İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 110 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 100 arasındaki sonuçlar:
Ureter’de cerahat toplanması; piyoureter(Ureter’in şişip gerilmesine sebep olur),
Piyeloureterografı. Bk. pyelography
Böbrek pelvisi ve ureter’le ilgili, piyeloureterik.
tıbbi çeviri
Piyeloureteral. Bk. pyeloureteric
2837. gebelik haftaları arasında doğmuş bebek; erken doğmuş bebek,
Bk. prematüre baby
Bk. ureteric plexus
Ayak tabanındaki derialtı ven ağı; ayak tabanı ven ağı; plantar venöz ağ.
Ureter çevresindeki dokunun iltihabı; periureterit.
Ureter çevresinde; ureter’i çevreleyen; periureterik.
Pelviureterografı. Bk. pyelography.
Ureter’in mesaneye açıldığı delik; ureter deliği
Ureter’in mesaneye açıldığı delik; ureter deliği
Böbrek ve ureter’in ameliyatlaçıkarılması; nefroureterektomi.
Bk. megaloureter.
Ureter’in doğuştan aşm geniş oluşu; megaloureter.
Tibia’nm içyan malleol’ü üzerindeki, çeşitli arter dallarının anastomozu ile oluşan arter ağı; içyan malleoler arter ağı
Ureter’de taş bulunması; taş sebebiyle oluşan ureter hastalığı; litureteri.
Tibia’nm dışyan malleol’ü üzerindeki, çeşitli arter dallarının anastomozu ile oluşan arter ağı; dışyan malleoler arter ağı
Ureter içi; ureter içinde; intraureteral.
1 2 3 4
5
6
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 153 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kanda karoten bulunuşu; karetenemi; ksantemi.
Vezikoureterik. Bk. vesicoureteral.
Mesaneden ureter’e geri idrar akışı; idrann mesaneden bir veya her iki ureter’e geçişi; vezikoureteral refluks.
tıbbi çeviri
Mesane ve ureter ile ilgili; vezikoureteral.
Metakarpal bölgenin sırt tarafında seyreden ve rete venosum dorsale manus’a açılan üç ven; el tarağı sırt venleri; dorsal metakarpal venler
El sırtındaki rete venosum’un ulnar tarafından başlayıp ön kola giden ve musculus teres majör’un alt kenarında -vena axillaris’i oluşturmak üzere- venae brachiales’le birleşen ven; bazilik ven
İdrar birikimi nedeniyle ureter’in şişmesi; üroureter.
Böbreklerde kandan süzülerek oluşan, ureterler aracılığıyla mesanede toplanan ve uretra yoluyla vücuttan dışan atılan, kendine özgü kokuda, hafif asit, saman rengindeki bereak sıvı; sidik; idrar; ürin (Dışan atılan günlük idr
Her iki böbrek pelvisi’nden başlayarak, ureter’ler, mesane ve uretra aracılığıyla uretra dış deliğine kadar uzanan idrar boşaltım yolu; üriner kanal
İdrar oluşması ve boşaltımı ile ilgili organlar (böbrekler, ureterler, mesane ve uretra)’m oluşturduğu sistem; boşaltım sistemi; üriner sistem
Ureterler ve mesanede tonüs kaybına bağlı olarak idrar akımının yavaşlaması; idrar stazı; üriner staz
Üriner retansiyon. Bk. retention of urine
İdrar oluşması ve idrar boşaltımı ile ilgili organlar; üriner organlar (Böbrekler, ureterler, mesane ve uretra)
Üriner sistemin herhangi bir kısmı (böbrek, ureter, mesane)’nda olunan taş; üriner sistem taşı
Böbreklerden, ureter’ler yoluyla gelen idrarın toplandığı -kese şeklindeki- organ; sidik torbası; idrar kesesi; mesane,
Ureterovezikostomi. Bk. ureterocystoneostomy.
Ureter’in mesaneye girdiği bölge; ureter’le mesanenin birleşme yeri.
Ureter ve mesane ile ilgili; ureterovezikal.
1- Üreter ve vagina ile ilgili; ureterovaginal. 2- Üreter ve vagina arasında oluşmuş (fistül hakkında).
1- Bir ureter’i ameliyatla diğer ureter’e tespit etme; ureteroureterostomi. 2- Aynı ureter’in iki parçasını birbirine tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureteroureterostomi.
1 2 3 4 .. 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü