İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 596 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Triptofanın nikotinik aside çevrilişi esnasında oluşan bir ara ürün; ksantürenik asit.
Organ düz kasını veya salgı bezini uyarıcı sinir lifi; viseral efferent sinir lifi
Aynı anda veya zaman aralıklarıyla iki değişik virüs’tin etkisine maruz kalan hücrede, bir virüsün diğerinin etkisini azaltınası veya ortadan kaldırması; virüs engellemesi; virüs enterferansı (Bu olayda virüslerden biri
tıbbi çeviri
Bk. virüs interference
Vibrio cinsi herhangi bir bakteri; vibriyo.
Böbreğin yıldızsı vencikleri. Bk. stellate venules of kidney.
Böbreğin düz vencikleri. Bk. straight venule s of kidney
Arteria renalis’e eşlik eden ve vena cava inferior’a açılan, biri sağ diğeri sol böbreğe ait iki kısa ven; böbrek venleri; renal venler
Diyafragma’nın üst yüzünde seyreden ve bu yüzün venöz kanını vena azygos ve vena hemiazygos’a ileten küçük venler; diyafragma üst venleri; superior frenik venler
Diyafragma’nın alt yüzünde arteria phrenica inferior’a eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını sağda tek dal halinde vena cava inferior’a, solda iki dal halinde biri vena suprarenalis sinistra’y
Diyagragma’nın üst yüzünde arteria pericardiacophre-nica’ya eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını -perikard’dan da dallar aldıktan sonra- boşaltmak üzere vena brachiocephalica’ya açılan venler
Arteria musculophrenica’ya eşlik eden ve diyafragma ile 7.9. kaburgalar arası aralıkların venöz kanını venae thoracicae internae’ya ileten venler; müskülofrenik venler
Böbreğin yıldızsı vencikleri (venulae stellatae renis)’nden ve böbrek korteksi’ndeki peritübüler kapiller ağdan aldığı kanı, venae arcuatae renis’e ileten venler; böbreğin lobüller arası venleri
Venae arcuatae renis’ten aldıklan kanı ileten ve böbrek piramitleri arasından geçerek böbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluşturmak üzere- birbirleriyle birleşen venler; böbreğin loblar arası venleri
Arte-riae arcuatae renis’e eşlik eden ve böbreğin lobüller arası venleri (venae interlobulares renis)’nden aldığı kanı, böbreğin loblar arası venleri (venae interlobares re-nis)’ne ileten venler; böbreğin ya
Sol böbreküstü bezinin venöz kanını boşaltmak üzere sol vena renalis’e açılan ven; sol böbreküstü veni; sol suprarenal ven
Sağ böbreküstü bezinin venöz kanını boşaltmak üzere vena cava inferior’a açılan ven; sağ böbreküstü veni; sağ suprarenal ven
Sağ gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
Bk. deferent duct.
Deri lezyonlarının, gangrenleşme gösteren ülserlere dönüşmesiyle belirgin suçiçeği; gangrenöz suçiçeği,
1 2 3 4 .. 28 29 30
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4869 adet çeviri sonucu bulundu. 4821 - 4840 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
1 – Renksizlik; belli bir renk göstermeme hali; akromatizm. 2- Kişide renkleri ayırt etme yeteneğinin bulunmayışı; renk körlüğü,
1 – Renksiz; belli bir renk göstermeyen; a-kromatik. 2- Güçlükle boyanan; boya almayan,
Renk körlüğü gösteren kişi; akromat.
tıbbi çeviri
1 – Pigment yokluğu; deriye normal rengini veren pigmentlerin olmayışı; akromazi. 2- Hücrede boya alma (boyanma) yeteneğinin olmayışı,
1- Renksizlik, solukluk. 2- Pigment yokluğu; akromi
Renksiz (su berraklığında) hücre, özelliklelenfosit; akroasit.
1 – Ortası sivrilik gösteren püstül. 2- Bebeğin saçlı derisi üzerinde yağ bezlerinin aşırı salgı yapması sonucu oluşan kabuklarıma; crusta lactea.
Akondroplazi’ye bağlı cücelik gösteren kişi; akondroplastik cüce.
Yeşil rengi ayırt edememe; yeşil renk körlüğü; akloropsi.
Yeşil rengi ayırt edememe; yeşil renk körlüğü; akloropsi.
1- Devamlı nitelik gösteren ağrı; sürekli ağrı. 2- Ağrımak; ağrı çekmek,
Asetoasetik asidin dekarboksilasyonu ile oluşan en basit keton; renksiz, kendine özgü kokuda uçucu bir sıvı; dimetil keton; aseton (Keton cisimciklerinden birini oluşturan aseton, normal idrarda çok az bulunmasına rağmen, diy
Etil alkol’ün oksidasyonundan oluşan renksiz, buharlaşıcı bir sıvı; ethanol; asetik aldehid; asetaldehid (Narkotik olarak kullanılır),
Ethanol’ün oksidasyonu ile oluşan, keskin kokuya sahip renksiz bir sıvı; sirke asidi; asetik asit (Sirkenin % 3-5′ini oluşturur),
Ödem, glokom ve epilepsi tedavisinde ağızdan ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan, karbonik anhidraz inhibitörü, diüretik ilaç; asetazolamid.
Etil alkol’ün oksidasyonundan oluşan renksiz, buharlaşıcı bir sıvı; ethanol; asetik aldehid; asetaldehid (Narkotik olarak kullanılır),
Hipertansiyon, sinüs taşikardisi, sürekli atriyal ekstrasistol tedavisinde, angina pektoris ve ventriküler aritmi profilaksisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, damar kasmdaki beta-adrenerjik reseptörleri bloke edici, an
1- Kaza sonucu oluşan; tesadüfi, anzi; aksidantel. 2- Hastalığın seyri esnasında beklenmedik anda -komplikasyon olarak- beliren,
Bk. nerviphrenici accessorii.
Vücudun bazı bölgelerinde, özellikle koltukaltı, memealtı, nadiren de kasık üzerinde -ilave- meme veya meme başlan bulunması hali (Kalıtsaldır)
1 2 3 .. 238 239 240 241
242
243 244

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü