İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
t
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2466 adet çeviri sonucu bulundu. 2401 - 2420 arasındaki sonuçlar:
Kilüs deposu. Bk. cisterna chyli
(L.): Dokunma; değme; taktus.
Dokunma duyusunun derecesini, dolayısıyladerinin duyu yeteneğini ölçen alet; taktometre.
tıbbi çeviri
Deri ya da mukozaya yönelik uyartı (temas, soğuk, sıcak vb.)’yı sezebilme yeteneği; temas duyusu; dokunma duyusu
Deride uyartıya karşı duyarlılığın ileri derecede azalışı; temas duyusunun zayıf oluşu; dokunsal hipoestezi.
Temas duyusunun keskin oluşu; deride uyartıya karşı duyarlılığın yüksek oluşu; dokunsal hiperestezi.
Parmaklarda dokunma duyusunun olmayışı veya herhangi bir sebep (yanık vb.)’le sonradan kayboluşu; taktil anestezi,
Dokunmakla cisimleri tanıyamama; temasla cisimlerin şeklini algılayamama; taktil agnozi
Dokunma ile ilgili; dokunsal; taktil.
Kalpte sistol sayısının artışı; taşikardi; taşisistol.
Taşiritmi. Bk. tachycardia.
Solunumun anormal şekilde hızlanması; dakikadaki solunum sayısının sıklaşması; sık solunum; polipne; takipne; taşipne.
Herhangi bir maddenin zarar verecek dozuna karşı -önceden az miktarda enjekte edilişin kazandırdığı bağışıklık nedeniyle- vücudun direnç göstermesi hali; taşifılaksis.
Zihinsel faaliyetin anormal şekilde hızlanması; taşifreni.
Taşifrazi. Bk. tachylalia.
Taşifemi. Bk. tachylalia.
Taşifazi. Bk. tachylalia.
Gıda maddelerini çiğnemeksizin hemen yutma; yeterince çiğnemeksizin yeme alışkanlığı; taşifaji.
Taşiloji. Bk. tachylalia.
Konuşma temposunun hızlanışı; hızlı konuşma; takilali; taşilali.
1 2 3 .. 117 118 119 120
121
122 123 124
t
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1749 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı ile zigomatik kemiğin temporal çıkıntısının oluşturduğu kemer; elmacık kemeri; zigomatik kemer,
Tropikal memleketlerde yetişen “Zingiber officinale” adlı bitki; zencefil; özellikle bu bitkinin, tat verici madde olarak kullanılan kurutulmuş kökü; zencefil kökü.
Tomurcuklanma ile çoğalan, maya niteliğinde tek hücreli bir mantar; maya mantarı (Çimlendirilmiş arpada veya meyve sularında -alkol oluşturmak üzere- mayalanmaya sebep olur).
tıbbi çeviri
Treponema pertenue’nin sebep olduğu, yüz, genital organlar, kol ve bacaklarda kabuklu ülserler oluşmasıyla belirgin, tropikal bölgelerde yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalık; frambezi; yavz.
Treponema pertenue’nin sebep olduğu, yüz, genital organlar, kol ve bacaklarda kabuklu ülserler oluşmasıyla belirgin, tropikal bölgelerde yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalık; frambezi; yavz.
Tükürük salgılanışının azlığı nedeniyle ağzın kuru oluşu; ağız kuruluğu; kserostomi.
Tanımadığı kimselerle karşılaşmaktan veya yeni bir çevreye girmekten aşırı korkma; yabancı korkusu; ksenofobi.
Transplantasyon amacıyla farklı tür canlıdan alınan doku veya organ; heterogref; heterograft.
Triptofanın nikotinik aside çevrilişi esnasında oluşan bir ara ürün; ksantürenik asit.
Tendon kılıfı ya da aponevrozdan gelişmiş, ksantom hücreleri içeren sarkom; ksantosarkom.
Tümör, lezyon vb. patolojik oluşumun dışardan uygulanan x ışınları ile tedavisi; röntgen tedavisi; x ışını tedavisi,
Tedavide uygulanan röntgen ışınları miktannı ölçen alet.
Tifo ve paratifo tanısında uygulanan serolojik test; Gruber Widal reaksiyonu; Widal testi.
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Trichosporon beigelii’nin sebep olduğu, kıl gövdelerinde yumuşak, beyaz, küçük yumrular oluşmasıyla belirgin mantar enfeksiyonu; beyaz piedra.
Tıbbi odun kömürü (activated charcoal) ile işleme tabi tutularak beyazlatılmış vazelin; beyaz vazelin,
Trichuris trichiura türü solucan.
Titreme, baygınlık ve kanda şeker seviyesinin düşüşü ile belirgin hiperinsülinizm krizine özgü üç belirti; Whipple üçlüsü; Whipple triyadı.
Taneleri un haline getirilerek ekmek vb. besin maddelerin yapıldığı başaklı bir bitki; bu bitkinin harmanlama ile başaktan ayrılan tanesi.
Tifüs tanısında uygulanan bir aglütinasyon testi; WeilFelix testi
1 2 3 4 .. 86 87 88

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü