İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
t
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2466 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tyson bezleri. Bk. preputial glands
Bozuk peynir yeme sonucu gelişen zehirlenme hali; peynir zehirlenmesi; tirotoksizm.
Bakterilerle enfekte peynirde oluşan toksikbir madde; tirotoksin.
tıbbi çeviri
Tirotoksikoz. Bk. tyrotoxism.
Tirotoksikon. Bk. tyrotoxin.
Peynirsi dejenerasyon; tiroz. Bk. tyromatosis.
İdrarda tirozin bulunuşu; tirozinüri.
Tirozin metabolizmasındaki bir kusur nedeniyle idrarda parahidroksifenilpirüvik asit bulunuşu ile belirgin nadir görülen kalıtsal metabolizma hastalığı; tirozinoz.
"Tirozin aminotransferaz" enziminin eksikliği nedeniyle kanda tirozin seviyesinin artışı; idrarda tirozin bulunuşu, karaciğer ve böbrekte işlev bozukluğu ve zeka geriliği ile belirgin kalıtsal metabolizma hastalığı;
Birçok proteinin yapısında bulunan, vücutta fenilalanin’den de sentez edilen, gelişim için gerekli bir amino asit; tirozin.
Dokunun normal yapısını kaybederek peynirsi kıvam ve görünüş kazanmasıyla belirgin nekroz şekli; peynirsi dejenerasyon; tiromatoz.
Peynirsi dejenerasyon gösteren doku kitlesi;kazeöz tümör; tirom.
Tiroid bezi tarafından salgılanan, tiroksin (tetraiyodotironin) ve triiyodotironin’in beraber oluşturduğu hormon; tiroid hormonu
Peynire benzer; peynirsi; tiroid (kıvam bakımından).
Peynirden yapılan; peynirden çıkan; tirojenöz.
Meme emme dönemindeki bebeğin peynir tanecikleri görünümünde kusmuk çıkarışı; bu nitelikle belirgin kusma; tiremez.
Eziyet çektirmekten zevk alma; zalimlik;gaddarlık; tiranizm.
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gıda maddelerinde bulunan, ayrıca vücutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileşik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
1 2 3 4 .. 122 123 124
t
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1749 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Tıkanmış ven’in çıkarılışını takiben, yerine konan normal ven parçası; ven grefi.
Toplardamar; ven. Bk. vena
Travma sonucudamarda oluşan harabiyet; damar zedelenmesi.
tıbbi çeviri
Tedavi amacıyla bir süre buharlı hamamda kalma; buhar banyosu
Truncus pulmonalis kapağı. Bk. pulmonary valve.
Triküspid kapak. Bk. tricuspid valve
Tırnak duvarı. Bk. nail fold.
Tuba uterina (Fallop borusu)’nın uterus boşluğuna açılan iç deliği
Tekrarlanan idrar muayeneleri ile hastalığıngidişini izleme; üromansi.
Terde -deri üzerinde kristaller oluşturacak şekilde- üre ve ürik asit miktarının aşırı artması; ürhidroz; üridroz (Özellikle üremi’de görülür),
Terde üre ve ürik asit miktarının aşırı artımına bağlı olarak deri üzerinde beyazımsı üre taneciklerinin toplanması; üridroz; üremik kar.
Terle üre atılışına bağlı olarak deri üzerinde görülen toz halinde üre birikimi,
Tedavi edilmemiş; tedavisiz kalmış,
Trakea’nın alt bölümü önündeki, iki taraf vena laryngea inferior ile tiroid’in alt kenarından gelen venlerin anastomozu ile oluşup vena thyroidea inferior’a açılan venöz pleksus
Tek değerli; ünivalan.
Tek uçlu; tek kutuplu; tek uzantılı; üniterminal.
Tek cinsiyet gösteren; sadece bir cinsiyeteait cinsiyet bezine sahip; bir eşeyli; üniseksüel.
Tek bölmeli; üniseptat.
Tek kutuplu; tek uzantılı; ünipolar.
Tek çekirdekli; üninükleer.
1 2
3
4 5 6 7 .. 86 87 88
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü