İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 110 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Vezikoureterik. Bk. vesicoureteral.
Mesaneden ureter’e geri idrar akışı; idrann mesaneden bir veya her iki ureter’e geçişi; vezikoureteral refluks.
Mesane ve ureter ile ilgili; vezikoureteral.
tıbbi çeviri
İdrar birikimi nedeniyle ureter’in şişmesi; üroureter.
Üriner retansiyon. Bk. retention of urine
Ureterovezikostomi. Bk. ureterocystoneostomy.
Ureter’in mesaneye girdiği bölge; ureter’le mesanenin birleşme yeri.
Ureter ve mesane ile ilgili; ureterovezikal.
1- Üreter ve vagina ile ilgili; ureterovaginal. 2- Üreter ve vagina arasında oluşmuş (fistül hakkında).
1- Bir ureter’i ameliyatla diğer ureter’e tespit etme; ureteroureterostomi. 2- Aynı ureter’in iki parçasını birbirine tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureteroureterostomi.
Ureter’e kesi yapma; ureterotomi.
Ureter’i -mesaneden ayırarak- dışan açılan herhangi bir organ duvarına tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureterostomi
Ureter’in daralması; ureterostenoz.
Ureter’i -mesaneden ayırarak-sigmoid kolon duvarına tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureterosigmoidostomi,
Ureter’deki yırtık, fistül vb. açıklığındikilmesi; ureter’e dikiş konulması; ureterorafı.
Ureter’den kan gelişi; ureter kanaması; ureteroraji.
Ureterorektostomi. Bk. ureteroproctostomy.
Cerahat birikiminin eşlik ettiği ureter iltihabı; ureteropiyoz.
Pelvis renalis ve ureter’in radyoopak madde ile doluşunu takiben röntgen filminin almışı; ureteropiyelografi.
Ureter ve pelvis renalis’in birarada iltihabı; ureteropiyelit.
1 2 3 4 5 6
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 153 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Ureter’de hissedilen ağrı; ureter ağrısı; ureteralji.
Herhangi bir neden (tüberküloz, taş vb.)Te ureter’de oluşan darlık; ureter darlığı
Ureter’in herhangi bir neden (taş, baskı yapan tümör vb.)’le idrar geçişini engelleyecek şekilde tıkanması; ureter tıkanıklığı
tıbbi çeviri
Her iki ureter’in sigmoid kolon’a tespit edilmesi ile belirgin ameliyat; iki taraflı ureterosigmoidostomi; Coffey ameliyatı; ureteral implantasyon ameliyatı (Malign tümör nedeniyle mesanenin çıkarılacağı vakalarda
Böbrek taşının ureter’den geçişi esnasında oluşan şiddetli ağrı; ureter koliği
Ureter’1e ilgili; ureteral.
Ureter anlamına önek.
(G.): İdrarın böbrekten mesaneye iletilmesini sağlayan ince boru; idrar borusu; ureter.
Böbrek, ureter ya da mesanedeki taşı, üzerine yöneltilen ültrasonik dalgalar aracılığıyla parçalayıp idrar yollarından geçebilecek duruma getirme; ültrasonik litotripsi.
Mesane tabanında, iki taraf ureterlerin açıldığı deliklerle önde uretra’nın başladığı delik arasında kalan üçgen şeklindeki bölge; mesane üçgeni
Testis lobüllerinin tepelerinde, kıvnntılı meni borucuklan (tubuli seminiferi contorti)’nın son kısımlarının birleşmesinden oluşan -spermatozoonTarı rete testis’e iletici- kıvrıntısız borucuklar; düz meni borucukl
Ani duygu değişimi; revülsiyon (Sevgininbirden nefrete dönüşü gibi).
Uretra’dan iletilen kateter aracılığıyla mesane ve ureterlere radyoopak madde enjeksiyonunu takiben, bu bölümlerin röntgen filminin alınması; retrograd ürografi.
Uretra ve mesane yoluyla ureter’e iletilen katater’den radyoopak madde enjeksiyonunu takiben pelvis renalis ve ureter’in x ışınlan aracılığıyla filminin alınması; retrograd piyelografı.
(L.) : Şebekeler; ağlar (rete’nin çoğulu),
Ayak tabanı ven ağı. Bk. plantar venous rete.
Mediastinum testis’te düz meni borucuklan (tubuli seminiferi recti)’nm son bölümlerinin, birbirine karışarak oluşturduğu ağ; Heller ağı; testis ağı (Rete testis’i oluşturan borucuklar, testis’in effere
Haller ağı. Bk. rete testis.
İçyan malleoler ağ. Bk. medial malleolar rete
Dışyan malleoler ağ. Bk. lateral malleolar rete.
1 2 3
4
5 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü