İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 178 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Spinal sinirin ön kökü. Bk. anterior root of spinal nerve
Ön kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omuriliğin arka yüzünde ağ oluşturan ve omurilik arka bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
tıbbi çeviri
Omuriliğin ön yüzünde ağ oluşturan ve omurilik ön bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik ön venleri; anterior spinal venler
Bk. rubraspinal tract
Bk. reticulospinal tract
Bk.anterior corticospinal tract
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Omurilik tabesi. Bk. tabes dorsalis.
Omurların dikensi çıkıntı (processus spinosus)’larının uçlarını birleştiren dikey bağ; 7. servikal omur’dan sakrum’a kadar, omurların dikensi çıkıntılarının uçlarına tutunarak uzanan, uzun dikey fibröz şerit
1- Omurga üstünde; supraspinal. 2- Herhangi bir dikensi çıkıntı üstünde,
Bk. posterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. posterior median sulcus of spinal cord
Bk. posterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. anterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. anterior sulcus of spinal cord
Omurga ve çevresinde hissedilen ağrı; spinalji.
1 2 3 4 .. 7 8 9
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 282 adet çeviri sonucu bulundu. 261 - 280 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Ameliyat alanına dallar veren spinal sinir kökü, sinir kütüğü ya da somatik sinir pleksusu çevresine lokal anestetik enjeksiyonu ile oluşturulan bölgesel sinir bloku; sinir bloku anestesizi
Bk. musculus spinalis capitis.
Arteria iliaca interna’nın arka kütüğünden üst ve alt olmak üzere iki dal halinde ayrılıp, üst dalı canalis sacralis’e geçip burada omurilik, zarlar ve spinal sinirlere dalcıklar verdikten sonra sakrum’un ar
tıbbi çeviri
Arteria vertebralis’den -kafa boşluğunda- ayrılıp, omuriliğin uzunluğu boyunca arka yüzünde seyrederek bu bölümde dağılan arter; spinal arka arter; posterior spinal arter
Arteria vertebralis’den -kafa boşluğunda-ayrılıp, omuriliğin uzunluğu boyunca ön yüzünde seyrederek bu bölümde dağılan arter; spinal ön arter; anterior spinal arter
Omuriliğin önorta oluğu. Bk. anterior median fissure of spinal cord.
Omuriliğin önyan oluğu. Bk. anterior lateral sulcus of spinal cord.
Bk. venae spinales anteriores
Bk. arteria spinalis anterior
Spinal sinirin, efferent sinir iplikleri içeren ön kökü; spinal sinirin motor kökü; spinal sinirin ön kökü
Spinal sinirin, foramen intervertebrale’den çıktıktan hemen sonra ayrıldığı iki daldan, önyan vücut duvarı kasları ve derisi ile kol ve bacak kasları ve derilerinde dağılan ön dalı; spinal sinirin ön dalı
Ön piramidal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omuriliğin ön orta oluğu (fıssura medianaanterior medullae spinalis)’nun her iki tarafındaki, ön kordon ile dışyan kordonu birbirinden ayıran, spinal sinirlerin ön köklerinin omurilikten çıktığı longitudinal sığ oluk; o
Bk. anterior column of spinal cord
Kortikospinal demet (tractus corticospinalis)’in, medulla oblongata’nın alt sının önünde çapraz yapmaksızın omuriliğin fıssura mediana anterior’unun dışy anında aşağı inen bölümü;ön kortikospinal demet
Bk. anterior ramus of spinal nerve
1. ve 2. servikal spinal sinirlerden ayrılan liflerin oluşturduğu bir dal ile 2. ve 3. servikal spinal sinirlerden ayrılan liflerin oluşturduğu diğer bir daim birleşmesi sonucu boyun yan tarafında oluşan ve infrahiyoid kaslar
1. ve 2. servikal spinal sinirlerden ayrılan liflerin oluşturduğu bir dal ile 2. ve 3. servikal spinal sinirlerden ayrılan liflerin oluşturduğu diğer bir daim birleşmesi sonucu boyun yan tarafında oluşan ve infrahiyoid kaslar
4. ve 5. sakral spinal sinirlerin ön dalları ile koksigeal spinal sinirlerin ön dallarının oluşturduğu, koksiks bölgesi derisinde dağılan duyusal sinir ağı; koksiks sinir ağı; koksigeal pleksus.
Medulla spinalis’i saran omurilik sıvısının yokluğu veya eksikliği;anhidromiyeli.
1 2 3 .. 10 11 12 13
14
15

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü