İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
t
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 2466 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Tyson bezleri. Bk. preputial glands
Bozuk peynir yeme sonucu gelişen zehirlenme hali; peynir zehirlenmesi; tirotoksizm.
Bakterilerle enfekte peynirde oluşan toksikbir madde; tirotoksin.
tıbbi çeviri
Tirotoksikoz. Bk. tyrotoxism.
Tirotoksikon. Bk. tyrotoxin.
Peynirsi dejenerasyon; tiroz. Bk. tyromatosis.
İdrarda tirozin bulunuşu; tirozinüri.
Tirozin metabolizmasındaki bir kusur nedeniyle idrarda parahidroksifenilpirüvik asit bulunuşu ile belirgin nadir görülen kalıtsal metabolizma hastalığı; tirozinoz.
"Tirozin aminotransferaz" enziminin eksikliği nedeniyle kanda tirozin seviyesinin artışı; idrarda tirozin bulunuşu, karaciğer ve böbrekte işlev bozukluğu ve zeka geriliği ile belirgin kalıtsal metabolizma hastalığı;
Birçok proteinin yapısında bulunan, vücutta fenilalanin’den de sentez edilen, gelişim için gerekli bir amino asit; tirozin.
Dokunun normal yapısını kaybederek peynirsi kıvam ve görünüş kazanmasıyla belirgin nekroz şekli; peynirsi dejenerasyon; tiromatoz.
Peynirsi dejenerasyon gösteren doku kitlesi;kazeöz tümör; tirom.
Tiroid bezi tarafından salgılanan, tiroksin (tetraiyodotironin) ve triiyodotironin’in beraber oluşturduğu hormon; tiroid hormonu
Peynire benzer; peynirsi; tiroid (kıvam bakımından).
Peynirden yapılan; peynirden çıkan; tirojenöz.
Meme emme dönemindeki bebeğin peynir tanecikleri görünümünde kusmuk çıkarışı; bu nitelikle belirgin kusma; tiremez.
Eziyet çektirmekten zevk alma; zalimlik;gaddarlık; tiranizm.
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gıda maddelerinde bulunan, ayrıca vücutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileşik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
1 2 3 4 .. 122 123 124
t
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1749 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Tetani’de görülen, yüze hafif bir vuruş veya dokunuş sonucu -fasiyal sinirin uyarılışma bağlı olarak- yüz kaslarının kontraksiyon haline geçmesi; Weiss belirtisi
Travma sonucu vulva’da oluşan hematom; vulva hematomu.
Tüberküloz tanısında uygulanan deri testlerinden biri; Völlmer testi (Tüberkülin emdirilmiş küçük gazlı bez parçası deri üzerine plasterle tespit edilir. 4872 saat içinde test bölgesinde kızartı ve sertlik oluşması, testin po
tıbbi çeviri
Toplum içindeki doğum, ölüm, hastalık, evlenme vb. olayların sayısal olarak gösterilmesi ve yorumlanmasıyla ilgili istatistik dalı; hayati istatistik; yaşamsal istatistik,
Tutkala benzer; koyu ve yapışkan; visid.
Toxocara canis (köpek askaridi) ya da Toxocara cati (kedi askaridi) larvalarının bağırsak duvarını delerek başta karaciğer olmak üzere iç organlara göç etmeleri sonucu oluşan enfeksiyon; iç organlara larva göçü.
Tedavide kullanılan bazı alkaloidler (vinkristin, vinblastin vb.) içeren bir bitki; Cezayir menekşesi.
Titreşim tedavisi; vibroterapötik. Bkvibromassage.
Titreşim oluşturucu alet; vibratör.
Titreşim gösteren; titrek; vibratil.
Timpan boşluğunun venöz kanını aynı taraf temporomandibuler eklem çevresindeki venöz pleksus’a ileten venler; timpan venleri; timpanik venler
Tiroid bezi alt bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan venler; tiroid orta venleri; orta tiroid venler
Tiroid bezinin hemen altındaki plexus thyroideus impar’dan, biri sağda diğeri solda olmak üzere başlayıp her biri kendi tarafındaki vena brachıocephalica’ya açılan iki ven; tiroid alt venleri; inferior tiroid venl
Timus’un venöz kanını vena brachiocephalica sinistra’ya ileten küçük venler; timus venleri; timik venler
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Thalamus ve corpus striatum’un bir kısım venöz kanını vena basalis’e ileten venler; alt talamuskorpus striatum venleri
Temporoman-dibuler eklem çevresindeki venöz pleksus’un kanını vena retromandibularis’e ileten venler; temporoman-dibuler eklem venleri
Tiroid bezi üst bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan ven; tiroid üst veni; superior tiroid ven.
Terminal ven. Bk. vena thalamostriata superior
Thebesius venleri. Bk. venae cardiacae minimae
1
2
3 4 5 6 .. 86 87 88
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü