İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 596 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Uzun süre soğuğa ve neme maruz kalan ayakta, ödem, hiperemi, ağrı ve uyuşma ile belirgin durum; siper ayağı.
Rochalimaea quintana’nın sebep olduğu -bit ısırmasıyla insana geçen- yüksek ateş, terleme, kas ve eklemlerde ağrı ile belirgin enfeksiyöz hastalık; siper humması
Travmanın sebep olduğu doku harabiyetine bağlı olarak gelişen gangren; travmatik gangren.
tıbbi çeviri
Saydamlık; şeffaflık; transparans.
1-Herhangi bir belirtinin vücudun bir yerinden diğer bir yerine geçmesi; transferens. 2- Kişinin, çocukluk çağında kendisi için önemli bir kimse (anne, baba, bir yakını vb.)’ye ilişkin duygu ve davranışlarını, yaşamının
Bir dakikada böbrek arterlerinden geçen kan miktan.
Gerekli besin unsurlan (proteinler, elektrolitler, vitaminler vb.)’nı içeren çözeltinin, venöz kateter aracılığıyla vücuda verilişi; tam damar yoluyla besleme (Uzun süren koma, ağır yanıklar, şiddetli gastrointestinal b
Zihinsel faaliyetin anormal şekilde hızlanması; taşifreni.
Cerrahi müdahale; cerrahi girişim
Böbreküstü bezlerinin aşırı çalışması hali; böbreküstü bezlerinden aşırı hormon salgılanması sonucu oluşan patolojik durum; suprarenalizm.
Böbreküstü bezinin ameliyatla çıkarılması; suprarenalektomi.
Böbreküstü bezi medullası. Bk. adrenal medulla.
Böbreğin üst ucu üzerinde yerleşmiş iç salgı bezi; böbreküstü bezi (Böbreküstü bezi, korteks ve medulla olmak üzere iki bölüm gösterir. Korteks’ten glükokortikoid ve mineralokortikoid hormonlar, medulla’dan ise ep
Böbreküstü bezi. Bk. suprarenal gland
Böbreküstü bezi
1- Böbrek üstünde; suprarenal. 2- Böbreküstü bezi ile ilgili,
Bk. arteriae suprarenales superiores
Bk. venae phrenicae superiores
Bk. arteriae phrenicae superiores
Böbreğin meduller maddesi. Bk. medulla of kidney
1 2
3
4 5 6 7 .. 28 29 30
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4869 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
boyunduruk şekli gösteren, zigal
Hayvandan alınan gref’in insana aktarımı; hayvan grefini, zedelenme gösteren vücut kısmına yerleştirme.
Hayvandan alınan gref’in insana aktarımı; hayvan grefini, zedelenme gösteren vücut kısmına yerleştirme.
tıbbi çeviri
1- Kuşak şeklinde sancı tabaka ya da bölge ile ilgili; zonal. 2- Komşu kısımlardan farklı yapı ya da görünüş gösteren bölge ile ilgili,
1- Zoantropi ile ilgili; zoantropik. 2- Zoantropi gösteren; zoantropi ile belirgin
Boyanmasını takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, özellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’yı boyamada kullanılan bir yöntem; ZiehlNeelsen boyama yöntemi.
Farenks mukozasının, özofagus ile birleştiği yerde duvar içine doğru girinti yapması ile oluşan divertikül; faringoözofageal divertikül; Zenker divertikülü.
Afrika’da yetişen “Corynanthe yohimbi” adlı ağacın kabuklanndan elde edilen, alfa2-adrenerjik reseptörleri bloke edici ve cinsel gücü artırıcı bir alkaloid; yohimbin.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Sarı hummaya karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan, civciv embriyo hücreleri içeren besiyerinde üretilmesini takiben virülansı giderilmiş canlı sarı humma virüsleri süspansiyonundan oluşan aşı; sarı humma aşısı,
San rengi tam algılayamama hali; san renk körlüğü.
sarı, sarı renk
Göğüs kemiği (sternum)’nin, sivrilik gösteren, kıkırdaktan oluşmuş alt ucu; hançersi çıkıntı; ksifoid çıkıntı
Göğüs kemiği (sternum)’nin, sivrilik gösteren, kıkırdaktan oluşmuş alt ucu; hançersi çıkıntı; ksifoid çıkıntı
1- Hançer şeklinde; hançere benzer; hançersi; ksifoid. 2- Sternum’un sivrilik gösteren alt ucu; ksifoid çıkıntı; ksifisternum.
Sternum(göğüs kemiği)’un sivrilik gösteren alt ucu (xiphisternum) anlamında önek.
Sternum(göğüs kemiği)’un sivrilik gösteren alt ucu (xiphisternum) anlamında önek.
1 2 3 4 .. 242 243 244

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü