İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 596 adet çeviri sonucu bulundu. 581 - 596 arasındaki sonuçlar:
Böbreküstü bezinin, kortek altındaki -epinefrin ve norepinefrin salgılayan-kırmızımsı kahverengi iç bölümü; böbreküstü bezi medullası
Adrenal yetersizlik. Bk. adrenocortical insufficiency
Bk. adrenalectomy
tıbbi çeviri
Adrenal bez .Bk. suprarenal gland
Böbreküstü bezi çalışmasını değerlendirme amacıyla, idrarda ve serumda ilgili hormonların ölçümüne dayanan testler; adrenal fonksiyon testleri.
Böbreküstü bezi korteksi’nden gelişen malign tümör (Androjen salgılayan adrenal kortikal tümör; adrenogenital sendrom’a kortizon ve hidrokortizon salgılayan adrenal koıtikal tümör ise Cushing sendromu’na seb
Böbreküstü bezinin, kapsül ile medulla arasındaki -kortikosteroid hormonları salgılayan- sarımsı renkteki dış bölümü; böbreküstü bezi korteksi
Böbreküstü bezi. Bk. suprarenal gland.
1- Böbreğin yanında; böbreğe bitişik. 2- Böbreküstü bezi; glandula suprarenalis.
Böbreküstü bezi anlamına önek.
Bebeğin doğumunu takiben normal süre (515 dakika) içinde uterus duvarından ayrılmayan, dolayısıyla dışarı atılışı geciken plasenta; yapışık plasenta
Yıpışık; aderan.
Çeşitli nedenlere bağlı olarak kısa sürede gelişen, böbrek glomerül ve tübüllerinin ağır harabiyeti sonucu üremi’nin eşlik ettiği oligüri veya anüri ile belirgin, böbrek yetmezliği; akut böbrek yetmezliği (Şiddetli kana
Akut parenkimatöz tonsillit. Bk. parenchymatous tonsillitis
Bk. nerviphrenici accessorii.
Taşıyıcı, iletici anlamına sonek.
1 2 3 .. 26 27 28 29
30
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 4869 adet çeviri sonucu bulundu. 4781 - 4800 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Işına benzeyen; ışın şekli gösteren; aktiniform.
Böbreküstü bezinin çalışmasını değerlendirmenin yanı sıra Addison hastalığı, Cushing sendromu ve diğer bazı hastalıkları birbirinden ayırma amacıyla, intravenöz ya da intramüsküler adrenokortikotropik hormon enjeksiyonunu tak
El veya ayağı ilgilendiren herhangi bir hastalık ya da şekil bozukluğu; akropati.
tıbbi çeviri
Omuz çıkıntısı (acromion) ve kürek kemiği (scapula) ile ilgili; her ikisini beraber ilgilendiren; akromioskapuler.
Omuz çıkıntısı (acromion) ve köprücük kemiği (clavicula) ile ilgili; her ikisini beraber ilgilendiren; akromioklavikuler.
El ve ayaklarda nöbetler halinde gelişen, derinin kırmızımtırak renk alışı, zonklayıcı ağrılar ve yanma hissi ile belirgin, sebebi bilinmeyen hastalık; Weir Mitchell hastalığı; eritromelalji.
1- Akromegali ile ilgili; akromegalik. 2- Akromegali gösteren; akromegali ile belirgin,
Kan dolaşımındaki bozukluk sonucu el ve ayak parmakları, burun, kulak gibi vücudun uç kısımlarında görülen asfiksi hali; akroasfiksi (Bu kısımlar mavi renk alır).
aşırı hareket gösteren; fazla hareketli; akrokinetik.
Kan dolaşımındaki bozukluk sonucu el ve ayak parmakları, burun, kulak gibi vücudun uç kısımlarında görülen asfiksi hali; akroasfiksi (Bu kısımlar mavi renk alır).
Toxoplasma gondii’nin sebep olduğu, enfekte kedinin dışkısı, tükürüğü ve salgısı ile ya da parazitin kistlerini içeren az pişmiş etin yenilmesi ile insana geçen, orta derecede ateş, lenf düğümlerinde şişme ve genel kırı
Treponema pallidum’un özellikle cinsel birleşme ya da diğer bir yol (öpüşme, enfekte ortak eşyayı kullanma vb.)’la geçmesi sonucu oluşan sifiliz; sonradan kazanılan frengi; akkiz sifiliz
Yüzde ülserleşme gösteren küçük papüllerin oluşmasıyla belirgin durum; tuberculosis papulonecrotica; aknit (Tüberküloz’lu kimselerde görülür),
Buluğ çağındaki kimselerde özellikle yüzde, boyunda, göğüs ve sırtta oluşan küçük sivilcelerle belirgin kronik seyir gösteren durum; ergenlik,
Derinin bazı bölgelerinde, iltihabı nitelikte papülopüstüler lezyonlar oluşmasıyla belirgin kronik seyir gösteren akne; nekrotik akne
Kaşıntı gösteren sivilceler oluşması ile belirgin durum; kaşıntılı akne
Ortasında keratin ve yağ kitlesinden oluşmuş siyahımsı tıkaç gösteren sivilcelerle belirgin durum.
Yüzde ülserleşme gösteren küçük papüllerin oluşmasıyla belirgin durum; tuberculosis papulonecrotica; aknit (Tüberküloz’lu kimselerde görülür),
Gelişim bozukluğu ile ilgili; gelişim bozukluğugösteren; aklastik.
Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, çözüldüğü zaman hidrojen iyonları veren, alkalen maddelerle birleşerek tuz oluşturmak suretiyle onları nötralize eden ekşi tatta kimyasal madde; asit
1 2 3 .. 236 237 238 239
240
241 242 243 244

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü