İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 1 arasındaki sonuçlar:
Bk. symphysis pubica.
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 18 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 18 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Önde symphysis pubis’in arka yüzünün ortasından, arkada 2. ve 3. sakral omurların birleşme sınırından geçen düzlem; pelvis’in en geniş düzlemi
Önde symphysis pubis’in üst kenarının iç yüzü ile arkada sakral promontoryum arasındaki mesafe; gerçek kutur (Normalde 11.5 cm).
Symphysis pubis ile penis fasyası arasında uzanan fibröz şerit; penis’in aşıcı bağı.
tıbbi çeviri
İdrar boşaltma amacıyla symphysis pubis üzerinden iğne ile, dolu mesaneye girme; suprapubik ponksiyon
Kadında, symphysis pubis’ten mesane boynuna uzanan, bağ dokusu ve düz kas liflerinden oluşmuş bağ; pubismesane bağı; pubovezikal ligament
Erkekte, symphysis pubis’ten prostat bezi tabanına uzanan, bağ dokusu ve düz kas liflerinden oluşmuş bağ; pubis-prostat bağı; pubo-prostatik ligament
Pubis kemiğinin üst kenarı üzerinde,tuberculum pubicum’dan symphysis pubis’e uzanan -musculus rectus abdominis’in tutunup başladığı- küçük kabartı; pubis ibiği; crista pubica
Pelvis çıkınımda önde symphysis pubis’in alt kenarından, yanlarda tuber ischiadicum’lardan, arkada koksiks’in ucundan geçen düzlem; pelvis çıkımı düzlemi
Önde symphysis pubis’in alt kenarından, yanlarda spina ischiadicaTardan, arkada sakruuı’un ucundan geçen düzlem; midpelvik düzlem; pelvis’in en dar düzlemi
Pelvis giriminde önde symphysis pubis’in üst kenarından, yanlarda linea arcuata ossis iliiTerden, arkada promontorium ossis sacri’den geçen düzlem; pelvis girimi düzlemi
Önde symphysis pubis’in arka yüzünün ortasından, arkada 2. ve 3. sakral omurların birleşme sınırından geçen düzlem; pelvis’in en geniş düzlemi
Önde symphysis pubis’in iç yüzünün orta noktası ile arkada sakral promontoryum arasındaki mesafe; obstetrik kutur (Normalde 11 cm)
Sternum’un processus xiphoideus’u ve 5.7. kıkırdak kaburgalardan başlayıp crista pubica, symphysis pubis ve linea alba’nın alt bölümünde sonlanan, karın duvarını gerici, karna destek sağlayıcı ve omurgaya fl
Pubis cisminin ön yüzü ve symphysis pubis’ten başlayıp linea alba’nın göbek ile symphysis pubis arasındaki bölümünün ortasında sonlanan, linea alba’yı gerici kas; piramidal kas.
Kadında, ligamentum pubovesicale içinde symphysis pubis’in alt bölümünden mesane boynuna uzanan düz kas lifleri; pubovezikal kas
Ligamentum puboprostaticum içinde symphysis pubis’ten prostat bezine uzanan düz kas lifleri; puboprostatik kas
Sternum’un alt ucu ile symphysis pubis arasında dikey olarak uzanan, iki taraf karın kasları fasyalarının orta çizgide birleşmesinden oluşmuş beyazımsı dar şerit; beyaz çizgi; ak çizgi; linea alba
Symphysis pubis’in üst kenarının ortası ile arkada 5. lumbar vertebra’nın dikensi çıkıntısının altı arasındaki mesafe; dış kutur (Normalde 1921 cm)

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü