İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 596 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Triptofanın nikotinik aside çevrilişi esnasında oluşan bir ara ürün; ksantürenik asit.
Organ düz kasını veya salgı bezini uyarıcı sinir lifi; viseral efferent sinir lifi
Aynı anda veya zaman aralıklarıyla iki değişik virüs’tin etkisine maruz kalan hücrede, bir virüsün diğerinin etkisini azaltınası veya ortadan kaldırması; virüs engellemesi; virüs enterferansı (Bu olayda virüslerden biri
tıbbi çeviri
Bk. virüs interference
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
Böbreğin yıldızsı vencikleri. Bk. stellate venules of kidney.
Böbreğin düz vencikleri. Bk. straight venule s of kidney
Arteria renalis’e eşlik eden ve vena cava inferior’a açılan, biri sağ diğeri sol böbreğe ait iki kısa ven; böbrek venleri; renal venler
Diyafragma’nın üst yüzünde seyreden ve bu yüzün venöz kanını vena azygos ve vena hemiazygos’a ileten küçük venler; diyafragma üst venleri; superior frenik venler
Diyafragma’nın alt yüzünde arteria phrenica inferior’a eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını sağda tek dal halinde vena cava inferior’a, solda iki dal halinde biri vena suprarenalis sinistra’y
Diyagragma’nın üst yüzünde arteria pericardiacophre-nica’ya eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını -perikard’dan da dallar aldıktan sonra- boşaltmak üzere vena brachiocephalica’ya açılan venler
Arteria musculophrenica’ya eşlik eden ve diyafragma ile 7.9. kaburgalar arası aralıkların venöz kanını venae thoracicae internae’ya ileten venler; müskülofrenik venler
Böbreğin yıldızsı vencikleri (venulae stellatae renis)’nden ve böbrek korteksi’ndeki peritübüler kapiller ağdan aldığı kanı, venae arcuatae renis’e ileten venler; böbreğin lobüller arası venleri
Venae arcuatae renis’ten aldıklan kanı ileten ve böbrek piramitleri arasından geçerek böbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluşturmak üzere- birbirleriyle birleşen venler; böbreğin loblar arası venleri
Arte-riae arcuatae renis’e eşlik eden ve böbreğin lobüller arası venleri (venae interlobulares renis)’nden aldığı kanı, böbreğin loblar arası venleri (venae interlobares re-nis)’ne ileten venler; böbreğin ya
Sol böbreküstü bezinin venöz kanını boşaltmak üzere sol vena renalis’e açılan ven; sol böbreküstü veni; sol suprarenal ven
Sağ böbreküstü bezinin venöz kanını boşaltmak üzere vena cava inferior’a açılan ven; sağ böbreküstü veni; sağ suprarenal ven
Sağ gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
Bk. deferent duct.
Deri lezyonlarının, gangrenleşme gösteren ülserlere dönüşmesiyle belirgin suçiçeği; gangrenöz suçiçeği,
1 2 3 4 .. 28 29 30
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4869 adet çeviri sonucu bulundu. 4841 - 4860 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1- Salgı kaybı ile ilgili; akatektik. 2- Aşırı salgı kaybı gösteren.
1- Akantoz’la ilgili; akantoz’a ait. 2- Akantoz gösteren; akantoz’la belirgin; akontotik.
Derinin özellikle kıvrım bölgelerinde oluşan renk koyuluğu, kalınlaşma ve siğilsi kabartılarla belirgin durum; siyahımsı akantoz.
tıbbi çeviri
Diken şeklinde çıkıntı gösteren; dikensi çıkıntı gösteren; dikenli; akantoid.
Çevresinde diken şeklinde protoplazmik uzantılar gösteren eritrosit; akantosit.
Sıvı çekici nitelik gösteren saf steril pamuk (Pansuman aracı olarak kullanılır),
Çizelgede, araştırılan iki faktörden birini gösteren -üzeri derecelenmiş- yatay çizgi; absis.
Ölü doku alanı dışında bulunan; harabiyet gösteren bölge dışından geçen,
Biüret reaksiyonu göstermeyen; biüret testinde negatif sonuç veren; abiüret.
Biüret reaksiyonu göstermeyen; biüret testinde negatif sonuç veren; abiüret.
Uyartıdan uzaklaşma eğilimi gösteren; uyartıdan kaçan.
Normalden sapmış; normal dışı değişiklik gösteren; atipik; aberan
Normalden sapmış; normal dışı değişiklik gösteren; atipik; aberan
Blastosist’te, embriyoblast’ı içeren kutbun karşısındaki kutupla ilgili; abembriyonik.
Blastosist’te, embriyoblast’ı içeren kutbun karşısındaki kutupla ilgili; abembriyonik.
abdominöz; Kabartı gösteren karna sahip; iri karınlı
Karın ve vagina ile ilgili; hem karın hem vagina’yı ilgilendiren; abdominovajinal.
Karın ve vagina ile ilgili; hem karın hem vagina’yı ilgilendiren; abdominovaginal
abdominöz; Kabartı gösteren karna sahip; iri karınlı
abdominotorasik; Karın ve göğüsle ilgili; hem karın hem göğsü ilgilendiren
1 2 3 .. 239 240 241 242
243
244

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü