İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 400 adet çeviri sonucu bulundu. 341 - 360 arasındaki sonuçlar:
Bk. nervus interosseus antebrachii posterior
Sistoradyografı. Bk. cystography.
Bk. margo interosseus radii
tıbbi çeviri
Bebeklerde görülen, saçlı derideki yağ bezlerinin aşırı ifrazına bağlı kabuklarla belirgin durum
Yanık veya yara sebebiyle incinme gösteren vücut kısmını yatak takımları ile temastan koruyan kafes şeklindeki tel çerçeve,
Diğer gezegenlerden dünyamıza erişen, kuvvetli penetrasyon gücüne sahip yüksek eneıjili iyonizan ışınlar; kozmik radyasyon
Subatomikpartiküller (proton, elektron, nötron vb.) ‘in yayılmasıyla belirgin radyasyon; korpüsküler radyasyon
Primordiyal follikül içindeki primer oosit’in ve Graaf follikülü içinde gelişmekte olan ovum’un, etrafını saydam zar şeklinde saran glikoprotein tabakası; saydam kuşak (Zona pellucida, ovulasyon esnasında dışan at
Enfekte kene ısırışı ile insana iletilen bir virüs’ün sebep olduğu hafif ateş, baş, göz, kas ve eklem ağrıları, bulantı ve kusma ile belirgin enfeksiyöz hastalık; Colorado kene humması
Radius’un, baş kısmı ile gövde kısmı arasındaki darlık gösteren bölümü; radius boynu
Sineradyografı. Bk. cinefluorography.
X ışınları aracılığıyla göğüs filminin alınması; göğüs radyografisi
Bk. cervical spondylosis
Merkeze doğru; merkeze yönelik,
Ölçüm cetveli 100 dereceye bölünmüş olup suyun donma noktasının 0 °C, kaynama noktasının 100 °C olarak belirlendiği termometre; santigrat termometre (Bu termometrede normal vücut ısısı 37 °C dir)
Santigrad ölçüm cetveli. Bk. Celsius scale
Yüz eşit kısma ayrılmış; yüz dereceye bölünmüş; santigrat,
Rhamnus purshiana (akdiken) adlı bitkinin genç dallarının kurutulmuş kabuğu (Tedavide laksatif ve pürgatif olarak kullanılır),
Radius’un, humerus’un capitulum’u ile eklem yapan, disk biçimi genişlemiş hafif konkav üst ucu; radius başı
Bk. caput radii
1 2 3 .. 14 15 16 17
18
19 20
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 927 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
AİDS virüsü (HIV) taşıyanlarda ve AİDS tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, timidin (thymidine) analoğu antiviral bir ilaç; zidovudin [Sonradan gelişen immün yetersizlik sendromu (AIDS)'nu tedavi etmeksizin, yavaş
Özellikle göğüs ve prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir itriyum radyoizotopu; radyoaktif itriyum.
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
tıbbi çeviri
Memenin, selenyum’la kaplı levha üzerinde x ışınları aracılığıyla görüntülenmesi; meme kseroradyografisi.
X ışınlarına bağlı radyasyon hastalığı. Bk. radiation sickness
Radyografi yoluyla alınan film; röntgenogram; radyogram; radyograf.
Bk. radiopelvimetry.
X ışınları aracılığıyla herhangi bir vücut bölgesi veya organı görüntüleme; radyografi; röntgenolojik görüntüleme,
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk sırasındaki sandalsı kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasındaki eklem; radiyokarpal eklem; el bileği eklemi
1 – Yarada oluşan enfeksiyon; yara enfeksiyonu. 2- Ameliyat yarasında oluşan enfeksiyon; ameliyattan sonra kesi yerinde oluşan enfeksiyon,
Yaradan gelen akıntının, -enfeksiyon etkeni mikroorganizmayı belirleme amacıyla- besiyerine ekilmesi; yara kültürü,
İrade; irade gücü.
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Rahmin, iki taraflı parametriyal doku, bölgesel lenf ganglionlan ve vaginanın 2/3 kısmını da içine almak üzere Fallop boruları ve ovaryumlarla birlikte çıkarılması; radikal histerektomi (Serviks uteri kanseri sebebiyle uygula
Doku içine ince radyum tüplerini yerleştirmede kullanılan özel pens; Wakeley’in radyum pensi.
Arzu ve iradeye bağlı hareket; istemli hareket.
Kişinin isteği ile yapılan; iradeye dayanan;istemli; volonter.
1- İrade ile ilgili; volisyonel. 2- Kişinin isteğiile yapılan; iradi; istemli,
Bir şeyi isteyerek yapma yeteneği; irade gücü;irade; volisyon.
Konuşurken, özellikle belli bir sözü yüksek sesle telaffuz ederken, ses tellerindeki titreşimin akciğerlere ve oradan da göğüs duvarına iletilişi sonucu, göğüs palpasyonunda alınan titreşim; konuşma sesinin yaptığı titreşim;
1 2 3 4 .. 45 46 47

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü