İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 334 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Beyin ve omuriliğin beyaz renk gösteren bölgesi; beyin ve omuriliğin, çoğunluğu miyelinli sinir aksonlarından oluşan beyaz maddesi; beyaz cevher; ak madde,
karın ön duvarının yüzeysel katlarının venöz kanını venae epigastricae superiores, vena epigastrica superficialis ve venae thoracoepigastricae’ya ileten venler; karın derialtı venleri; subkutan abdominal venler
Arteria submentalis’e eşlik eden ve vena facialis’e açılan ven; çene ucu altı veni; submental ven
tıbbi çeviri
Karaciğer merkezi venleri (venae centrales hepatis)’nin birleşmesiyle oluşan birkaç venden her biri; sublobüler ven [Sublobüler venler de birleşerek karaciğer venleri (venae hepaticae)\'ni oluştururlar]
Ağız tabanında arteria sublingualis’e eşlik eden ve glandula sublingualis, musculus mylohyoideus, musculus genioglossus, ağız tabanı ve dişetlerinin venöz kanını vena lingualis’e ileten ven; dilaltı veni; sublingu
Karın ön duvarında 12. kaburganın alt sınırı boyunca arteria subcostalis’e eşlik ettikten sonra sağda vena azygos’u, solda vena hemiazygos’u oluşturmak üzere aynı taraf vena lumbalis ascendens ile birleşen v
Vena axillaris’in -birinci kaburganın dış kenarında- devamı olarak seyreden ve sternoklavikuler eklemin arkasında -vena brachiocephalica’yı oluşturmak üzere- vena jugularis interna ile birleşen ven; köprücük-altı
Bk. submucosa
Bk. left subclavian trunk
Bk. rightsubclavian trunk
Radyoizotop’la işaretlenerek vücuda verilen madde; izleyici madde.
Seroza altındaki gevşek bağ dokusu tabakası; subseroza.
Mukoza altındaki gevşek bağ dokusu katı; submukoza. Bk. submucous membrane
Derialtındaki gevşek bağ dokusu tabakası. Bk. supercifial fascia
Elmacık kemiği (zigomatik kemiği)’ninaltında; subzigomatik.
Omur (vertebra)’un altında; subvertebral.
Kapak veya kapakçığın altında; subvalval.
1 – Vagina altında; vagina kubbesinin altında;sub vaginal. 2- Kılıf altında; örtücü zarın altında,
Uretra altında; suburetral.
Tırnak altında oluşan hematom; tırnakaltı hematomu
1 2 3 4 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 377 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1 – Vagina altında; vagina kubbesinin altında;sub vaginal. 2- Kılıf altında; örtücü zarın altında,
Uretra altında; suburetral.
Tırnak altında; subungual.
tıbbi çeviri
Göbek altında; subumbilikal.
Tam anlamıyla tipik nitelik göstermeyen; subtipikal.
Timpan boşluğu altında; subtimpanik.
Tropikal iklime yakın iklim özellikleri gösteren bölgelerle ilgili; bu iklim özelliğine sahip bölgelerde görülen; subtropikal.
Trokanter’m altında; subtrokanterik.
Serviks yerinde bırakılarak rahim korpusunun çıkanlışı; subtotal histerektomi
Tam olmayan; kısmen; kısmi; subtotal.
(L.): Diensefalon (ara beyin)’un, talamus ile hipotalamus arasında yer alan bölümü; subtalamus.
Beyinde iç kapsül (capsula interna) ile pedunculus cerebri arasındaki mercek biçimi gösteren çekirdek; subtalamik çekirdek
Talamus’un altında; subtalamik.
Subtersiyan malarya. Bk. malignant tertian malaria
Temporal kemik altında; subtemporal.
Tarsus’un altında; subtarsal.
(L.): Altta bulunan tabaka; alt tabaka; substratum.
Sternum altında; substernal.
Arka delikli alan. Bk. posterior perforated substance.
Ön delikli alan. Bk. anterior perforated substance
1 2
3
4 5 6 7 .. 17 18 19
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü