İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 178 adet çeviri sonucu bulundu. 121 - 140 arasındaki sonuçlar:
Bk. spinal ganglion
Bk. posteriorfuniculus of spinal cord
Bk. lateral funiculus of spinal cord
tıbbi çeviri
Bk. anterior funiculus of spinal cord
Bk. anterior median fıssure of spinal cord,
Ailesel spinal müsküler atrofi. Bk. infantile spinal muscular atrophy
Pia mater ile omurilik arasında kalan aralık; epispinal aralık
Bk. meningococcal meningitis
Dura mater’in omuriliği saran bölümü; omurilik dura materi.
1- Sırt ve omurga ile ilgili. 2- Omurganınsırt tarafı ile ilgili; dorsispinal.
Spinal sinirin arka kökü. Bk. posterior root of spinal nerve
Omurilikteki, beyin sapı (brainstem), beyincik ve talamus’tan aldığı uyartılan omuriliğe ve spinal sinirlere ileten sinir ipliği demetleri; omurilik inen demetleri,
Çapraz yapan kortikospinal demet. Bk. lateral corticospinal tract
Piramidal sistemin bir bölümünü oluşturmak üzere, beyin korteksi’ndeki nöronlar (Betz’in piramid hücreleri)’dan başlayıp -capsula interna, pons ve medulla oblongata’dan geçerek-omurilik ön boynuzlarınd
Beyin korteksi ve omurilikle ilgili; beyin korteksi ve omurilik arasında seyreden sinir demeti ile ilgili; kortikospinal.
Bk. posterior horn of spinal cord
Bk. lateral horn of spinal cord
Bk. anterior horn of spinal cord
Omurilik sarsıntısı. Bk. spinal concussion.
Bk. anterior column of spinal cord.
1 2 3 4 5 6
7
8 9
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 282 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Varicellazoster virüsünün sebep olduğu, bazı spinal sinirlerin arka kök ganglionlarmm iltihaplanması nedeniyle vücudun bir tarafında bir veya birkaç hissi sinirin seyri boyunca deri üzerinde ağrılı veziküller oluşması ile bel
Bk.juvenile spinal muscularatrophy
WerdnigHoffmann hastalığı. Bk. infantile spinal muscular atrophy
tıbbi çeviri
Omur cismi ile omur kemeri arasında kalan delik; spinal delik; omur deliği
Omurga (columna vertebralis) içindeki, omuriliğin geçtiği kanal; omurga kanalı; spinal kanal; vertebral kanal
Spinal sinirin ön kökü. Bk. anterior root of spinal nerve
Ön kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omuriliğin arka yüzünde ağ oluşturan ve omurilik arka bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
Omuriliğin ön yüzünde ağ oluşturan ve omurilik ön bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik ön venleri; anterior spinal venler
Bk. rubraspinal tract
Bk. reticulospinal tract
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
Bk.anterior corticospinal tract
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Spinal anestezi, epidural anestezi ve sinir bloku anestezisinde enjeksiyon şeklinde kullanılan bir lokal anestetik; tetrakain hidroklorür.
Frenginin ileri döneminde, spinal sinirlerin arka kökleri ve omurilik arka kolonlarının harabiyetine bağlı olarak gelişen, periferik reflekslerin kaybı, ekstremite eklemlerinde dejenerasyon, kaslarda hipotoni ve güç kaybı, at
1 2 3 4 .. 13 14 15

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü