İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 178 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Spinal sinirin ön kökü. Bk. anterior root of spinal nerve
Ön kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omuriliğin arka yüzünde ağ oluşturan ve omurilik arka bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
tıbbi çeviri
Omuriliğin ön yüzünde ağ oluşturan ve omurilik ön bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik ön venleri; anterior spinal venler
Bk. rubraspinal tract
Bk. reticulospinal tract
Bk.anterior corticospinal tract
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Omurilik tabesi. Bk. tabes dorsalis.
Omurların dikensi çıkıntı (processus spinosus)’larının uçlarını birleştiren dikey bağ; 7. servikal omur’dan sakrum’a kadar, omurların dikensi çıkıntılarının uçlarına tutunarak uzanan, uzun dikey fibröz şerit
1- Omurga üstünde; supraspinal. 2- Herhangi bir dikensi çıkıntı üstünde,
Bk. posterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. posterior median sulcus of spinal cord
Bk. posterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. anterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. anterior sulcus of spinal cord
Omurga ve çevresinde hissedilen ağrı; spinalji.
1 2 3 4 .. 7 8 9
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 282 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Spinal sinirin hissi (duyusal) kökü. Bk. posterior root of spinal nerve
Bk. musculus semispinalis thoracis
Bk. musculus semispinalis cervicis
tıbbi çeviri
Bk. musculus semispinalis capitis
Omuriliğin, her bir spinal sinir çiftinin ayrıldığı kısımlar gözönüne alınarak belirlenen bölümleri; omurilik segmentleri (8 servikal, 12 torasik, 5 lumbal, 5 sakral ve 3 koksigeal olmak üzere 33 omurilik segmenti mevcuttur).
Omurilik segmentleri. Bk. segments of spinal cord
Sakrospinöz bağ. Bk. sacrospinal ligament
Spina ischiadica ile sakrum ve koksiks arasında uzanan bağ; sakrospinal ligament
Sakrum ve omurga ile ilgili; sakrospinal.
Pelvis’te musculus piriformis’in önünde yer alan, 4. ve 5. lumbar spinal sinirlerle 1., 2., 3. sakral spinal sinirlerin ön dallarının oluşturduğu, motor ve duyusal iplikler içeren sinir ağı; sakrum sinir ağı; sakr
1- Herhangi bir oluşumun, belli bir yere tutunmasını ya da bağlanmasını sağlayan bölümü; kök. 2- Spinal sinir kökü. Bk. nerve root
Özellikle kronik inatçı ağrıyı ortadan kaldırma amacıyla, spinal sinir kökünü ameliyatla kesme; rizotomi.
Solunum merkezindeki veya motor uyartıları ileten spinal sinir demetlerindeki harabiyete ya da polyomiyelit vb. hastalığa bağlı olarak bir kısım solunumkaslarının -solunum güçlüğüne uzanmak üzere-işlevini yapamaması; solunum
Ameliyat alanına dallar veren spinal sinir kökü, sinir kütüğü ya da somatik sinir pleksusu çevresine lokal anestetik enjeksiyonu ile oluşturulan bölgesel sinir bloku; sinir bloku anestesizi
Bk. anterior ramus of spinal nerve
Bk. posterior ramus of spinal nerve
Bk. posterior ramus of spinal nerve
Bk. anterior ramus of spinal nerv
Spinal siniri sempatik ganglion’a bağlayan dalın ameliyatla kesilmesi; ramiseksiyon.
Spinal sinirin ön kökü. Bk. anterior root of spinal nerve
1 2 3
4
5 6 7 8 .. 13 14 15

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü