İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 110 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Vezikoureterik. Bk. vesicoureteral.
Mesaneden ureter’e geri idrar akışı; idrann mesaneden bir veya her iki ureter’e geçişi; vezikoureteral refluks.
Mesane ve ureter ile ilgili; vezikoureteral.
tıbbi çeviri
İdrar birikimi nedeniyle ureter’in şişmesi; üroureter.
Üriner retansiyon. Bk. retention of urine
Ureterovezikostomi. Bk. ureterocystoneostomy.
Ureter’in mesaneye girdiği bölge; ureter’le mesanenin birleşme yeri.
Ureter ve mesane ile ilgili; ureterovezikal.
1- Üreter ve vagina ile ilgili; ureterovaginal. 2- Üreter ve vagina arasında oluşmuş (fistül hakkında).
1- Bir ureter’i ameliyatla diğer ureter’e tespit etme; ureteroureterostomi. 2- Aynı ureter’in iki parçasını birbirine tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureteroureterostomi.
Ureter’e kesi yapma; ureterotomi.
Ureter’i -mesaneden ayırarak- dışan açılan herhangi bir organ duvarına tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureterostomi
Ureter’in daralması; ureterostenoz.
Ureter’i -mesaneden ayırarak-sigmoid kolon duvarına tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureterosigmoidostomi,
Ureter’deki yırtık, fistül vb. açıklığındikilmesi; ureter’e dikiş konulması; ureterorafı.
Ureter’den kan gelişi; ureter kanaması; ureteroraji.
Ureterorektostomi. Bk. ureteroproctostomy.
Cerahat birikiminin eşlik ettiği ureter iltihabı; ureteropiyoz.
Pelvis renalis ve ureter’in radyoopak madde ile doluşunu takiben röntgen filminin almışı; ureteropiyelografi.
Ureter ve pelvis renalis’in birarada iltihabı; ureteropiyelit.
1 2 3 4 5 6
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 153 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Ureter’de oluşan taş; ureter taşı; ureterolit.
Ureter’i -mesaneden ayırarak- ileum duvarına tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureteroileostomi.
Ureter ve ileum’la ilgili; ureteroileal.
tıbbi çeviri
Üriner kateter aracılığıyla ureter lümenine radyoopak madde verilişini takiben ya da ürografı esnasında ureter’in röntgen filminin alınması; ureterografı.
Ureterografı yoluyla elde edilen röntgenfilmi; ureterogram.
Ureter’i -mesaneden ayırarak- bağırsak duvarına tespit etme; bu amaçla yapılan ameliyat; ureteroenterostomi.
1 – Ureter ve bağırsakla ilgili; ureteroen-terik. 2- Ureter ve bağırsak arasında oluşan (fıstül vb. hakkında).
Ureterosistostomi. Bk. ureterocystoneostomy.
Ureter’in -normal açılma yeri dışında- mesanenin diğer bir bölgesine tespit edilmesi; bu amaçla yapılan ameliyat; ureterosistoneostomi.
Ureter’in -mesaneden ayrılarak- kolon’a tespit edilmesi; bu amaçla yapılan ameliyat; ureterokolostomi.
Ureter ve kolon’la ilgili; ureterokolik.
Ureter’in aşağı bölümünün, mesaneye açılan delikteki darlık sebebiyle genişleme göstermesi; ureterosel.
Bk. ureter.
Ureter iltihabı; ureterit.
Ureter çevresindeki, plexus renalis, plexus hypogastricus superior ve plexus hypogastricus inferior’dan ayrılan sempatik ve parasempatik ipliklerin oluşturduğu otonom sinir ağı; ureter sinir ağı; ureterik pleksus
Ureter’e veya ureter yoluyla böbrek pelvisine geçirilen uzun kateter; ureter kateteri.
Ureter’le ilgili; ureterik.
Ureter’in tümünün ya da bir bölümününameliyatla çıkarılması; ureterektomi.
Ureter’in -devamlı idrar birikimi nedeniyle- genişlemesi; ureterektaz.
Ureterektazi. Bk. ureterectasis.
1 2
3
4 5 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü