İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 110 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Vezikoureterik. Bk. vesicoureteral.
Mesaneden ureter’e geri idrar akışı; idrann mesaneden bir veya her iki ureter’e geçişi; vezikoureteral refluks.
Mesane ve ureter ile ilgili; vezikoureteral.
tıbbi çeviri
İdrar birikimi nedeniyle ureter’in şişmesi; üroureter.
Üriner retansiyon. Bk. retention of urine
Ureterovezikostomi. Bk. ureterocystoneostomy.
Ureter’in mesaneye girdiği bölge; ureter’le mesanenin birleşme yeri.
Ureter ve mesane ile ilgili; ureterovezikal.
1- Üreter ve vagina ile ilgili; ureterovaginal. 2- Üreter ve vagina arasında oluşmuş (fistül hakkında).
1- Bir ureter’i ameliyatla diğer ureter’e tespit etme; ureteroureterostomi. 2- Aynı ureter’in iki parçasını birbirine tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureteroureterostomi.
Ureter’e kesi yapma; ureterotomi.
Ureter’i -mesaneden ayırarak- dışan açılan herhangi bir organ duvarına tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureterostomi
Ureter’in daralması; ureterostenoz.
Ureter’i -mesaneden ayırarak-sigmoid kolon duvarına tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureterosigmoidostomi,
Ureter’deki yırtık, fistül vb. açıklığındikilmesi; ureter’e dikiş konulması; ureterorafı.
Ureter’den kan gelişi; ureter kanaması; ureteroraji.
Ureterorektostomi. Bk. ureteroproctostomy.
Cerahat birikiminin eşlik ettiği ureter iltihabı; ureteropiyoz.
Pelvis renalis ve ureter’in radyoopak madde ile doluşunu takiben röntgen filminin almışı; ureteropiyelografi.
Ureter ve pelvis renalis’in birarada iltihabı; ureteropiyelit.
1 2 3 4 5 6
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 153 adet çeviri sonucu bulundu. 141 - 153 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Aorta abdominalis’den -ikinci bel omuru karşısında- ayrılıp böbrekte dağılan, ayrıca böbreküstü bezi ve üreter’e de dal veren arter; böbrek arteri; renal arter
Aorta abdominalis’den -birinci bel omuru seviyesinde- ayrılıp ovaryum’da dağılan, ayrıca tuba uterina, uterus, ureter ve ligamentum teres uteri’ye de dalcıklar veren arter; yumurtalık arteri; ovaryan arter,
Arteria tibialis anterior’dan ayrılıp, ayak bileğinin içyan tarafında -diğer arter dalları ile anastomoz yaparak- rete malleolare medialis’in oluşumuna katılan arter; iç malleoler arter; mediyal anterior malleoler
tıbbi çeviri
Arteria tibialis anterior’dan ayrılıp ayak bileğinin dışyan tarafında -diğer arter dalları ile anastomoz yaparak- rete malleolare lateralis’in oluşumuna katılan arter; dış malleoler arter; lateral anterior malleol
Arteria interossea posterior’dan ayrılıp, dirsek eklemi arkasında komşu arter dalları ile anastomoz yaparak rete olecrani’ye karışan arter; kemikler arası rekürrens arter; rekürrens interosseöz arter
Erkekte, arteria vesicalis superior’dan, bazen de arteria iliaca interna’nın ön kütüğünden ayrılıp, üreter’in alt ucu, ductus deferens, vesicula seminalis ve testis’de dağılan arter; ductus deferens ar
Erkekte, arteria vesicalis superior’dan, bazen de arteria iliaca interna’nın ön kütüğünden ayrılıp, üreter’in alt ucu, ductus deferens, vesicula seminalis ve testis’de dağılan arter; ductus deferens ar
Arteria brachialis’den -kolun orta kısım seviyesinde- ayrılıp m. triceps brachii’de dağılan ve diğer arter dalları ile anastomoz yaparak rete olecrani’nin oluşumuna katılan arter; superior ulnar kollateral a
Arteria brachialis’den -dirsek ekleminin biraz üzerinde- ayrılıp m. triceps brachii, m. brachialis’de dağılan ve diğer arter dalları ile anastomoz yaparak rete olecrani’nin oluşumuna katılan arter; inferior
Arteria profunda brachii’nin iki uç dalından biri olarak, m. triceps brachii, m. brachioradialis, m. brachialis’de dağılan ve diğer arter dalları ile anastomoz yaparak rete olecrani’nin oluşumuna katılan art
Arteria profunda brachii’nin iki uç dalından biri olarak, m. triceps brachii, m. anconeus’da dağılan ve komşu arter dallarıyla anastomoz yaparak rete olecrani’nin oluşumuna katılan arter; orta kollateral art
Elektrik üreteci (pil)’nin pozitif kutbu veya bukutba bağlı elektrot; pozitif elekrot; anot.
Elektrik üretecinin pozitif kutbu; pozitifelektrot; anot; anelektrot.
1 2 3 4 5 6 7
8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü