İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 10 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 10 arasındaki sonuçlar:
Sistol esnasında prekordiyum’da palpasyonla hissedilen titreşim; sistolik tril (Aort kapağı stenozu, pulmoner kapak stenozu, mitral kapak yetersizliği ya da ventriküler septal defekt’te görülür).
Kalp karıncıklarının kasılma devresi (sistol) esnasında ölçülen arteryel kan basıncı; sistolik basınç
Kalpte, sistol esnasında duyulan herhangi bir üfürüm; sistolik üfürüm (ejeksiyon üfürümü, pansistolik üfürüm vb.
tıbbi çeviri
Kalp oskültasyonunda, çeşitli nedenlere bağlı olarak sistol esnasında duyulan ses; sistolik klik.
1- Sistol ile ilgili; sistolik. 2- Sistol devresinde oluşan.
Presistolik galop. Bk. atrial gallop
Sistol’den hemen önce; sistol öncesi (oluşan); presistolik.
Sistol sonu; sistol sonrası; postsistolik.
Kalpte, birinci kalp sesinden başlayıp ikinci kalp sesine kadar tüm sistol boyunca devam eden üfürüm; pansistolik üfürüm (Ventriküler septal defekt’te, mitral ya da triküspid regürjitasyon’da görülür),
Holosistolik üfürüm. Bk. pansystolic murmur
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 1 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Holosistolik üfürüm. Bk. pansystolic murmur
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü