İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 619 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Deriyi herhangi bir yağlı madde uygulanmaksızın ovma; kuru ovma; kserotripsis.
Amnion sıvısının azlığı veya amnion kesesinin erken açılması nedeniyle doğum sürecinde amnion sıvısının az oluşu ile belirgin doğum travayı; kuru doğum
Deride, mukozalarda veya konjunktiva’da kuruluk gösteren; kserotik.
tıbbi çeviri
İç organlarda yerleşen; iç organları tutan; viserotropik.
Otopsi esnasında, iç organa kesi yapma, özellikle iç ogana ya da organlara kesi yaparak histolojik muayene için küçük parça çıkarma; viserotomi.
Titreşim tedavisi; vibroterapötik. Bkvibromassage.
Az miktarda protein, kolesterol ve fosfolipid’e karşın fazla miktarda trigliserid içeren plazma lipoproteini; vücut hücrelerine trigliseridleri taşıyan lipoprotein; çok düşük yoğunluklu lipoprotein.
Kesi yaparak karın boşluğuna girme; karnıaçma ameliyatı; laparotomi; ventrotomi.
Skrotum’un arka bölümünün venöz kanını vena pudenda interna ya da plexus venosus vesicalis’e ileten venler; skrotum arka venleri; arka skrotal venler
Sktotum’un ön bölümünün venöz kanını venae pudendae externae’ya ileten venler; skrotum ön venleri; ön skrotal venler
Parotis’in venöz kanını vena retromandibularis’e ileten venler; parotis venleri; parotid venler
Subfebril ateşin eşlik ettiği, iki taraflı parotit ve uveit; uveoparotit (Genellikle tüberküloz’a bağlı olarak gelişir; görme bozukluklarına ve bazen körlüğe uzanır).
Bk. uveoparotitis
Uterotubografı. Bk. hysterosalpingography.
Rahim ve Fallop boruları (tuba uterina’lar)ilgili; uterotubal.
Rahme tonüs kazandıran; gevşek rahimkasını kasılmaya yönelten; uterotonik.
Uterotomi. Bk. hysterotomy.
Uretra ve mesane üçgeni (trigonumvesicae)’nin birarada iltihabı; uretrotrigonit.
Uretra’ya kesi yapma; uretra’da darlık gösteren kısma kesi yaparak genişletme ameliyatı; uretrotomi
Uretra’daki darlığı kesi yaparak genişletmede kullanılan özel bisturi; uretrotom.
1 2 3 4 .. 29 30 31
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 1189 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Primordiyal follikül içindeki primer oosit’in ve Graaf follikülü içinde gelişmekte olan ovum’un, etrafını saydam zar şeklinde saran glikoprotein tabakası; saydam kuşak (Zona pellucida, ovulasyon esnasında dışan at
Mısır bitkisinde bulunan, besin değeri düşük bir protein
Deriyi herhangi bir yağlı madde uygulanmaksızın ovma; kuru ovma; kserotripsis.
tıbbi çeviri
Deride, mukozalarda veya konjunktiva’da kuruluk gösteren; kserotik.
El sırtı, dirsek, diz, boyun, omuz gibi bölgelerde hafif kabarık ksantomlar oluşması ile belirgin, kanda lipoprotein, kolesterol ve trigliserid artımının eşlik ettiği kalıtsal metabolik bozukluk; tüberöz ksantom.
Deri ve mukozalarda çok sayıda küçük ksantomlar oluşması ile belirgin, kanda lipoprotein artışının eşlik etmediği ksantomatoz şekli; yaygın ksantom.
Deri ve mukozalarda çok sayıda küçük ksantomlar oluşması ile belirgin, kanda lipoprotein artışının eşlik etmediği ksantomatoz şekli; yaygın ksantom.
Bir pürin bazı; nükleoproteinlerin parçalanması sonucu oluşan, ürik asit öncüsü azotlu bir bileşik; ksantin (Ksantin dehidrogenaz ile oksitlenmesi sonucu ürik asit oluşur).
Kanda karoten bulunuşu; karetenemi; ksantemi.
Bk. hydrotherapy.
Akciğer embolisi, derin ven trombozu ve miyokard enfarktüsü tedavisinde ağızdan (tablet şeklinde) ya da intravenöz kullanılan antiakogülan ilaç; varfarin sodyum [Pıhtılaşma faktörlerinden faktör II (2) (protrombin), VII (7),
Pıhtılaşma faktörlerinden "faktör VIII" kompleksinin % 99′unu oluşturan protein; von Willebrand faktörü.
Yara kenarlarının birleşmesini kolaylaştırma amacıyla -kenarlardaki nekrotik kısımları kazıyarak ya da kesip çıkararak- yara ağzını taze doku haline getirme; vivifikasyon.
Yumurta sarısında bulunan bir protein; vitellin.
Karaciğerde protrombin oluşmasında rol oynayan, kanamayı durdurucu özelliği nedeniyle hemorajik bozuklukların tedavisinde kullanılan -sentetik preparatlan da bulunan- yağda erir bir vitamin grubu; K vitamini (K grubu vitaminl
İç organlarda yerleşen; iç organları tutan; viserotropik.
Otopsi esnasında, iç organa kesi yapma, özellikle iç ogana ya da organlara kesi yaparak histolojik muayene için küçük parça çıkarma; viserotomi.
(L.): Elektron mikroskopu aracılığıyla görülebilen, ince süzgeçten geçebilme yeteneğine sahip, kapsid adı verilen antijenik protein tabakası ile çevrili RNA ya da DNA kitlesinden oluşmuş, herhangi bir metabolik işlev gösterme
Vincent stomatiti. Bk. acute necrotizing gingivitis.
Vincent gingiviti. Bk. acute necrotizing gingivitis.
1 2 3 4 .. 58 59 60

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü