İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 110 adet çeviri sonucu bulundu. 21 - 40 arasındaki sonuçlar:
Ureter’i -mesaneden ayırarak- rektum’a tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; uretero-proktostomi.
Ureter üzerinde yapılan plastik ameliyat; ureteroplasti.
Ureter’in pelvis renalis’le birleştiği kısımda yapılan plastik ameliyat; ureteropelviyoplasti.
tıbbi çeviri
Ureter’in pelvis renalis ile birleştiği kısım,
Ureter ve böbrek pelvisi ile ilgili; ureteropelvik.
Böbreğin ureter’le beraber çıkarılması; ureteronefrektomi.
Ureteroneosistostomi. Bk. ureterocystoneostomy.
Ureter çevresindeki yapışıklıkların ayrılması; bu amaçla yapılan ameliyat; ureteroliz.
Ureter’e kesi yaparak taşı çıkarma;bu amaçla yapılan ameliyat; ureterolitotomi.
Ureter’de taş oluşması; ureterolitiyaz.
Ureter’de oluşan taş; ureter taşı; ureterolit.
Ureter’i -mesaneden ayırarak- ileum duvarına tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureteroileostomi.
Ureter ve ileum’la ilgili; ureteroileal.
Üriner kateter aracılığıyla ureter lümenine radyoopak madde verilişini takiben ya da ürografı esnasında ureter’in röntgen filminin alınması; ureterografı.
Ureterografı yoluyla elde edilen röntgenfilmi; ureterogram.
Ureter’i -mesaneden ayırarak- bağırsak duvarına tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureteroenterostomi.
1 – Ureter ve bağırsakla ilgili; ureteroen-terik. 2- Ureter ve bağırsak arasında oluşan (fıstül vb. hakkında).
Ureterosistostomi. Bk. ureterocystoneostomy.
Ureter’in -normal açılma yeri dışında- mesanenin diğer bir bölgesine tespit edilmesi; bu amaçla yapılan ameliyat; ureterosistoneostomi.
Ureter’in -mesaneden ayrılarak- kolon’a tespit edilmesi; bu amaçla yapılan ameliyat; ureterokolostomi.
1
2
3 4 5 6
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 153 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kanda karoten bulunuşu; karetenemi; ksantemi.
Vezikoureterik. Bk. vesicoureteral.
Mesaneden ureter’e geri idrar akışı; idrann mesaneden bir veya her iki ureter’e geçişi; vezikoureteral refluks.
tıbbi çeviri
Mesane ve ureter ile ilgili; vezikoureteral.
Metakarpal bölgenin sırt tarafında seyreden ve rete venosum dorsale manus’a açılan üç ven; el tarağı sırt venleri; dorsal metakarpal venler
El sırtındaki rete venosum’un ulnar tarafından başlayıp ön kola giden ve musculus teres majör’un alt kenarında -vena axillaris’i oluşturmak üzere- venae brachiales’le birleşen ven; bazilik ven
İdrar birikimi nedeniyle ureter’in şişmesi; üroureter.
Böbreklerde kandan süzülerek oluşan, ureterler aracılığıyla mesanede toplanan ve uretra yoluyla vücuttan dışan atılan, kendine özgü kokuda, hafif asit, saman rengindeki bereak sıvı; sidik; idrar; ürin (Dışan atılan günlük idr
Her iki böbrek pelvisi’nden başlayarak, ureter’ler, mesane ve uretra aracılığıyla uretra dış deliğine kadar uzanan idrar boşaltım yolu; üriner kanal
İdrar oluşması ve boşaltımı ile ilgili organlar (böbrekler, ureterler, mesane ve uretra)’m oluşturduğu sistem; boşaltım sistemi; üriner sistem
Ureterler ve mesanede tonüs kaybına bağlı olarak idrar akımının yavaşlaması; idrar stazı; üriner staz
Üriner retansiyon. Bk. retention of urine
İdrar oluşması ve idrar boşaltımı ile ilgili organlar; üriner organlar (Böbrekler, ureterler, mesane ve uretra)
Üriner sistemin herhangi bir kısmı (böbrek, ureter, mesane)’nda olunan taş; üriner sistem taşı
Böbreklerden, ureter’ler yoluyla gelen idrarın toplandığı -kese şeklindeki- organ; sidik torbası; idrar kesesi; mesane,
Ureterovezikostomi. Bk. ureterocystoneostomy.
Ureter’in mesaneye girdiği bölge; ureter’le mesanenin birleşme yeri.
Ureter ve mesane ile ilgili; ureterovezikal.
1- Üreter ve vagina ile ilgili; ureterovaginal. 2- Üreter ve vagina arasında oluşmuş (fistül hakkında).
1- Bir ureter’i ameliyatla diğer ureter’e tespit etme; ureteroureterostomi. 2- Aynı ureter’in iki parçasını birbirine tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureteroureterostomi.
1 2 3 4 .. 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü