İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 178 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Spinal sinirin ön kökü. Bk. anterior root of spinal nerve
Ön kortikospinal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
Omuriliğin arka yüzünde ağ oluşturan ve omurilik arka bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus posterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik arka venleri; posterior spinal venler
tıbbi çeviri
Omuriliğin ön yüzünde ağ oluşturan ve omurilik ön bölümünün venöz kanını plexus venosus vertebralis internus anterior ve vena intervertebralis’lere ileten venler; omurilik ön venleri; anterior spinal venler
Bk. rubraspinal tract
Bk. reticulospinal tract
Bk.anterior corticospinal tract
Bk. lateral corticospinal tract
Bk. anterior corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Bk. corticospinal tract
Omurilik tabesi. Bk. tabes dorsalis.
Omurların dikensi çıkıntı (processus spinosus)’larının uçlarını birleştiren dikey bağ; 7. servikal omur’dan sakrum’a kadar, omurların dikensi çıkıntılarının uçlarına tutunarak uzanan, uzun dikey fibröz şerit
1- Omurga üstünde; supraspinal. 2- Herhangi bir dikensi çıkıntı üstünde,
Bk. posterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. posterior median sulcus of spinal cord
Bk. posterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. anterior lateral sulcus of spinal cord
Bk. anterior sulcus of spinal cord
Omurga ve çevresinde hissedilen ağrı; spinalji.
1 2 3 4 .. 7 8 9
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 282 adet çeviri sonucu bulundu. 241 - 260 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Boyun derisinin kuvvetli uyarılmasıyla aynı taraf göz pupillasmda genişleme görülmesi; siliyospinal refleks
Araknoid zar ve pia mater’in konjestiyonu, kalınlaşması, omurilik ve spinal sinirlere yapışma göstermesi ile belirgin patolojik durum; kronik adezif araknoidit (Spinal anestezi esnasında toksik madde bulaşmış anestetik
Omuriliğin servikal bölümündeki spinal sinir arka köklerinin harabiyeti nedeniyle özellikle kolları etkileyen tabes dorsalis şekli; servikal tabes
tıbbi çeviri
Boyun omurlarında görülen dejeneratif artrit; servikal spondiloz (Boyundaki sertlik ve omuza yayılan ağrı, spinal sinir köklerine baskı sonucu kol ve ellerde uyuşma görülür)
1. 4. servikal spinal sinirlerin ön dallarının oluşturduğu, dalcıklan boyun ve sırt kasları, derileri ve diyafragma’da dağılan sinir ağı;boyun sinir ağı; servikal pleksus
Serebrospinal demet. Bk. corticospinal tract
Serebrospinal skleroz. Bk. multiple sclerosis
Etmoid kemiğin kırılması ve altındaki beyin zarlarının yırtılması sonucu, burundan beyinomurilik sıvısı gelişi; serebrospinal rinore
Baş travmasını takiben -beyin karıncıkları ya da subaraknoid aralık ile kulak arasında oluşan fıstül nedeniyle- kulaktan beyin-omurilik sıvısı gelişi; serebrospinal otore.
Hem beyin hem omurilik zarlarının iltihaplanması; serebrospinal menenjit,
Beyinomurilik sıvısının oluşturduğu basınç; serebrospinal sıvı basıncı
Beyin-omurilik sıvısı dolaşımının -herhangi bir sebeple- kesintiye uğraması; serebrospinal sıvı bloku
Serebrospinal humma. Bk. epidemic cerebrospinal meningitis
Beyin ve omurilikle ilgili; serebrospinal.
Beynin baskı altında kalışı nedeniyle beyin içi basıncın artması ile belirgin durum; beyin sıkışması (Serebrospinal sıvı artışı, intrakranyal kanama, tümörler ve kafa kırıklarının sebep olduğu baskı nedeniyle gelişir)
Beyincik ve omurilik’le ilgili; serebellospinal.
Lumbar ve sakral spinal sinir köklerinin, omurga kanalı (canalis vertebralis) içinde oluşturduğu demet; at kuyruğu
Bk. central canal of spinal cord
Medulla oblongata ve omurilikle ilgili; bulbospinal.
Boyun ve koltukaltında yerleşik, 5.8. servikal spinal sinirlerin ön dallan ile 1. torasik spinal sinirin ön dalının oluşturduğu sinir ağı; kol sinir ağı; brakiyal pleksus
1 2 3 .. 9 10 11 12
13
14 15

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü