İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 400 adet çeviri sonucu bulundu. 381 - 400 arasındaki sonuçlar:
Bradiartri. Bk. bradylalia.
Kalp atımlarının sayıca az ve düzensiz oluşu; bradiaritmi.
Ağır, yavaş anlamına önek.
tıbbi çeviri
Gebe kadının ruhsal bakımdan doğuma hazırlanmasını amaçlayan psikoprofilaktik yöntemlerden biri; Bradley yöntemi,
Bk. musculus brachioradialis
Kesitsel radyografi. M. tomography.
Meibom bezlerinin iltihabı; blefaradenit.
Yerinden kalkamayan ağır hastada -portatif makine aracılığıyla- yatağında röntgen filmi alınması; hasta yatağında radyografi
Bk. wrist joint
Bk. humeroradial articulation
Arteria radialis’den -fossa cubi-talis’de- ayrılıp, m. supinator, m. brachioradialis ve m. brachialis’e dallar veren ve humerus dışyan epikonkili önünde arteria collateralis radialis ile anastomoz yapan arte
Arteria radialis’den -el ayasına girişte- ayrılıp, işaret parmağının dışyan ve palmar taraf derilerinde dağılan arter; işaret parmağının radiyal arteri
Arteria brachialis’in -fossa cubitalis’de aynlan- iki uç dalından incesi olarak ön kol, el bileği, el sırtı ve el ayasında seyreden, el sırtından el ayasına girişte arteria radialis indicis ve arteria princeps pol
Arteria profunda brachii’nin iki uç dalından biri olarak, m. triceps brachii, m. brachioradialis, m. brachialis’de dağılan ve diğer arter dalları ile anastomoz yaparak rete olecrani’nin oluşumuna katılan art
Kişinin, çok eski olaylan anımsamasına karşın yakın geçmişe ait olayları anımsayamaması
Kafa travmasını takiben hastanın bilinci geri döndüğü zaman, travmayı izleyen olayları hatırlayamaması hali; anterograd amnezi
İleriye yönelik; ileriye doğru giden,
İleriye yönelik; ileriye doğru giden,
1- Sürtünme ve benzeri etkenler nedeniyle aşınmak; kazınmak; yenmek. 2- Belli bir deri bölgesinden epidermis’i kazımak.
Ağız dışında; ağızdan uzakta,
1 2 3 .. 16 17 18 19
20
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 927 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
AİDS virüsü (HIV) taşıyanlarda ve AİDS tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, timidin (thymidine) analoğu antiviral bir ilaç; zidovudin [Sonradan gelişen immün yetersizlik sendromu (AIDS)'nu tedavi etmeksizin, yavaş
Özellikle göğüs ve prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
tıbbi çeviri
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
X ışınlarına bağlı radyasyon hastalığı. Bk. radiation sickness
Radyografi yoluyla alınan film; röntgenogram; radyogram; radyograf.
Bk. radiopelvimetry.
X ışınları aracılığıyla herhangi bir vücut bölgesi veya organı görüntüleme; radyografi; röntgenolojik görüntüleme,
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk sırasındaki sandalsı kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasındaki eklem; radiyokarpal eklem; el bileği eklemi
1 – Yarada oluşan enfeksiyon; yara enfeksiyonu. 2- Ameliyat yarasında oluşan enfeksiyon; ameliyattan sonra kesi yerinde oluşan enfeksiyon,
Yaradan gelen akıntının, -enfeksiyon etkeni mikroorganizmayı belirleme amacıyla- besiyerine ekilmesi; yara kültürü,
İrade; irade gücü.
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Doku içine ince radyum tüplerini yerleştirmede kullanılan özel pens; Wakeley’in radyum pensi.
Arzu ve iradeye bağlı hareket; istemli hareket.
Kişinin isteği ile yapılan; iradeye dayanan;istemli; volonter.
1- İrade ile ilgili; volisyonel. 2- Kişinin isteğiile yapılan; iradi; istemli,
Bir şeyi isteyerek yapma yeteneği; irade gücü;irade; volisyon.
Konuşurken, özellikle belli bir sözü yüksek sesle telaffuz ederken, ses tellerindeki titreşimin akciğerlere ve oradan da göğüs duvarına iletilişi sonucu, göğüs palpasyonunda alınan titreşim; konuşma sesinin yaptığı titreşim;
1 2 3 4 .. 45 46 47

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü