İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
t
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2466 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tyson bezleri. Bk. preputial glands
Bozuk peynir yeme sonucu gelişen zehirlenme hali; peynir zehirlenmesi; tirotoksizm.
Bakterilerle enfekte peynirde oluşan toksikbir madde; tirotoksin.
tıbbi çeviri
Tirotoksikoz. Bk. tyrotoxism.
Tirotoksikon. Bk. tyrotoxin.
Peynirsi dejenerasyon; tiroz. Bk. tyromatosis.
İdrarda tirozin bulunuşu; tirozinüri.
Tirozin metabolizmasındaki bir kusur nedeniyle idrarda parahidroksifenilpirüvik asit bulunuşu ile belirgin nadir görülen kalıtsal metabolizma hastalığı; tirozinoz.
"Tirozin aminotransferaz" enziminin eksikliği nedeniyle kanda tirozin seviyesinin artışı; idrarda tirozin bulunuşu, karaciğer ve böbrekte işlev bozukluğu ve zeka geriliği ile belirgin kalıtsal metabolizma hastalığı;
Birçok proteinin yapısında bulunan, vücutta fenilalanin’den de sentez edilen, gelişim için gerekli bir amino asit; tirozin.
Dokunun normal yapısını kaybederek peynirsi kıvam ve görünüş kazanmasıyla belirgin nekroz şekli; peynirsi dejenerasyon; tiromatoz.
Peynirsi dejenerasyon gösteren doku kitlesi;kazeöz tümör; tirom.
Tiroid bezi tarafından salgılanan, tiroksin (tetraiyodotironin) ve triiyodotironin’in beraber oluşturduğu hormon; tiroid hormonu
Peynire benzer; peynirsi; tiroid (kıvam bakımından).
Peynirden yapılan; peynirden çıkan; tirojenöz.
Meme emme dönemindeki bebeğin peynir tanecikleri görünümünde kusmuk çıkarışı; bu nitelikle belirgin kusma; tiremez.
Eziyet çektirmekten zevk alma; zalimlik;gaddarlık; tiranizm.
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gıda maddelerinde bulunan, ayrıca vücutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileşik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
1 2 3 4 .. 122 123 124
t
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1749 adet çeviri sonucu bulundu. 1721 - 1740 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Tirozin’in yetersiz oksidasyonu sonucu oluşanbir madde; homogentizik asit; alkapton.
Tırnak kökünün üst kısmındaki yarım ay şeklinde beyaz bölge,
Tüm vücut kaslarının birden gevşemesi ile belirgin nöbet; akinetik nöbet
tıbbi çeviri
Tüm vücut kaslarının gevşemesi ile belirgin bilinç kaybı nöbetleriyle seyreden epilepsi; akinetik epilepsi
Trakea, bronşlar ve akciğerlerin, içlerinden geçen hava akımına karşı gösterdiği direnç; solunum yolu direnci,
T lenfositleri enfekte eden bir virüs (HlV)’ün sebep olduğu, vücudun enfeksiyonlara karşı doğal direncinin yıkılışı ile belirgin sendrom; sonradan gelişen bağışıklık yetersizliği sendromu [Bu sendroma sebep olan virüs (
Tırnağı saran deriye bağlı küçük epidermis uzantısı; şeytan tırnağı,
Toplayıcı; biraraya getirici,
Toplanma; biraraya gelme; kümeleşme,
Tat duyumunun olmayışı, tat alma hissinin kaybı.
Tat duyumunun olmayışı, tat alma hissinin kaybı.
Tedavi amacıyla hastaya ilaç verme,
Tedavi amacıyla ilaç vermek,
Tüm vücutta aşırı yağ toplanması hali; yaygın yağlanma
Terlemenin olmayışı veya yok denecekşekilde belirsiz oluşu; adiyaforez.
Tiroid bezinin adenom sebebiyle büyümesi; adenomatöz guatr
Testis’in travmaya maruz kalışı, akut epididimit’in testis’e yayılışı ya da kabakulak, tifo ve çiçek hastalığının komplikasyonu olarak gelişen akut testis iltihabı; akut orşit.
Tüberküloz basillerinin vücutta çoğalışı, belirti verişi ve hastalığın ilerlemesi ile belirgin tüberküloz; özellikle ateş, öksürük, zayıflama gibi belirtilerin eşlik ettiği akciğer tüberkülozu; aktif tüberküloz
Toxoplasma gondii’nin sebep olduğu, enfekte kedinin dışkısı, tükürüğü ve salgısı ile ya da parazitin kistlerini içeren az pişmiş etin yenilmesi ile insana geçen, orta derecede ateş, lenf düğümlerinde şişme ve genel kırı
Treponema pallidum’un özellikle cinsel birleşme ya da diğer bir yol (öpüşme, enfekte ortak eşyayı kullanma vb.)’la geçmesi sonucu oluşan sifiliz; sonradan kazanılan frengi; akkiz sifiliz
1 2 3 .. 83 84 85 86
87
88
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü