İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 178 adet çeviri sonucu bulundu. 161 - 178 arasındaki sonuçlar:
Medulla oblongata ve omurilikle ilgili; bulbospinal.
Asetilkolin’e duyarlı reseptörlerin otoimmün mekanizma ile tahribi sebebiyle sinirsel uyartıların kasa gerektiği şekilde iletilememesi sonucu kaslarda çalışma gücünün ileri derecede azalışı ve çabuk yorulma ile belirgin
Omurilikteki, vücudun çeşitli bölgelerinden aldığı duyusal uyartıları beyin sapı (brainstem), beyincik ve talamus’a ileten sinir ipliği demetleri; omurilik çıkan demetleri
tıbbi çeviri
Arteria vertebralis’den -kafa boşluğunda- ayrılıp, omuriliğin uzunluğu boyunca arka yüzünde seyrederek bu bölümde dağılan arter; spinal arka arter; posterior spinal arter
Arteria vertebralis’den -kafa boşluğunda-ayrılıp, omuriliğin uzunluğu boyunca ön yüzünde seyrederek bu bölümde dağılan arter; spinal ön arter; anterior spinal arter
Omuriliğin önorta oluğu. Bk. anterior median fissure of spinal cord.
Omuriliğin önyan oluğu. Bk. anterior lateral sulcus of spinal cord.
Bk. venae spinales anteriores
Bk. arteria spinalis anterior
Spinal sinirin, efferent sinir iplikleri içeren ön kökü; spinal sinirin motor kökü; spinal sinirin ön kökü
Spinal sinirin, foramen intervertebrale’den çıktıktan hemen sonra ayrıldığı iki daldan, önyan vücut duvarı kasları ve derisi ile kol ve bacak kasları ve derilerinde dağılan ön dalı; spinal sinirin ön dalı
Omuriliğin ön yüzünde, orta çizgi üzerindeki longitudinal oluk; omuriliğin ön orta oluğu,
Omuriliğin ön orta oluğu (fıssura medianaanterior medullae spinalis)’nun her iki tarafındaki, ön kordon ile dışyan kordonu birbirinden ayıran, spinal sinirlerin ön köklerinin omurilikten çıktığı longitudinal sığ oluk; o
Omuriliğin enine kesitinde, her iki yanön tarafta görülen, ön kolon (columna anterior)’a ait boynuz biçimi çıkıntı; omurilik ön boynuzu
Omuriliğin her iki önyan tarafında, fissura mediana anterior ile sulcus lateralis anterior arasında longitudinal uzanan ak madde demeti; omuriliğin ön kordonu; ön kordon
Kortikospinal demet (tractus corticospinalis)’in, medulla oblongata’nın alt sının önünde çapraz yapmaksızın omuriliğin fıssura mediana anterior’unun dışy anında aşağı inen bölümü;ön kortikospinal demet
Omuriliğin her iki önyan tarafında, omurilik gri maddesinin -sütun şeklinde uzanan- ön bölümü; omurilik ön kolonu,
Bk. anterior ramus of spinal nerve
1 2 3 .. 5 6 7 8
9
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 282 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Varicellazoster virüsünün sebep olduğu, bazı spinal sinirlerin arka kök ganglionlarmm iltihaplanması nedeniyle vücudun bir tarafında bir veya birkaç hissi sinirin seyri boyunca deri üzerinde ağrılı veziküller oluşması ile bel
Bk.juvenile spinal muscularatrophy
WerdnigHoffmann hastalığı. Bk. infantile spinal muscular atrophy
tıbbi çeviri
Omur cismi ile omur kemeri arasında kalan delik; spinal delik; omur deliği
Omurga (columna vertebralis) içindeki, omuriliğin geçtiği kanal; omurga kanalı; spinal kanal; vertebral kanal
Spinal sinirin ön kökü. Bk. anterior root of spinal nerve
Ön kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omuriliğin arka yüzünde ağ oluşturan ve omurilik arka bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliğin ön yüzünde ağ oluşturan ve omurilik ön bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik ön venleri; anterior spinal venler
Bk. rubraspinal tract
Bk. reticulospinal tract
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
Bk.anterior corticospinal tract
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Spinal anestezi, epidural anestezi ve sinir bloku anestezisinde enjeksiyon şeklinde kullanılan bir lokal anestetik; tetrakain hidroklorür.
Frenginin ileri döneminde, spinal sinirlerin arka kökleri ve omurilik arka kolonlarının harabiyetine bağlı olarak gelişen, periferik reflekslerin kaybı, ekstremite eklemlerinde dejenerasyon, kaslarda hipotoni ve güç kaybı, at
1 2 3 4 .. 13 14 15

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü