yüzlerinin venöz kanını komşu dura mater sinüslerine ileten küçük venler; beyin alt venleri; inferior serebral venler (Frontal lobun alt yüzündekiler sinüs sagittalis superior’a, temporal lobun
Kulak sayvanı venöz kanını vena temporalis superfıcialis’e ileten venler; kulak sayvanı ön venleri; ön oriküler venler
Arteria transversa facialis’e eşlik eden ve elmacık kemiği (os zygomaticum) yakınındaki kaslar ve komşu dokuların venöz kanını vena retromandibularis ya da venae temporales superfıciales’e ileten ven; yüz enine ve
Musculus temporalis’in venöz kanını, venae temporales superfıciales’in birleşerek tek ven haline dönüştüğü bölüme ileten ven; şakak orta veni; orta temporal ven
Venae maxillares ile venae temporales superficiales’in -parotis içinde- birleşmesinden oluşup parotis’ten çıktıktan sonra mandibula köşesinin arkasında ön ve arka olmak üzere iki dala ayrılan, ön dalı vena faciali
Venae mediae superfıciales cerebri ‘den -temporal lob üzerinde seyir göstererek- sinüs transversus’a uzanan ven; Labbe veni; alt birleştirici ven; inferior anastomotik ven
Üç kısımdan oluşan temporal kemiğin, kemik işitme kanalının -arka bölüm dışmda- duvarlarını oluşturan kısmı; temporal kemiğin timpanik parçası
Temporal kemiğin pars petrosa’sı içindeki, üç küçük kemik (malleus, incus, stapes)’i içeren, hava ile dolu, duvarları mukoza ile döşenmiş küçük boşluk; orta kulak boşluğu; timpan boşluğu
Bk. articular tubercle of temporal bone.
Nervus trigeminus’un duyusal lifler içeren kökü(radix sensoria)’nün yayılmasıyla oluşan, kafa orta çukuru’nda -temporal kemiğin petröz bölümü ile sfenoid kemiğin kanadı arasındaki- "cavum trigeminale&qu
Temporal kemik (şakak kemiği)’ten geçerek; temporal kemik aracılığıyla; transtemporal.
Temporal kemik ve zigomatik kemikle ilgili; temporozigomatik.
1 2 3 4 .. 9 10 11

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü