İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 596 adet çeviri sonucu bulundu. 501 - 520 arasındaki sonuçlar:
Bilinçli olma; herhangi bir şeyin farkındaolma; uyanıklık.
Bk. circumferentia articularis.
Arteria phrenica inferior’dan ayrılıp böbreküstü bezinde dağılan birkaç arter; böbreküstü üst arterleri; superior suprarenal arterler
tıbbi çeviri
Aorta thoracica’dan -diyafragma’nın hemen üzerinde- ayrılıp, diyafragma’nın üst yüzünde dağılan arter çifti; diyafragma üst arterleri; superior frenik arterler
Aorta abdominalis’den -diyafragma’mn hemen altında, 1. bel omuru karşısında- ayrılıp, diyafragma’nın alt yüzünde dağılan, ayrıca böbreküstü bezine da dalcık veren arter çifti; diyafragma alt arterleri; infer
Böbreğin interlober arterleri (arteriae interlobares renis)’nden ayrılıp, böbrek parenkimasında dağılan arter dalları; böbrek yaysı arterleri
Aorta abdominalis’in her iki tarafından -arteria renalis’in başladığı yer yakınında ayrılıp böbreküstü bezinin ön ve arka yüzlerinde dağılan arter; böbreküstü orta arteri; orta suprarenal arter,
Arteria renalis’den ayrılıp böbreküstü bezinin arka ve yan yüzlerinde dağılan arter; böbreküstü alt arteri; inferior suprarenal arter
Aorta abdominalis’den -ikinci bel omuru karşısında- ayrılıp böbrekte dağılan, ayrıca böbreküstü bezi ve üreter’e de dal veren arter; böbrek arteri; renal arter
Arteria ulnaris’ den ayrılıp ön ve arka olmak üzere iki dala bölünen ya da ön ve arka dalları birbirinden ayrı olarak doğan, ön dalı m. brachialis ve m. pronator teres’e dallar veren ve humerus içyan epikondili ar
Arteria tibialis anterior’dan ayrılıp, m. popliteus ve -diğer arter dalları ile anastomoz yaparak- diz eklemi ve üst tibiofıbular eklemde dağılan arter; posterior tibial rekürrens arter
Arteria tibialis anterior’dan ayrılıp, m. tibialis anterior ve -diğer arter dalları ile anastomoz yaparak- diz eklemi ön ve yan taraflarında dağılan arter; anterior tibial rekürrens arter
Arteria radialis’den -fossa cubi-talis’de- ayrılıp, m. supinator, m. brachioradialis ve m. brachialis’e dallar veren ve humerus dışyan epikonkili önünde arteria collateralis radialis ile anastomoz yapan arte
Arteria thoracica interna’dan -birinci kaburga seviyesinde- ayrılıp diyafragma, perikard ve plevra’da dağılan arter; perikard-diyafragma arteri; perikardiyakofrenik arter,
Arteria thoracica interna’nın iki uç dalından biri olarak diyafragma, 7.9. interkostal aralıklar ve karın ön duvarı üst bölümündeki kaslarda dağılan arter; muskulofrenik arter
Arteria interossea posterior’dan ayrılıp, dirsek eklemi arkasında komşu arter dalları ile anastomoz yaparak rete olecrani’ye karışan arter; kemikler arası rekürrens arter; rekürrens interosseöz arter
Erkekte, arteria vesicalis superior’dan, bazen de arteria iliaca interna’nın ön kütüğünden ayrılıp, üreter’in alt ucu, ductus deferens, vesicula seminalis ve testis’de dağılan arter; ductus deferens ar
Erkekte, arteria vesicalis superior’dan, bazen de arteria iliaca interna’nın ön kütüğünden ayrılıp, üreter’in alt ucu, ductus deferens, vesicula seminalis ve testis’de dağılan arter; ductus deferens ar
Kuma benzer, kum gibi; arenoid.
RNA virüslerinin bir cinsi; arenavirüsler (Hemorajik humma virüsü, Rassa virüsü, Junin virüsü, Machupo virüsü ve lenfositik koryomenenjit virüsünü içerir).
1 2 3 .. 22 23 24 25
26
27 28 29 30
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4869 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
boyunduruk şekli gösteren, zigal
Hayvandan alınan gref’in insana aktarımı; hayvan grefini, zedelenme gösteren vücut kısmına yerleştirme.
Hayvandan alınan gref’in insana aktarımı; hayvan grefini, zedelenme gösteren vücut kısmına yerleştirme.
tıbbi çeviri
1- Kuşak şeklinde sancı tabaka ya da bölge ile ilgili; zonal. 2- Komşu kısımlardan farklı yapı ya da görünüş gösteren bölge ile ilgili,
1- Zoantropi ile ilgili; zoantropik. 2- Zoantropi gösteren; zoantropi ile belirgin
Boyanmasını takiben asit ile muamelede rengini kaybetmeyen bakterileri, özellikle Mycobacterium tuberculosis ve Mycobacterium leprae’yı boyamada kullanılan bir yöntem; ZiehlNeelsen boyama yöntemi.
Farenks mukozasının, özofagus ile birleştiği yerde duvar içine doğru girinti yapması ile oluşan divertikül; faringoözofageal divertikül; Zenker divertikülü.
Afrika’da yetişen “Corynanthe yohimbi” adlı ağacın kabuklanndan elde edilen, alfa2-adrenerjik reseptörleri bloke edici ve cinsel gücü artırıcı bir alkaloid; yohimbin.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Enterobacteriaceae ailesine ait, bazı türleri patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.
Sarı hummaya karşı bağışıklık oluşturma amacıyla uygulanan, civciv embriyo hücreleri içeren besiyerinde üretilmesini takiben virülansı giderilmiş canlı sarı humma virüsleri süspansiyonundan oluşan aşı; sarı humma aşısı,
San rengi tam algılayamama hali; san renk körlüğü.
sarı, sarı renk
Göğüs kemiği (sternum)’nin, sivrilik gösteren, kıkırdaktan oluşmuş alt ucu; hançersi çıkıntı; ksifoid çıkıntı
Göğüs kemiği (sternum)’nin, sivrilik gösteren, kıkırdaktan oluşmuş alt ucu; hançersi çıkıntı; ksifoid çıkıntı
1- Hançer şeklinde; hançere benzer; hançersi; ksifoid. 2- Sternum’un sivrilik gösteren alt ucu; ksifoid çıkıntı; ksifisternum.
Sternum(göğüs kemiği)’un sivrilik gösteren alt ucu (xiphisternum) anlamında önek.
Sternum(göğüs kemiği)’un sivrilik gösteren alt ucu (xiphisternum) anlamında önek.
1 2 3 4 .. 242 243 244

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü