İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
t
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2466 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Kanda tifo basillerinin bulunuşu; tifemi.
Mizaç ve davranışları açısından koroner kalp hastalığına -A tipi kişiliğe oranla-daha az yatkın kişilik; koroner kalp hastalığı tehlikesi düşük kişilik; B tipi kişilik (B tipi kişiler, mizaç ve davranış yönünden A tipi kişile
B tipi davranış. Bk. typeB personality.
tıbbi çeviri
Mizaç ve davranışları bakımından koroner kalp hastalığına -B tipi kişiliğe oranla- daha yatkın kişilik; koroner kalp hastalığı tehlikesi yüksek kişilik; A tipi kişilik (A tipi kişiler, aşırı sorumluluk duygusuna sahip, başan
Bk. noninsulindependent diabetes mellitus.
Bk. insulindependent diabetes mellitus
1- Aynı özellikleri içeren grubun temsilci örneği; tip. 2- Kişisel vücut görünümü; vücut tipi. 3- Belli bir hastalığın, değişik görüntülerinden her biri. 4- Aynı tür mikroorganizmanın, farklı antijenik özelliği dikkate alınar
Altında gaz bulunan bir yüzey üzerinde, perküsyon esnasında oluşan davul sesine benzer ses; timpani.
(L.) : Timpan boşluğu. Bk. tympanic cavity.
Gaz sebebiyle şişmiş; gazdan gerilmiş; timpanöz.
Timpanotomi. Bk. myringotomy.
Kulak zarının sertleşmesi; timpanoskleroz (İşitme bozukluğuna ya da kaybına sebep olur).
Ortakulakta, işitme ile ilgili bozukluğudüzeltme amacıyla yapılan ameliyat; timpanoplasti.
Timpan boşluğu ve mastoidhavahücrelerinin iltihaplanması; timpanomastoidit.
Timpan boşluğu ve alt çene kemiği ile ilgili; timpanomandibuler.
Sıvı çekme amacıyla kulak zarını iğneile delerek timpan boşluğuna girme; timpanosentez.
1- Timpari boşluğu anlamına önek. 2- Kulak zarı anlamına önek.
Kulak zarının iltihabı; timpanit.
1- Timpanizm’le ilgili; timpanitik. 2- Timpanizm gösteren; timpanizm’le belirgin,
(G.): Timpanites. Bk. tympanism.
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 122 123 124
t
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1749 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı ile zigomatik kemiğin temporal çıkıntısının oluşturduğu kemer; elmacık kemeri; zigomatik kemer,
Tropikal memleketlerde yetişen “Zingiber officinale” adlı bitki; zencefil; özellikle bu bitkinin, tat verici madde olarak kullanılan kurutulmuş kökü; zencefil kökü.
Tomurcuklanma ile çoğalan, maya niteliğinde tek hücreli bir mantar; maya mantarı (Çimlendirilmiş arpada veya meyve sularında -alkol oluşturmak üzere- mayalanmaya sebep olur).
tıbbi çeviri
Treponema pertenue’nin sebep olduğu, yüz, genital organlar, kol ve bacaklarda kabuklu ülserler oluşmasıyla belirgin, tropikal bölgelerde yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalık; frambezi; yavz.
Treponema pertenue’nin sebep olduğu, yüz, genital organlar, kol ve bacaklarda kabuklu ülserler oluşmasıyla belirgin, tropikal bölgelerde yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalık; frambezi; yavz.
Tükürük salgılanışının azlığı nedeniyle ağzın kuru oluşu; ağız kuruluğu; kserostomi.
Tanımadığı kimselerle karşılaşmaktan veya yeni bir çevreye girmekten aşırı korkma; yabancı korkusu; ksenofobi.
Transplantasyon amacıyla farklı tür canlıdan alınan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Triptofanın nikotinik aside çevrilişi esnasında oluşan bir ara ürün; ksantürenik asit.
Tendon kılıfı ya da aponevrozdan gelişmiş, ksantom hücreleri içeren sarkom; ksantosarkom.
Tümör, lezyon vb. patolojik oluşumun dışardan uygulanan x ışınları ile tedavisi; röntgen tedavisi; x ışını tedavisi,
Tedavide uygulanan röntgen ışınları miktannı ölçen alet.
Tifo ve paratifo tanısında uygulanan serolojik test; Gruber Widal reaksiyonu; Widal testi.
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Trichosporon beigelii’nin sebep olduğu, kıl gövdelerinde yumuşak, beyaz, küçük yumrular oluşmasıyla belirgin mantar enfeksiyonu; beyaz piedra.
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Trichuris trichiura türü solucan.
Titreme, baygınlık ve kanda şeker seviyesinin düşüşü ile belirgin hiperinsülinizm krizine özgü üç belirti; Whipple üçlüsü; Whipple triyadı.
Taneleri un haline getirilerek ekmek vb. besin maddelerin yapıldığı başaklı bir bitki; bu bitkinin harmanlama ile başaktan ayrılan tanesi.
Tifüs tanısında uygulanan bir aglütinasyon testi; WeilFelix testi
1 2 3 4 .. 86 87 88
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü